Sievietes grieķu filozofu darbos un Romas civillikumā

21. Okt, 2010

Aristotelis (Dzīvnieku vairošanās I, 728) “Sievietes ir defektīva cilvēciska būtne. Sievietes ir neauglīgi vīrieši, jo sieviete nevar radīt sēklu, viņa var būt tikai lauks, kurā kaut kas aug. Viņas nespēja radīt sēklu nosaka viņas nepilnīgumu.”

Aristotelis (Politica, 1254 b 10-14) “Visiem dzīvniekiem ir labāk, ja viņi tiek pārvaldīti, jo tas uztur viņu dzīvību. Tādā pat veidā attiecības starp vīrieti un sievieti ir dabas noliktas, līdz ar to vīrietis ir tas, kurš valda, bet sieviete tā, kura tiek valdīta.” 

Aristotelis (Physica 1.) “Cilvēks, kas pēc dabas ir vergs, pieder citai personai un domā vienīgi tāpēc, lai to izprastu. Citas dzīvas būtnes nespēj domāt, tās var tikai just. Tomēr pastāv maza atšķirība starp vergu un dzīvnieku lietošanu, tie visi apmierina fiziskas vajadzības.”

Platons (Timaeus 90e)  “Vienīgi vīrieši tieši radīti no dieviem un tiem ir dotas dvēseles. Tie, kas dzīvo taisnu dzīvi, atgriežas pie zvaigznēm, tie, kas netaisni dzīvo, nākamajā paaudzē var pārdzimt par sievietēm. Vienīgais, uz ko sievietes var cerēt, – kļūt par vīriešiem.” 

Platons (Valsts, Republic) “Augstākajai ļaužu grupai – sargiem jeb ekspertiem, kas ir likumdevēji, kuriem darbojas prāts un gudrība kā tikums, varētu piederēt arī sievietes. Tas ir līmenis, kurā nepastāv ģimenes formas jeb seksuālas attiecības.”

Romas civillikums
Pamatojoties grieķu filozofijas atziņās par sievieti kā nepilnīgu cilvēcisku būtni, tika būvēta Romas likumdošana – Civillikums, pēc kura dzīvoja visa Romas impērija gan Jēzus laikā, gan vēl ilgi pēc tam. Tas noteica, ka sievietes bija Romas pilsones, bet līdz ar bērniem un vergiem viņas bija ģimenes galvas (pater familia) – vīrieša – īpašums. Viņām nebija noteikšana pār pašas bērniem, viņām nebija sava uzvārda, līdzīgi kā vergiem kriminālām personām un Romai neiederīgiem, sievietēm nebija liecinieces tiesības, kā arī juridiskas tiesības pārstāvēt sevi publiski. Ģimenes galvai bija tiesības savu īpašumu, tai skaitā sievietes, fiziski iespaidot un pat nogalināt.

Šeit var tikt ievietoti jūsu pētījumi par šo tematu

Mājas lapas redaktore