Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
otrdiena, 03. 08, 2021
Mūsu dzīves apraksti / Mācītājas
 
87447

Vaira Bitēna - viena no pirmajām ordinētajām sievietēm Latvijā!
15.08.2018


Vaira Bitēna ir ordinēta 1975. gada 23. augustā palīgmācītājas pakāpē Sv. Jāņa baznīcā.

1978. gada 14. decembrī Vaira pabeidza studijas Teoloģijas seminārā* un 1979. gada 17. jūlijā tika iesvētīta mācītājas pakāpē, saņemot amata krustu Jaunās Ģertrūdes baznīcā.

Vēl kā teoloģijas studente Vaira Bitēna kalpojusi šādās draudzēs:

1. Viļķenes ciema Sv. Katrīnas draudzē no 1973. gada 18. februāra līdz 1990. gada 4. novembrim (17 gadus).

2. Pālē no 1974. gada 13. janvāra līdz 1981. gada 13. janvārim (7 gadus).

3. Lēdurgā no 1974. gada 13. oktobra līdz 1998. gada 27. martam (24 gadus).

4. Skultē no 1977. gada 6. novembra līdz 1979. gada 1. oktobrim (2 gadus).

5. Saulkrastos Pēterupes draudzē no 1978. gada 5. novembra līdz 2004. gada 27. martam (25 gadus).

6. Turaidā no Turaidas draudzes atjaunošanas dienas 1991. gada 26. decembrī līdz 2010. gada 5. septembrim (19 gadus).

7. Salas Sv. Jāņa draudzē no 2010. gada 12. septembra līdz 2012. gada 18. novembrim (2 gadus).

* Teoloģijas seminārs Rīgā darbojās no 1969. līdz 1990. gadam.

Mācību līdzekļi Teoloģijas semināra vajadzībām bija jāsarūpē pašiem mācībspēkiem, katram savā priekšmetā uzrakstot kompendiju – mācību grāmatu mašīnrakstā. Semināru pabeidza 52 klausītāji, kas stājās savā kalpošanas darbā Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzēs kā pilntiesīgi mācītāji.

1989. gadā Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps K. Gailītis ierosināja uz Teoloģijas semināra bāzes atjaunot LU Teoloģijas fakultāti.

1990. gada 25. janvārī Latvijas Universitātes padomes sēdē, kurā piedalījās arhibīskaps K. Gailītis, Teoloģijas semināra rektors R. Akmentiņš un mācībspēki R. Feldmanis un J. Rubenis, tika vienbalsīgi nolemts atjaunot 1940. gadā slēgto LU Teoloģijas fakultāti. (https://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/kolekcijas-davinajumi/instituciju-krajumi/teologijas-seminars/)

 

 Dzīves gājums

Mācītāja Vaira Bitēna ir dzimusi 1941. gadā Talsu rajona Rojupes ciemā. Lubezeres pamatskolā ir ieguvusi pamatizglītību. Tālāk dzīves gaitas vadīja Vairu uz Rīgu, kur viņa ieguva vispirms speciālo vidējo izglītību 7. arodskolā un pēc kāda laika pieteicās teoloģijas kursiem Teoloģijas seminārā. Teoloģijas kursus Vaira Bitēna pabeidza 1978. gada 14. decembrī, kaut arī kalpošanai viņa jau tika nosūtīta 1973. gada sākumā – uz Viļķenes Sv. Katrīnas draudzi. Gandrīz pēc gada, 1974. gada janvārī, vēl kā teoloģijas studentei Vairai Bitēnai bija jāuzņemas kalpošana Pāles draudzē, tad viņas atbildībai tika piešķirta trešā draudze – Lēdurgas draudze, kurā viņa sāka kalpot 1974. gada 13. oktobrī. 1975. gada 23. augustā Vaira Bitēna tika ordinēta par palīgmācītāju un ieguva visas kalpošanas tiesības. Ceturtā draudze tika pievienota palīgmācītājas atbildībai 1977. gada 6. novembrī, tā bija Skultes draudze. Pēc gada sekoja piektā draudze – Saulkrastos, Pēterupes draudze. 

1979. gada 17. jūlijā palīgmācītāja Vaira Bitēna, kuras garīgajā pārraudzībā jau atradās piecas draudzes, visbeidzot tika iesvētīta mācītājas amatā, saņemot amata krustu.

Kalpošana piecās draudzēs vienlaikus nepavisam nebija viegla, jo mācītājas atbildība neaprobežojas tikai ar sprediķošanu svētdienās vai slimnieku apmeklēšanu. Visās baznīcās bija nepieciešams vadīt remontdarbus un pašai līdzdarboties, kas prasīja ārkārtīgi daudz enerģijas un laika. Šādas slodzes dēļ mācītājai Bitēnai radās sarežģījumi ar veselību, un viņa, pēc ārsta ieteikuma, nolēma visu savu laiku veltīt darbam vienā draudzē, pakāpeniski nododot pārējās četras draudzes citu kalpotāju pārraudzībā.

Vēlāk Baznīcas vadība lūdza mācītāju Vairu Bitēnu iesaistīties un vadīt Turaidas draudzes atjaunošanu. Draudze tika atjaunota 1991. gada 26. decembrī, un tas bija smags darbs, tomēr mācītāja Vaira Bitēna palika aprūpēt Turaidas draudzi, kuras mīlestībā un aprūpē viņa varēja kalpot. Saulkrastu draudzē Vaira Bitēna nokalpoja 25 gadus, neraugoties uz dažādām grūtībām, ko nācies piedzīvot.

Izaicinājums mācītājai nāca arī no bīskapa G. Dimanta, kurš lūdza mācītāju Bitēnu kalpot Salas Sv. Jāņa draudzē. Tā kā draudze sievieti mācītāju pieņēma, tad Vaira Bitēna sāka kalpot arī tur, savā septītajā draudzē, ar 2010. gada 12. septembri. Mācītāja Bitēna savu lielo atbildību raksturo īsi un kodolīgi: “Dievs lai man palīdz!” 

 

Foto: no mācītājas Vairas Bitēnas personīgā arhīva 
      Atpakaļ