Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 24. jūnijs, 2021
Tradīcija / Sievietes 1.gs. AD
 

Sievietes un pirmkristīgā Baznīca, prof. E. Grīšļa komentārs
21.10.2010


Pretstatā, tiešām asā pretstatā, jūdu tradīcijai Jēzus sievietes uzskatīja par līdzvērtīgām vīriešiem. Vai Pāvils mēģināja labot Jēzus mācību? Vai bija reālpolitiķis, teorētiski to atzīstot, bet praksē ierādot otršķirīgu lomu? Vai pirmkristīgajā draudzē sievietes ieņēma visus Baznīcas amatus?

Mācītājs E. Grīslis "Sievietes un pirmkristīgā Baznīca" Latvijas Ev. lut. baznīcas Gadagrāmata 1993. gadam (LELB un LELBĀL izdevums, 1992), 130.-142. lpp.
      Atpakaļ