Arhibīskapa Jāņa Vanaga atbilde uz LLSTA vēstuli par LELB Satversmes grozījumiem

24. Aug, 2010

Rudītei Losānei
LLSTA valdes priekšsēdētājai
Sīpeles ielā 15, Rīga LV-1058

Rīgā
18.06.2010. A.D.

Paldies par abām LLSTA vēstulēm. Esam tās saņēmuši. Pateicamies par ierosinājumu atlikt LELB Sinodes balsojumu par labojumu Satversmē attiecībā uz jautājumu par ordinācijas rezervēšanu vienīgi vīriešu dzimtes kandidātiem. Par šādu labojumu izšķīrās mūsu Baznīcas Mācītāju konference 2009. gada 11. novembrī. Šajā mūsu Baznīcas situācijā LLSTA viedoklis par šī jautājuma atlikšanu saskan arī ar Bīskapu kolēģijas viedokli.
Lai šāda labojuma LELB Satversmē atlikšana būtu iespējama, ir jāpagarina LELB Satversmes atvieglotas labošanas iespējamība, ko līdz 2011. gada sākumam nodrošina Pārejas noteikumi par tagadējās Satversmes nosacījumu stāšanos spēkā. Savukārt, lai Sinode varētu ieviest izmaiņas vai pagarināt minētos noteikumus, ir jāsaņem 2/3 atbalsts visu LELB iecirkņu sapulcēs, atbilstoši LELB Satversmes 76. panta nosacījumiem. Pašlaik turpinās Satversmes jau iesniegto labojumu apspriešanas process iecirkņos. Līdz šim bez problēmām šis jautājums ir ierosināts un nobalsots, bet vēl process nav noslēdzies. Par to mēs uzzināsim tikai šā gada oktobrī.
Visticamāk balsojums par šo aktuālo jautājumu būs jāatliek līdz 2013. gada Sinodei, arī ņemot vērā faktu, ka šobrīd Baznīcai jārisina daudz būtisku uzdevumu. Pie šī jautājuma mēs varētu atgriezties pēc Sinodes, kas būs š. g. decembrī.

Cieņā,

Jānis Vanags
Rīgas arhibīskaps