Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
pirmdiena, 12. aprīlis, 2021
Mūsu dzīves apraksti / Evaņģēlistes
 
85117

evaņģēliste Agnese Kapče
30.03.2018


Dzimusi:                                  1976. gadā Rīgā

Izglītība

Kopš 2016. g.                          Latvijas Kristīgā akadēmija,

                                                supervizore

2002.–2004. g.                        LU Teoloģijas fakultāte,

                                                humanitāro zinātņu maģistra grāds

                                                teoloģijā un reliģiju zinātnē

2002.–2003. g.                        Latvijas Kristīgā akadēmija,

                                                humanitāro zinātņu bakalaura grāds

                                                teoloģijā

1994.–1996. g.                        RTU, Arhitektūras fakultāte

Papildus izglītība                  

2011.7.05.– 18.06.      Mākslas terapijas centrs

                                                Seminārs – Mākslas metodes un tehnikas 

2009.–2010. g.                        Krīzes grūtniecības centrs

                                                padomdošanas kurss “Aicināti Rūpēties”

2007. g.                                   Profesionālās izglītības centrs–studija

                                                interjera dizains

2002. g. febr.                           Slimnīcas kapelānu apmācība 100 st.

1996.–1997. g.                        Saldus Sv. Gregora Kristīgās kalpošanas skola,

                                                evaņģēliste, jauniešu darba vadītāja

Darba pieredze                     

Kopš 2005. g.                          Aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs “Saule”, 

sociālais darbinieks

2000.–2005. g.                       VAS P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca,

                                                kapelāne

Sociālā darba pieredze        

1997.–2003. g.                        Rīgas ev. lut. Lutera draudze,

                                                evaņģēliste,

                                                jauniešu darba organizētāja un vadītāja palīgs

Kopš 2005. g.                          Rīgas ev. lut. Krusta draudze,

                                                evaņģēliste

Intereses                                 māksla, mūzika      
      Atpakaļ