PLF prezidents piedalās bīskapa Ulriha inaugurācijā Ziemeļvācijā

4. Sep, 2013

“Spēcīga pravietiska balss par mieru un taisnīgumu”


PLF prezidents piedalās bīskapa Ulriha inaugurācijā Ziemeļvācijā


02.09.2013. Bīskaps Gerhards Ulrihs jau ir stipri uzsvēris, ka ieklausīšanās dažādos viedokļos baznīcā un cieņa pret dialogu ekumeniskajās attiecībās ir nepieciešama, lai stiprinātu vienotību Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur viņš kalpo kā bīskaps.
Bīskaps Dr. Munibs A. Junans, PLF prezidents šīs piezīmes izteica 25. augustā Ulriha ievadīšanā amatā par pirmo nesen izveidotās Ziemeļvācijas baznīcas bīskapu.
Savā apsveikuma runā Junans, kas ir Jordānas un Svētās zemes Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps, teica: „Es gribētu redzēt ciešas attiecības starp Ziemeļvācijas baznīcu, Jordānas un Svētās zemes Evaņģēliski luterisko baznīcu un Dienvidu baznīcām. Papildus es viņam (bīskapam Ulriham) novēlu būt spēcīgai un pravietiskai balsij mieram un taisnīgumam pasaulē.”
Ziemeļvācijas baznīcas pirmās vadības locekļi arī tika inaugurēti amatos šinī dievkalpojumā, kurā piedalījās vairāki baznīcas ekumeniskie partneri. PLF Āfrikas viceprezidents bīskaps Alekss G. Malasusa no Tanzānijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arī piedalījās ceremonijā.
Savā sprediķī bīskaps Ulrihs uzsvēra baznīcas kalpošanas funkciju. „Baznīca tikai tad ir baznīca, kad tā kalpo citiem.” Šie Dītriha Bonhēfera pravietiskie vārdi ir bijuši Pommernas un Meklenburgas baznīcu, tagad arī Ziemeļelbas baznīcu vēsturē aktīvs elements. Tā paliek visu mūsu atbildība: „Ziemeļvācijas baznīca ir baznīca citiem. Kalpošanas baznīca, diakoniska baznīca,” viņš uzsvēra.
Puse no plānotajiem 1500 inaugurācijas apmeklētājiem sekoja ceremonijai uz liela ekrāna ārpus netālā Vecpilsētas tirgus laukuma. Dievkalpojuma beigās baznīca ielūdza dalībniekus uz pieņemšanu, ko apmeklēja ap 1800 viesu.
Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskā baznīca tika izveidota 2012. gada Vasarsvētkos pēc Meklenburgas Evaņģēliski luteriskās baznīcas, Ziemeļelbas Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Pomerānijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas apvienošanās. Ar vairāk nekā 2,2 miljoniem locekļu tā ir trešā lielākā PLF dalībbaznīca Vācijā, kuras teritorija sniedzas no Dānijas robežas līdz Polijas robežām.
Ulrihs ir PLF Vācu Nacionālās komitejas priekšsēdētājs un Vācijas Apvienotās evaņģēliski luteriskās baznīcas (VELKD) prezidējošais bīskaps.