Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
sestdiena, 19. 09, 2020
Mūsu dzīves apraksti / Diakones
 
85108

Laima Vija Urdze - diakone Vācijā
30.03.2018


Piedzimu 1941. g. 11. septembrī Limbažos, tomēr dzīves pirmos trīs gadus nodzīvoju Straupē, mācītājmājā, jo tēvs, Edgars Lange, tur bija mācītājs. Tāpat kā daudzi latvieši, arī mūsu ģimene atstāja dzimteni un nonāca kā bēgļi Rietumvācijā. Līdz izceļošanai uz Kanādu 1951. gada 26. novembrī dzīvojām dažādās DP nometnēs Hamburgas tuvumā un Lībekā. Pirmo gadu Kanādā aizvadījām Halifaksā, tad kopš 1953. gada sākās dzīve Otavā. Tēvs bija latviešu Miera draudzes mācītājs, mēs ar brāli Andri ieguvām augstāko izglītību Carleton universitātē. Skolas gaitas gan sākām DP nometnēs latviešu skolās. Studēju vācu un franču literatūru, pēc tam bibliotēkas zinības. Dažus gadus nostrādāju savā profesijā Kanādas nacionālajā bibliotēkā Otavā.

Ar vienu no pēdējiem pasažieru kuģiem ierados Roterdamā 1968. g. 4. jūlijā. Tā sākās manas dzīves gaŗākais posms, atkal Eiropā! Izbraukāju kontinentu no ziemeļiem līdz dienvidiem ar savu angļu fordiņu. 1969. g. rudenī laulājos ar inženieri Jāzepu Urdzi. 1970. gadā piedzima meita Aina Mārīte, gadu vēlāk māsiņa Ruta Ilze. Nestrādāju ārpus mājas, rūpējos, lai meitas uzaug latviskā vidē, lasa un raksta mātes valodā.

Pēc mana vīra ieteikuma un Elmāra Rozīša mudinājuma trīs gadus apmeklēju Teoloģijas semināru Sidrabenē. Mani ordinēja kā diakoni LELBĀL Vācijas apgabala sanāksmē 1993. g. 22. maijā Rendsburgā toreizējais prāvests Elmārs Rozītis. Mans uzdevums bija palīdzēt vietējam mācītājam Imantam Kugam. Oldenburgā spēlēju ērģeles, vadīju Bībeles stundas, kad Mārtiņš Urdze pārcēlās uz Latviju, iegriezos Osnabrikā un Bīlefeldē-Bekhofā, lai tur noturētu dievkalpojumus. Kad Imants Kuga cieta sirdstrieku 2001. gadā, tūlīt sazinājos ar viņa draudzēm un pārņēmu tās – Lībekā, Hamburgā, Oldenburgā, Hannoverē, Goslārā. Vairākus gadus vadīju Svētvakara dievkalpojumu Minsterē. Kādreiz lielo latviešu centru dilstošo draudžu locekļu skaita dēļ manā atbildībā pašlaik ir četras mazas draudzītes Lībekā, Oldenburgā, Hannoverē un Bekhofā. LELBĀL Vācijas pārvaldē pildu sekretāres uzdevumus. 

Es vēl arvien esmu diakone, brīvi un patstāvīgi rīkojos savā apgabalā, iepazīstinu vācu draudzes ar mūsu latviešu luterāņu baznīcas īpatnībām, lai veicinātu izpratni un sadarbību.

Laima Vija Urdze (dzim. Lange) 
      Atpakaļ