Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
otrdiena, 03. 08, 2021
Mūsu dzīves apraksti / Mācītājas
 

mācītāja Gita Putce
30.03.2018


Dzimusi: 12.12.1937. Rīgā

Ordinēta: 26.04.1994. diakones pakāpē, 26.04.2008. mācītājas pakāpē

Draudzes: Līdsas, Mančestras, Skotijas un Ziemeļanglijas-Bradfordas draudze

Par dzīvi

Gita Putce uzauga Slokā. 1944. gadā kopā ar tēvu, māti un māsu atstāja dzimteni. Ģimene nonāca Ziemeļvācijā un kopš 1948. gada dzīvoja 12 gadus latviešu nometnē Oldenburgā, Ohmstedes daļā. 1957. gadā apprecējās ar mācītāju Pauli Urdzi. Ģimenē uzauga trīs zēni un viena meitene. 18 gadu vecumā traģiski gāja bojā dēls Pēteris. 1985. gadā nomira vīrs, bērni

bija kļuvuši patstāvīgi.

1987. gadā apprecējās ar māc. Aldoni Putci. Un kopš tā laika dzīvoja Anglijā. Bija vēlēšanās iegūt teoloģisku izglītību. Kanādā Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Teoloģijas institūtā to ieguva un saņēma draudzes vadītājas diplomu. Līdsas universitātes Teoloģijas fakultātē papildināja zināšanas.

1994. gadā Straumēnos Gitu Putci ordinēja diakones amatā. Viņa sākumā darbojās Pārvaldes rīcībā. Kad 1999. gadā vīrs Aldonis aizgāja pensijā, Līdsas, Mančestras, Skotijas un Ziemeļanglijas-Bradfordas draudze aicināja diakoni draudzes mācītājas darbā. Aicinājumu pieņemot, draudžu aprūpe varēja turpināties.

2007. g. 15. aprīlī Skotijas draudzes darbība un aprūpe izbeidzās.

2008. gada 23. jūnijā Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas Virsvalde savā sēdē Floridā, Sv. Pēterburgā atzina diakones Gitas Putces darbu un zināšanas atbilstošas mācītājas darbam. Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis 26. aprīlī, Svētā Pēterburgā, svinīgā dievkalpojumā viņu ordinēja mācītājas amatā.

Ārpus tiešam draudzes darbam viņa ir pārstāvējusi Luterāņu baznīcu Rietumjorkšīras (Westyorkshire) ekumeniskajā apvienībā, ir bijusi latviešu Luterāņu baznīcas Lielbritānijā sekretāre, “Daugavas vanagu” organizācijas un Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā locekle.

Draudzes darbā viņai ir bijis svarīgi, ka arī slimie un vientuļie draudzes locekļi saņem garīgo aprūpi.

2016. g. 22. maijā mācītāja aizgāja pensijā, un tā gada vasarā viņa pārcēlās uz dzīvi Vācijā, Bonnā, lai būtu tuvāk pie ģimenes.
      Atpakaļ