Konservatīvais jaunderībnieks par sieviešu pilnīgu līdzdalību garīgajos amatos

19. Mar, 2011

Publicēts video ieraksts angļu valodā intervijai ar vienu no mūsdienu pazīstamākajiem Jaunās Derības pētniekiem prof. N.T. Wright par sieviešu kalpošanu (N.T. Wright On women ministry). Tajā konservatīvais JD teologs min Bibliskos argumentus par sieviešu pilnīgu līdzdalību Baznīcas ordinētajā kalpošanā. Izvērstāki viņa komentāri atrodami lekcijā: Women’s service in the Church: the Biblical bases, kas šobrīd pieejama tikai angļu valodā.