Mācītāju konference lemj par grozījumiem LELB Satversmē

11. Nov, 2009

Šā gada 11. novembrī, Lāčplēša dienā, LELB Jauniešu centrā Vecrīgā norisinājās LELB Mācītāju konference. Tajā tika pārrunātas vairākas aktualitātes Baznīcas kalpošanā, tajā skaitā tika lemts par LELB Satversmes komisijā saņemtajiem Satversmes grozījumu priekšlikumiem.

[..] Mācītāju konferences turpinājumā tika apspriesti LELB Cēsu un Valmieras iecirkņu konventu iesniegtie priekšlikumi Satversmē noteikt LELB nostāju sieviešu ordinācijas jautājumā. Arhibīskaps Jānis Vanags mācītājiem sniedza ieskatu šī jautājuma vēsturē – proti, sieviešu ordinācijas praksi LELB iesāka 1975. gadā un ar pārtraukumiem turpināja, līdz 1992. gada Sinode secināja, ka jautājums vēl nav pietiekami izdiskutēts. Kopš 1993. gada sieviešu ordinācijas prakse LELB ir apturēta, un arī šobrīd, balstoties uz Svēto Rakstu izpratni, LELB sievietes mācītāju amatā no jauna netiek ordinētas. Savu nostāju par to, kādēļ sieviešu ordinācijas jautājumu būtu nepieciešams regulēt Satversmē, klātesošajiem pamatoja Cēsu un Valmieras prāvesta iecirkņu mācītāji Gints Polis un Magnuss Olsons.

LELB Tiesību nozares vadītājs, prāvests Arnis Bušs uzsvēra, ka mācītāju konferencei nav jāizšķiras “par” vai “pret” sieviešu ordinēšanu, bet gan jālemj par to, vai šo jautājumu regulēt LELB Satversmē un vai Tiesību komisijai uzdot izstrādāt priekšlikumus Satversmes grozījumiem, kurus virzīt tālāk uz lemšanu nākamajā LELB Sinodē. Jo tikai Sinodei, kuras dalībnieki ir visu LELB draudžu pārstāvji un LELB garīdznieki, ir tiesības izdarīt LELB Satversmes grozījumus. Diskusijas gaitā mācītājus uzrunāja arī evaņģēliste Ieva Zeiferte, izklāstot Pasaules Luterāņu federācijas nostāju un rekomendācijas dalībbaznīcām sieviešu ordinācijas jautājumā. Savukārt mācītājs Uldis Jumejs klātesošos aicināja vadīties no Svēto Rakstu patiesības, nevis iespējama labuma gūšanas vienas vai otras nostājas pieņemšanas gadījumā.

Ar 39 mācītāju balsīm par, 32 pret un 11 mācītājiem, kas atturējās, mācītāju konference nolēma precizēt Satversmes regulējumu par garīdznieku ordināciju, iekļaujot tajā kā vienu no pazīmēm arī ordinējamās personas dzimumu, kā arī lūgt LELB Tiesību nozarei sagatavot attiecīgus grozījumus Satversmes izmaiņām uz nākamo LELB Sinodi. Papildus tam līdz 2010. gada Sinodei LELB jāveic plaša diskusija par sieviešu ordinācijas teoloģisko pamatojumu.

Ziņa publicēta LELB oficiālajā mājas lapā: www.lelb.lv 2009.11.17 14:38