Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
trešdiena, 04. 08, 2021
Mūsu dzīves apraksti / Mācītājas
 
85594

mācītāja Zanda Ofa
23.04.2018


Zanda Ofa (Ohff), dz. Mankusa

 

Dzīves apraksts

Dzimusi 1978. gada 26. maijā Dobelē.

Uzaugusi Auces novadā, 1990. gada 3. jūnijā kristīta un iesvētīta Vecauces ev.-lut. draudzē, kurā aktīvi darbojos līdz 1998. gadam.

Pēc vidusskolas izglītības iegūšanas Jegavas Spīdolas ģimnāzijā 1996. gadā uzsāku studijas Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē. Bakalaura programmu absolvēju 2000. gadā, maģistra studijas 2003. gadā. Studiju laikā aktīvi iesaistījos Ev.-lut. Reformātu-Brāļu draudzes darbā.

No 2003. lidz 2006. gadam veicu zinātniskos pētījumus doktorantu skolā Greifsvaldes universitātē Vācijā (DFG Graduiertenkolleg Mare Balticum: Fremdheit und Integration im Ostseeraum). Pētījumu tēma: Latvijas Ev.-Lut. Baznīcas kontakti ar rietumu baznīcām no 1945. lidz 1985. gadam.

No 2012. lidz 2015. gadam izgāju mācītāju praktisko apmācību Ziemeļvācijas Ev.-Lut. Baznīcā.

2015. gada 22. februārī tiku ordinēta par draudzes mācītāju Veligsbuteles ev.-lut. draudzē (www.kirche-wellingsbuettel.de).

Kopš 2016. gada strādāju arī kā Hamburgas Sv. Jēkaba baznīcas virsmācītājas un prāvestes Astridas Kleistas referente (www.jacobus.de) un esmu Ziemeļvācijas Baznīcas Misijas centra Eiropas komitejas priekšsēdētāja (www.nordkirche-weltweit.de).

 

Izvēlētas publikācijas

Ohff, Zanda. Erzbischof Jānis Matulis – ein Leben für die Kirche und die Ökumene im sowjetischen Lettland. / Baltische Seminare. Bd. 19. Lüneburg: Carl-Schirren-Gesellschaft, 2011, S. 339-376

Mankusa-Ohff, Zanda. Luterāņi Vidzemē: ainas no padomju laika dzīves. / Zinātnisko rakstu krājums Vidzeme, baznīca, sabiedrība laikmetu maiņā. Vidzemes Augstskola: 2009, pp. 155-162

Ohff, Zanda. Die Evangelisch-Lutherische Kirche Lettlands und ihre Beziehungen zu den westeuropäischen Kirchen nach den Zweiten Weltkrieg. / Die evangelische Diaspora. Jahrbuch des Gustav-Adolf-Werks. 77. Jahrgang [2008], S. 59-70

Mankusa, Zanda. Starp robežām un sastapšanos: Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca 1950.–1980. gadā. / Latvijas Universitātes raksti. 2008. Vol. 730. Teoloģija. S. 88-98

Mankusa, Zanda. Over the Iron Curtain: the Evangelical Lutheran Church of Latvia Meets the West. / Journal of Baltic Studies, vol. XXXVII/3, Fall 2006, pp. 313-335

Mankusa, Zanda. Contacts among the Evangelical Churches in the Baltic Sea Region since the II World War: Importance and Development. / Gicquel, Makarov, Zolkos (eds.), The Challenge of Mobility in the Baltic Sea Region. Berliner Wissenschafts Verlag, 2005, pp. 77-93
      Atpakaļ