Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
piektdiena, 29. maijs, 2020
Par mums / Valde un redakcija
 

LLSTA valde


Rudīte Losāne

Rudīte Losāne, Mag. theol.
Augstākā izglītība kultūras darba oranizatora specialitātē
LELB evaņģēliste un Iļģuciema cietuma kapelāne kopš 2002. gada
LLSTA biedre kopš 2002. gada
LLSTA valdes priekšsēdētāja no 2009. gada 17. decembra
Atbild par LLSTA aktivitātēm Latvijā, publiskajā telpā un attiecībām ar LELB garīgo personālu un vadību

Patreiz Rudīte studē LU Teoloģijas fakultātes doktorantūrā


Vija Klīve

Vija Klīve, Mg.philol., Mag. soc. sc.
LELBA Teoloģijas kursu absolvente
Diakone, Vecumnieku draudzes locekle, kādreiz tās mācītāja p. i.
Viena no LLSTA dibinātājām 1995. gadā
LLSTA prezidente no 2002. līdz 2009. gadam
Atbild par LLSTA aktivitātēm ārpus Latvijas, sadarbības veicināšanu ar dažādu valstu baznīcām, līdzīga rakstura organizācijām un aktivitātēm


Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL mācītāja

Atbild LLSTA par PLF ziņu tulkošanu, kā arī citu materiālu tulkošanu no angļu valodas

LLSTA VALDES JAUNĀS VADLĪNIJAS
Pēc 2009. gada 11. novembra Mācītāju konferences LELB izveidojās situācija, kas bija tendēta izslēgt sievieti no iespējas tikt ordinētai, mainot LELB Satversmes 76. pantu. Tas lika aktivizēt un paplašināt līdzšinējo LLSTA darbību.
2009. gada 17. decembrī ievēlēja jaunu LLSTA valdi un tika noformulētas stratēģiskās vadlīnijas turpmākajai LLSTA darbībai:

  1. Aktīva dialoga veidošana ar LELB pārvaldes struktūrām, lai apturētu izmaiņas Satversmes 76. punktā  un atjaunotu diskusiju par sieviešu ordināciju, kura tika pārtraukta pirms gandrīz desmit gadiem.
  2. Aktivizēt sabiedrības informēšanu par sieviešu kalpošanu ordinētā amatā Latvijā un citur, kā arī izglītošanu par sieviešu ordinācijas teoloģiskajiem aspektiem. Izveidot interneta mājas lapu.
  3. LLSTA biedru tālākizglītība, periodiski organizējot apmācības seminārus gan Latvijā, gan ārpus tās, piesaistot augsti kvalificētus lektorus.
  4. Turpināt pieredzes apmaiņu ar Baznīcām, kuras ordinē sievietes garīgā amatā, aicinot to pārstāvjus vizītēs uz Latviju, kā arī LLSTA biedrēm aktīvi piedaloties forumos ārpus Latvijas.
  5. Dažādu sociālās palīdzības projektu realizēšana kalpojošām sievietēm mācītājām, evaņģēlistēm un kapelāniem sadarbībā ar LLSTA atbalstošajām Baznīcām un organizācijām.
  6. Turpināt apvienības atbalstītāju iesaistīšanu apvienības darbā un jaunu biedru uzņemšanu.

Redakcija


Aļesja Lavrinoviča

Aļesja Lavrinoviča, B.A. Iur., Mag.Theol.(Latvijas Universitāte), MAS. Theol. (Katholieke Universiteit Leuven), ekleziāls grāds Sacrae Theologiae Baccalaureus
mājas lapas redaktore