Tūkstošiem sieviešu piedalās Madagaskaras nacionālās baznīcas sanāksmē

5. Okt, 2013

       Augusta beigās piecpadsmit tūkstoši sieviešu piedalījās Malagasijas Luterāņu baznīcas (FLM) 14. nacionālajā sieviešu sanāksmē centrālās augstienes pilsētā Antisarabē, uz kurieni dažas bija braukušas trīs dienas ar autobusu, lai kopā slavētu Dievu un mācītos.
      Sanāksmes tēma bija “taisnais dzīvos no ticības” (Rm 1:17).
      Sanāksme, kas notiek katru trešo gadu, no 27. augusta līdz 1. septembrim pulcēja 112 sievietes teoloģes, kas vadīja Bībeles studiju grupas. Tā kā FLM šobrīd neordinē sievietes, teoloģes ilgu laiku ir bijušas nozīmīgs instruments, lai pievērstu šim jautājumam baznīcas uzmanību.
Nacionālās sanāksmes laikā sievietes teoloģes kopā pārdomāja vairākus kritiskus jautājumus un pauda savu stingro apņēmību celt gan visus iekļaujošu baznīcu, gan pārpilnību Dieva ļaudīm.
       “Šī bija spēcīga sieviešu sanāksme,” teica Rev. Dr. Elēna Noienfelde, PLF Teoloģijas un publiskās liecības departamenta Sievietes baznīcā un sabiedrībā nodaļas sekretāre.
      “Tā bija pārsteidzoša pieredze – šajās dienās just tik daudzu sieviešu enerģiju un dinamiku. Sieviešu pūlis apliecināja savu motivāciju līdzdalīt Evaņģēliju, Labo vēsti,” Noienfelde piebilda.
      Neviena baznīca nebija gana liela sanāksmes dievkalpojumiem, tāpēc sanākušās sievietes pulcējās brīvā dabā un apsēdās zālē, dažas ieradās septiņos no rīta, lai dabūtu labas vietas.
      “Tur esot, nāca prātā to pulku bibliskais tēls, kas sekoja Jēzum,” teica Noienfelde.
      “Sanāksmē sievietes sēdēja ārā nometnē, klausījās mācības un sprediķus un pārliecināti apstiprināja savu apņemšanos un aktīvu līdzdalību dzīvā baznīcā šajā kontekstā,” viņa atzīmēja.
Sievietes veido baznīcas un Malagasi sabiedrības mugurkaulu, katrā draudzē ir svarīga sieviešu grupa, kas satiekas katru nedēļu, lai studētu Bībeli un dalītos pieredzē cita ar citu. No trīs miljoniem FLM locekļu divas trešdaļas ir sievietes.
      Nacionālajā sanāksmē Agata Mukagacinja, Ruandas Luterāņu baznīcas sieviešu koordinatore un Centrālās un Austrumāfrikas Luterāņu kopienas WICAS reģionālā koordinatore, sniedza prezentāciju par kristiešu samierināšanas misiju. Noienfelde runāja par kristīgo sieviešu atbildību saistībā ar klimata izmaiņām.
      FLM ģenerālsekretārs Rev. Džordžes Samoela atklāja sanāksmi, bet nacionālās baznīcas prezidents Rev. Dr. Endors Modeste Rakoto vadīja noslēguma dievkalpojumu.
      “Personīgi šī bija pieredze, kas sasildīja manu sirdi,” teica Noienfelde par piecu dienu pasākumu.
      “Sievietes visā pasaulē piedzīvo līdzīgas cīņas un sāpes, priekus un sasniegumus, un tā ir dāvana būt kopienā, kur pārrunā šos īpašos konteksta jautājumus un tie kļūst par apliecinājumu mūsu kopīgajam ceļam,” viņa sacīja beigās.
      Malagasi Luterāņu baznīca pievienojās PLF 1950. gadā, un Rev. Rakoto ir PLF padomes padomnieks.

No angļu valodas tulkojusi Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL diakone
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe