Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
otrdiena, 03. 08, 2021
Mūsu dzīves apraksti / Mācītājas
 
85934

mācītāja Ieva Puriņa
13.05.2018


Mācītāja Ieva Puriņa

 

Dzimusi: 22.11.1974. Madonā

Ordinēta diakones amatā: 29.01.2005. Briselē, Beļģijā

Ordinēta mācītājas amatā: 09.02.2014. Rīgā

Draudze: LELBĀL Rīgas Evaņģēliskā draudze

 

Par dzīvi

Mācītāja Ieva Puriņa kalpo kā mācītāja Rīgas Evaņģēliskajā draudzē.

Izglītības gaitas: pēc pamatskolas beigšanas Madonas 1. vidusskolā, mācījās Rīgas 5. arodģimnāzijā un ieguva grāmatsējēja amatu. No 1992. līdz 1996. gadam studijas Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, iegūstot bakalaura grādu. Pēc tam prakses gads Baznīcas vēstures arhīvā Ciānas draudzes telpās Čikāgā, ASV. Pēc tam 2000. gadā LU TF iegūts maģistra grāds Teoloģijā un reliģiju zinātnē.

Darba gaitas: No 1997. gada līdz 2003. gadam LELB evaņģēliste Madonas draudzē, no 2005. gada janvāra līdz 2006. gada decembrim diakone Beļģijas evaņģēliski luteriskajā draudzē.

2009. gadā ir viena no Rīgas Evaņģēliskās draudzes dibinātājiem un kalpo šajā draudzē.

Citas intereses: Ieva Puriņa ir pabeigusi pilnu dūlas apmācības kursu un palīdz jaunajām ģimenēm sagatavoties dzemdībām, sniedz atbalstu procesā un pēc tam.

Pēc aiziešanas no ilggadēja darba Aizsardzības ministrijā Ieva Puriņa ir apguvusi jaunu amatu – aušanu un šobrīd piedāvā unikālas, ar rokām austas mācītāju stolas.

 Šajā mājas lapā drīz būs apskatāmas Ievas pašrocīgi darinātās stolas: www.stolas.lv 
      Atpakaļ