Pirmā sieviete konsekrēta par Dienvidu Indijas Baznīcas bīskapi

2. Okt, 2013

Eggoni Pushpalalitha ir pirmā sieviete, kas šā gada 29.septembrī tika konsekrēta par Dienvidu Indijas baznīcas bīskapi.
Turklāt Eggoni Pushpalalitha ir pirmā sieviete bīskape Dienvidāzijas Anglikāņu baznīcu saimē.

Dienvidu Indijas Baznīca ir vairāku tradīciju draudžu apvienotā baznīca – anglikāņu, metodistu, kongregacionāļu, prezbiterāņu un reformātu. Šī baznīca tika dibināta 1947.gadā, pēc tam, kad iesaistītās draudzes parakstīja apvienošanās dokumentus. Baznīcas darbs notiek ar 22 diocēžu iedalījumu, katrā diocēzē ir savs bīskaps un baznīcas galvenā pārvaldes institūcija ir Sinode. Sinode ievēl prezidējošo bīskapu uz 2 gadiem.

“Esmu priecīga par to, ka baznīcas augstākās autoritātes izvēlējās mani, bet vairāk par to es priecājos, ka Kungs izvēlējās mani,” tā laikrakstam “Times of India” paziņoja jaunā bīskape.

1984.gadā E. Pushpalalitha tika ordinēta par priesteri anglikāņu baznīcā. Papildus viņa kalpoja arī kā administratīvā vadītāja Dienvidu Indijas draudžu sieviešu sadraudzībā, kā arī ieņemusi citus svarīgus amatus sabiedrībā.

Jāpiebilst, ka Pushpalalitha ir trešā sieviete bīskape Indijā.

1996.gada 30.novembrī sieviete vārdā Katakshamma tika ievēlēta par bīskapi Žēlsirdīgā Samarieša Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā. Katakshamma bija kļuvusi ne tikai par pirmo sievieti bīskapi Indijā, bet par pirmo sievieti – baznīcas vadītāju visā Āzijas kontinentā. Katakshamma kopā ar vīru, kurš arī ir mācītājs, papildus vadīja arī 5 skolas.
Pēc savas ievēlēsanas par bīskapi, Katakshamma teica: “Mana draudze diezgan stipri nostājās pret vīriešu šovinismu. Ir pienācis laiks, kad vīriešu bastioni ir iedrošinājuši sievietes lūkoties uz sevi kā vienlīdzīgām”.

 resursi:

foto: Facebook / Rini Ralt

http://indiatoday.intoday.in
http://www.csisynod.com/history.php

Aļesja Lavrinoviča