Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
sestdiena, 04. jūlijs, 2020
Jaunumi / PLF ziņas
 

2013

<--  1 2 ...  --> 

Sievietes teoloģes centrālajā Austrumeiropā
29.12.2013

Pirms luterāņu Reformācijas 500 gadu svinībām 2017. gadā PLF nodaļas Sievietes baznīcā un sabiedrībā organizētā sanāksme 30. novembrī Piliščabā, netālu no Ungārijas galvaspilsētas, akcentēja svarīgo, bet bieži piemirsto sieviešu lomu luterāņu baznīcās kopš Austroungārijas impērijas laikiem tādās valstīs, kā, piemēram, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Polija, Rumānija, Krievija un Slovākija. Grupa līdzdalīja arī šodienas stāstus par to, kā sievietes veic diakonijas darbu, paplašinot savu baznīcu perspektīvu citiem kontekstiem un realitātēm, un izdzīvo savu ticību praksē kā turpinošās reformācijas līdzdalībnieces.

Lasīt vairāk ...


LELBĀL Rīgas evaņģēliskās draudzes diakones Ievas Puriņas dalība konferencē Ungārijā
19.12.2013

Mani pārsteidza, uzrunāja un aizkustināja, ka Ungārijas luterāņi satiekoties nesaka,- "labdien". Viņi sveicinoties viens otram saka "Dievs ir mūsu cietoksnis".

Lasīt vairāk ...


Draudzīga un atklāta diskusija par sieviešu ordināciju
17.11.2013

Ceturtdien, 14.novembrī, Lutera Tindeila baznīcā (Londonā) notika gadskārtējā konference, kur piedalījās Luterāņu baznīcas Lielbritānijā (LBL) un Evanģēliski-luteriskās Anglijas baznīcas (ELAB) mācītāji un mācītājas. Jāna Jēruma-Grīnberga sniedza priekšlasījumu par sieviešu ordināciju, kas arī ievadīja abu baznīcu pārstāvju diskusijas par šo tematu.

Lasīt vairāk ...


VIDEO [ang] "Elizabete Eimija Ītone ir ievēlēta un baznīcas aicināta, lai tiktu ievesta prezidējošā bīskapa amatā." 01.11.2013

5. oktobrī ar bīskapa Marka Hansona sveiciena vārdiem un visu ELCA, skanot mežragiem, procesija ar svecēm un krustu izgāja pretim pa centrālo eju, lai pie kapelas durvīm sagaidītu bīskapi Elizabeti Ītoni. Virs galvām virpuļoja sarkanas karogu lentes. Dziedātāji dziedāja. Ikviens pasludināja: "Kristus ir licis drošu pamatu." ELCA Ziemeļaustrumu Ohaijo sinodes viceprezidents Rodnijs Sprangs un sekretārs Džons Slīzmens teica: "Mēs vedam jūsu priekšā mācītāju Elizabeti Ītoni, kas ir uzticīgi kalpojusi starp mums kā mūsu bīskape, vadošā mācītāja un māsa Kristū... Mēs viņu sūtām tālāk kalpot kā prezidējošo bīskapi Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Amerikā." /Norma Kuka Everista/

 

Aļesja Lavrinoviča"Protams!" Norma Kuka Everista par sieviešu ordināciju (2
30.10.2013

Mans mācītājs reiz teica iesvētību mācībā, kad es kā jauniete biju luterāņu baznīcā: "Protams, sievietes nevar būt mācītājas," piebilstot klusinātā balsī, "viņas dzemdē bērnus." Bet tas pats mācītājs palīdzēja man tikt koledžā. Mazāk nekā desmit gadus pēc pirmā "protams", studējot Konkordijas seminārā Sentluisā kā viena no divām sievietēm starp 800 vīriešiem, es dzirdēju no sava homilētikas profesora: "Protams, tu nevari sprediķot, tu esi sieviete. Tavs uzdevums būs – iedvesmojoša uzruna."

Lasīt vairāk ...


PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge tika aicināts sludināt Katoļu baznīcas katedrālē Gvatemalā.
27.10.2013

Gvatemalas Ekumēniskā kristīgā padome uzaicināja PLF ģenerālsekretāru Rev. Martinu Jungu (Martins Junge)sludināt ekumēniskajā dievkalpojumā Gvatemalas Katoļu baznīcas katedrālē.

Lasīt vairāk ...


