LLSTA atkārtoti nosūta LELB aicinājumu sadarboties un informēt par Satversmes grozījumu apspriešanas gaitu un teoloģisko debašu organizēšanu.

5. Mai, 2010

LELB Bīskapu kolēģijai,
LELB Kapitulam,
LELB Virsvaldei
no
biedrības “Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība” (LLSTA)
Sīpeles 15, LV 1058, Rīga
LLSTA@inbox.lv

Šīs vēstules kopijas ir nosūtītas 
LELBĀL arhibīskapam E. E. Rozītim,
PLF Sieviešu nodaļai

2010. gada 4. maijā

Atgādinājums un aicinājums.

Atgādinām, ka jau 2010. gada 18. janvārī LLSTA nosūtīja vēstuli LELB Bīskapu kolēģijai, LELB Kapitulam un LELB Virsvaldei ar aicinājumu atlikt ieplānoto balsojumu par LELB Satversmes 76. panta labojumiem, kas attiecas uz sieviešu ordināciju, līdz 2013. gadam. Aicinājām atsākt teoloģiskās diskusijas par sieviešu ordinācijas jautājumu un izteicām priekšlikumus par iespējamo veidu, kā šīs diskusijas organizēt. Vēstules noslēgumā lūdzām sniegt atbildi mūsu aicinājumam mēneša laikā.
Tā kā vēl joprojām neesam saņēmušas atbildi uz LLSTA vēstuli, tad atkārtoti lūdzam sniegt mums to rakstiski turpmākā mēneša laikā. Mēs vēlamies zināt, kādā veidā tiks organizētas diskusijas par minētajiem Satversmes grozījumiem, kā arī, kādā veidā un kad tiks organizētas teoloģiskas debates par šiem jautājumiem. 
Atbilde aicinājumam, mūsuprāt, atbilstu labākajiem kristīgās ētikas paraugiem, būtu par apstiprinājumu tam, ka mūsu Baznīcā tiek cienīts arī citāts viedoklis garīgā amata izpratnē un, iespējams, taptu par pozitīvu aizsākumu jaunam posmam diskusijai LELB par sieviešu ordinācijas jautājumu.

Ar cieņu, 
LLSTA vārdā, valdes priekšsēdētāja:
Rudīte Losāne

LLSTA ir dibināta 1995. gadā. Tā apvieno 40 biedres, 7 ir LELB kalpojošas evaņģēlistes, starp tām arī  kapelānes, 1 kalpojoša mācītāja, 1 palīgmācītāja, 1 emeritēta mācītāja; 8 sievietes, kuras reiz bija LELB evaņģēlistes, diakones, kalpojošas studentes, taču ir pametušas LELB tās attieksmes dēļ pret sieviešu ordināciju; 9 ir pēdējos 14 gados emigrējušās latviešu sievietes teoloģes, kuras kļuvušas par mācītājām LELBĀL; 2 ir LELBĀL ordinētas mācītājas, kas atgriezušās dzimtenē, taču nav uzņemtas LELB; 9 ir LELBĀL piederošas emigrācijas latviešu mācītājas, diakones un 2 prāvestes. No visām kopumā 4 ir ieguvušas teoloģijas doktores grādu. LLSTA biedru skaits kopš tās dibināšanas nav gājis mazumā, bet palielinājies un turpina palielināties.