Short documentary about women (non)ordination (with ENG captions)

26. Feb, 2021

“Latvian Chronicles No. 11” -a short documentary about female pastors and the (non)ordination of women in Latvia.
Diricted by Kristine Briede. 2018


“Latvijas luterāņu sieviešu teoloģu apvienības projekts “Tumšākais brīdis ir pirms rītausmas” paredzēja sākt pētīt un arī vizualizēt kalpojošo sieviešu situāciju Latvijā. Šī ir pirmā bezdelīga, kas aizsāk plašāku pētījumu virkni šajā jomā.”

The project undertaken by the Association of  Latvian Lutheran Women Theologians called  “The darkest is the moment before dawn” is aimed at researching and also visualising the experience of women in ministry in Latvia. This documentary is the first swallow of spring, initiating a wider range of research in this field. 

Jāna Jēruma – Grīnberga, Chair of ALLWT