PLF ģenerālsekretārs par Zviedrijas jaunievēlēto arhibīskapi Antje Jackelen (3
27.10.2013

Pasaules Luterāņu Federācija ir apsveikusi Lundas bīskapi Dr. Antje Jackelen sakarā ar viņas ievēlēšanu par nākamo Zviedrijas baznīcas arhibīskapi. Savā vēstulē Jackelen PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge pauda prieku, ka Zviedrijas baznīca ir izvēlējusies vadītāju, kas savam jaunajam uzdevumam pievienos "sakņošanos globālajā baznīcā" un izpratni "par globālās luterāņu kopienas bagātību un dažādību". Junge teica: "Jūsu teoloģiskās izpratnes, pastorālās aprūpes un uztveres spējas, un principiālās vadības dāvanas tiks krietni izmantotas šajā jaunajā jūsu kalpošanas jomā."

Lasīt vairāk ...


Eiropas baznīcas grib būt par cerības balsi!
24.10.2013

Apspriede Helsinkos, kas tika sasaukta, lai turpinātu darbu ar PLF tēmām un jautājumiem, saveda kopā padomes locekļus un padomniekus, nacionālo komiteju pārstāvjus, ekumeniskos darbiniekus un PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) reģionālo koordinatoru tīklu.

Lasīt vairāk ...


Spēcīga pravietiska balss par mieru un taisnīgumu
04.09.2013

PLF prezidents piedalās bīskapa Ulriha inaugurācijā Ziemeļvācijā.

Lasīt vairāk ...


Argentīnas baznīca kaļ jaunu virzienu draudžu kalpošanā
30.07.2013

Pirmā IELU luterāņu diakone aicināta kalpot kā mācītāja!

Lasīt vairāk ...


Fokuss uz Latīņamerikas notikumiem - reģionālais tīkls vizualizē "sieviešu stāstu" pienesumu 2017. gada Reformācijas svinībām
17.07.2013

Sieviešu ieguldījums 2017. gada Reformācijas 500 gadu svinībās un sieviešu loma, veidojot Latīņamerikas reģiona luterāņu baznīcas, bija pamattēmas sieviešu teoloģu sanāksmei Brazīlijas dienvidu pilsētā Sao Leopoldo.

Lasīt vairāk ...


Kopā kļūstot par labākiem mācekļiem
21.06.2013

PLF ekumeniskā dialoga partneri aicina uz turpmāku sadarbību.

Lasīt vairāk ...


Labs iemesls luterāņiem un katoļiem slavēt Dievu kopā
21.06.2013

Kopīgā darba grupa sāk sagatavošanas darbu 2017. gada liturģiskajam materiālam.

Lasīt vairāk ...


PLF paziņojums par ticības brīvību
20.06.2013

Reliģiskā neiecietība ir neizsakāmas vardarbības avots.

Lasīt vairāk ...


Atbrīvoti Dieva žēlastībā
17.06.2013

PLF atklāj Reformācijas gadadienas plānus un tēmu

Lasīt vairāk ...


Luterāņi un Romas katoļi kopā stāsta Reformācijas stāstu
08.05.2013

Dialoga komisijas publicēs „No konflikta līdz komūnijai”.

Lasīt vairāk ...


PLF prezidents apstiprina ticīgo vadītāju vēsturisko aicinājumu "uzņemt svešinieku"
02.05.2013

Iniciatīva atbalsta bēgļu aizsardzību un veicina starpreliģiju sadarbību.

Lasīt vairāk ...


Eiropas luterāņi apsola atbalstu diakoniskai kalpošanai par spīti samazinātiem resursiem
01.05.2013

Eiropas luterāņu vadītāji apņēmās turpināt aizstāvēt savus vietējos un globālos kaimiņus, lai gan viņi brīdināja par diakonijas kalpošanas pieaugošo pieprasījumu, kontinentā samazinoties resursiem.

Lasīt vairāk ...


Cilvēku dzīves „nav pārdošanai”
24.04.2013

PLF izsaka līdzjūtību Dakas nelaimes skartajiem.

Lasīt vairāk ...


Aug apziņa par sieviešu lomu Baznīcās
18.04.2013

PLF Āzijas baznīcu sievietes vadītājas nosprauž virzienu iekļaujošai dalībai.

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Arhīvs
2020 (20)   
2019 (39)   
2018 (27)   
2017 (17)   
2016 (6)   
2015 (13)   
2014 (22)   
2013 (25)