Rīgā viesojās pirmā luterāņu bīskape pasaulē – Marija Jepsena

10. Apr, 2010

2010. gada 10. aprīlī Ziemeļelbas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (Vācija) bīskape Marija Jepsena viesojās Rīgā. Viņa piedalījās LELB bīskapa Guntara Dimanta konsekrācijas dievkalpojumā, teica apsveikumu runu svinīgajā pieņemšanā un tikās ar Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības (LLSTA) biedrēm.

Tikšanās laikā ar LLSTA viņa apliecināja, ka LELB attieksme pret sieviešu ordinācijas jautājumu ir pastāvīgs diskusiju temats dažādos luteriskās baznīcas forumos. “Jūs neesat aizmirstas un pamestas,” viņa sacīja.

Ziemeļelbas Evaņģēliski luteriskā baznīca ir atbalstījusi un atbalstīs LLSTA centienus uzturēt diskusijas ar LELB par šo tematu, kā arī sekos līdzi jebkādiem esošiem vai iespējamiem diskriminējošiem pasākumiem pret kalpojošām sievietēm LELB.

Kā Pasaules Luterāņu federācijas padomes locekle M. Jepsena apliecināja, ka PLF dalīborganizācijām var būt dažādi uzskati par homoseksuālismu, taču sieviešu ordinācijas jautājums ir viennozīmīgi atbalstāms temats.

Šī nebija pirmā bīskapes M. Jepsenas tikšanās ar LELB kalpojošajām sievietēm. Pirmā tikšanās notika drīz pēc arhibīskapa Jāņa Vanaga ievēlēšanas 1993. gadā.

Tikšanās ar bīskapi M. Jepsenu bija iedvesmojoša un stiprinoša. Viņas stāja un redzējums neradīja nekādas šaubas par bīskapes svaidījumu. Viņa bija pirmā sieviete pasaulē, kura 1992. gadā luteriskajā Baznīcā tika ievēlēta par bīskapi. Tagad viņai šajā amatā jau ir 18 gadu kalpošanas pieredze. Gudra un pieredzējusi garīgā un politiskā vadītāja – tādu mēs atkal sastapām Mariju Jepsenu Rīgā.

Ziemeļelbas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (Vācija) bīskapes 
Marijas Jepsenas biogrāfija

Marija Jepsena dzimusi 1945. gada 19. janvārī Bad Segeberg, kur viņa beidza arī vidusskolu. Pēc tās absolvēšanas 1964. gadā viņa studēja klasisko filoloģiju un protestantu teoloģiju Tūbingenā, Ķīlē un Marburgā.  1970. gadā M. Jepsena pabeidza universitātes studijas ar pirmo teoloģijas grādu Ķīlē un uzsāka vikariātu Lemsahl-Mellingstedt draudzē Hamburgas piepilsētā. Šajā laikā viņa apprecējās ar vikāru Peter Jepsen. 1972. gadā viņa aizstāvēja savu otro Teoloģijas grādu Ķīlē. 

1972. gadā kopā ar vīru M. Jepsena uzsāka kalpošanu Meldorf (Dithmarschen) par draudzes mācītāju, tad 1977. gadā  pārcēlās uz Puravi, kur palika līdz 1990. gadam. 1991. gadā viņa kļuva par prāvesti Hamburgas-Harburgas baznīcā. 1992. gada 4. aprīlī  Ziemeļelbas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Sinode M. Jepsenu ievēlēja par Hamburgas bīskapi. Tādējādi viņa kļuva par pirmo luterāņu bīskapi sievieti pasaulē. 2002. gadā viņa tika ievēlēta vēl uz desmit gadiem. 

Marija Jepsena kopš 1991. gada ir Diakonijas, Misijas, Ekumēnisma komiteju locekle. Kopš 1992. gada – protestantu misionāru darba Vācijā priekšsēdētāja, kopš 1998. gada viņa ir Hamburgas Misijas akadēmijas valdes priekšsēdētāja. 2003. gada jūlijā viņa kļuva par Pasaules Luterāņu federācijas padomes locekli. 2005. gadā M. Jepsena tika ievēlēta Vācijas Jūrnieku misijas padomē. 

Savā darbā viņas prioritātes ir diakonijas darbs, ekumenisms un starpreliģiju attiecības. Hamburgā viņa ir uzsākusi ticību forumu, kurā regulāri tiekas pārstāvji no Hanzas pilsētu dažādām lielajām un mazajām konfesijām. Gan ekumeniskā, kā arī laicīgā kontekstā tiek stiprinātas sieviešu tiesības izteikties.

Sociāli politiskajā dzīvē M. Jepsena visiem spēkiem cenšas stiprināt kristīgās vērtības un nodod tās sabiedriskajā apspriešanā, piemēram, rosinot diskusijas par ubagiem un bēgļiem, un citiem, kas tiek diskriminēti.

Avots: http://www.nordelbien.de/nordelbien/nor.abisz.bischoefe/bischoefe.jepsen.kontakt/bischoefe.jepsen.vita/index.html