Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
otrdiena, 03. 08, 2021
Mūsu dzīves apraksti / Mācītājas
 

Milda Vainovska un viņas bērnības ilgas studēt teoloģiju piepildījās 52 gadu vecumā
09.08.2019


Latvijas Ev. lut. baznīcas

Teoloģijas semināra rektoram,

profesoram Robertam Priedem

no Vainovskas Mildas, Kriša m.,

dzīvo Rīgā, Bauskas ielā [..]

 

iesniegums

Ļoti lūdzu Jūs uzņemt mani mācīties Jūsu vadītajā Teoloģijas seminārā. Esmu no agras bērnības ilgojusies studēt teoloģiju. Tā kā, gadiem ejot, šīs ilgas nav apklusināmas, izmanu, ka tas ir Dieva aicinājums, kuram nevaru vairs pretoties.

Klāt pievienoju dokumentus:

Draudzes piederības zīme

Raksturojums no draudzes mācītāja

Izglītības dokumenta fotokopija

Autobiogrāfija.

Milda Vainovska

Rīgā,

21.03.77. g.


  

Vainovskas Mildas, Kriša m., dzīvo Rīgā, Bauskas ielā [..]

autobiogrāfija

Es, Vainovska Milda, Kriša m., dzimusi France, esmu dzimusi 1925. g. 16. aprīlī Latvijas PSR Vaiņodē, Māliņu mājās, laukstrādnieku ģimenē.

1925. gada rudenī esmu kristīta Bātas Ev. lut. draudzē, kristīja mācītājs E. Liepa.

Dažus gadus vēlāk mani vecāki – tēvs Francis Krišs, dzimis 1885. gadā, un māte Francis (dzim. Paule) Olga, dzimusi 1891. gadā, pārcēlās uz dzīvi Priekulē, Zāļu ielā .., kur tēvs strādāja ceļu labošanas darbos un māte mājsaimniecībā.

Ģimenē bez manis bija vēl māsa Aldonija, dzimusi 1903. gadā, un brālis Arvids, dzimis 1927. gadā, kuri jau miruši. Māsa nomira 19,5 gadu vecumā un brālis 32 gadu vecumā.

Gribu piebilst, ka māsa jau agrā jaunībā ļoti aktīvi darbojās Priekules Ev. lut. draudzes Jaunatnes pulciņā un strādāja par svētdienas skolotāju.

Tāpat tēvs, kā pirmskara, tā visus šos pēckara gadus darbojās Priekules Ev. lut. draudzē par draudzes kasieri. Daudzo gadu nasta tikai pirms pāris gadiem piespieda viņu atteikties no šo uzdevumu pildīšanas.  

Vislielāko pateicību tomēr jūtu pret savu māti, kura prata mūsu ģimenē ieaudzināt lielu Dieva bijāšanu.

Savu bērnību pavadīju Priekulē. Tur arī cītīgi apmeklēju Priekules Ev. lut. baznīcas svētdienas skolu.

1933. gadā sāku apmeklēt Priekules pilsētas pamatskolu, kuru beidzu 1940. gadā.

1941. gada vasarā tiku iesvētīta Priekules Ev. lut. Baznīcā, iesvētīja mācītājs E. Bāns.

Sakarā ar lielo Tēvijas karu izglītību tālāk turpināt varēju tikai 1946. gadā, iestājoties Liepājas pilsētas mūzikas vidusskolā. Lemts bija beigt tikai trīs kursus, jo, lai neapbēdinātu savu māti, pret pašas gribu 1948. gadā bija jāapprecas ar elektrotehniķi Puļķi Leopoldu, Žaņa dēlu, kuru viņa man bija izraudzījusi par vīru.

1956. gadā man piedzima dēls Andris. Pēc 13 laulībā nodzīvotajiem gadiem tomēr bija jāizšķiras.

Nelaimīgā laulība un rūpes par ikdienu mani atrāva no mācībām.

Neskatoties uz daudzo mācību gadu pārtraukumu, 1964. gadā iestājos Jūrmalas pilsētas Sarkanā Krusta medicīnas māsu skolā, kuru beidzu 1966. gadā, iegūdama speciālo vidējo izglītību. Pēc specialitātes nostrādāju vairāk nekā divus gadus Jūrmalas pilsētas Stomatoloģiskajā poliklīnikā.

1961. gadā apprecējos otru reizi ar Vainovski Arvidu, Eduarda dēlu, kurš adoptēja manu dēlu Andri.

Lai cik tas arī sāpīgi nebūtu, 1972. gadā izšķīros, ja tā atļauts man teikt – pārliecības dēļ. Sirdsapziņas balss, kura ik dienas atgādināja bērnībā mācītos baušļus “tev būs”, “tev nebūs”, man nedeva miera ne dienu, ne nakti. Esmu karsti lūgusi Dievu par savu otro laulību, lai Dievs man piedod. Bet, lai Dieva mieru iegūtu, man bija jāupurē otrā laulība.

Ģimenē esam divi, es un mans dēls, kurš aktīvi atbalsta manu vēlēšanos studēt teoloģiju. Dēls pašreiz atrodas obligātā kara dienestā.

Mana darba vieta: viesnīca “Rīga”, kurā strādāju par portjē. 

M. Vainovska

Rīgā

 21.03.77. g.


      Atpakaļ