Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
sestdiena, 06. jūnijs, 2020
Jaunumi / PLF ziņas
 

Pasaules ūdens diena
21.03.2013


Kvalitatīva ūdens savlaicīga piegāde caur PLF sadarbībā ar vietējām komūnām.
Ženēva, 21.03.2013.

Šī gada Pasaules ūdens dienas, ko atzīmē 22. martā, tēma ir „ūdens sadarbība”.

Pasaules ūdens diena ir PLF iespēja akcentēt, kā desmitiem gadu sadarbība ar vietējiem un starptautiskiem partneriem sekmē savlaicīgu droša dzeramā ūdens piegādi cilvēkiem, kas cieš no konfliktu un laika apstākļu radītiem postījumiem visā pasaulē.

PLF Pasaules kalpošanas departaments (DWS) atbalsta vietējās kopienas, lai labāk izmantotu pieejamos ūdens resursus, lai uzlabotu iztiku un nodrošinātu cieņpilnu dzīvi.

ANO 2013. gadu ir nosaukusi par Starptautisko ūdens sadarbības gadu, kas sakrīt ar 20. gadskārtu, kopš tiek atzīmēta īpaša diena, kurā uzsver saldūdens nozīmību. Saskaņā ar ANO datiem, aptuveni 780 miljoniem cilvēku pasaulē nav pieejas tīram dzeramajam ūdenim un turpat 2,5 miljardiem trūkst normālu sanitāro apstākļu.

PLF sadarbojas ar vietējām kopienām, lai nodrošinātu ar kvalitatīvu ūdeni apdraudētās grupas Etiopijā, Nepālā un Dienvidsudānā.

Etiopija. Kā viens no lielākajiem ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos globālajiem partneriem, PLF ir uzņēmusies rūpes par vairāk nekā 200 tūkstošiem somāļu bēgļu septiņās bēgļu nometnēs Etiopijā. Dollo Ado bēgļu nometnē PLF valstu atbalsta programma nodrošina ūdeni, higiēnu un sanitāriju vairāk nekā 37 tūkstošiem somāļu bēgļu un 8000 uzņemošās kopienas locekļiem. Ūdens apgādei pamatā tiek izmantoti dziļurbumi, kuru sūkņus darbina dīzeļa ģeneratori un jaunās saules enerģijas tehnoloģijas.

Citviet valstī, kur PLF programma darbojas no 1971. gada, kopienas integrācijas attīstības projektu sausajos un daļēji sausajos apvidos mērķis ir novērst lauksaimnieku migrāciju, nodrošinot ūdeni cilvēkiem un ganāmpulkiem. Jijiga ziemeļaustrumu rajonā vietējie iedzīvotāji tiek aktīvi iesaistīti uzlabotas konstrukcijas tradicionālo ūdens savākšanas dīķu (birku) būvniecībā, lai ievāktu tekošos ūdeņus lietus laikā, saglabātu tos un izmantotu sausajā sezonā. No 2009. līdz 2012. gadam PLF Etiopijā un šī reģiona kopienas uzbūvēja 12 birkas, dodot tiešu labumu 80 000 lopkopju. Tīrā ūdens piegāde lopkopjiem ir būtiski samazinājusi migrāciju uz kaimiņu rajoniem, kā arī samazinājusi konfliktus starp etniskajām grupām par ganībām un ūdens dīķiem.

Dienvidsudāna. Caur DWS valsts programmu Dienvidsudānā PLF turpina atbalstīt nesen neatkarību ieguvušās valsts rekonstrukcijas centienus, tai atgūstoties pēc gadu desmitus ilgušiem konfliktiem. Pāri par 200 tūkstošiem cilvēku, ieskaitot tos, kas atgriezušies no Sudānas un no bēgļu nometnēm citās kaimiņvalstīs, tieši caur kopienām ir nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde, sanitārija un higiēnas pakalpojumi. Tiek sniegts atbalsts arī izglītībai, miera nostabilizēšanai un drošas pārtikas iniciatīvām.

Lietus sezonā, iebrūkot Nīlas krastiem, plūdi apdraud daudzus iedzīvotājus Dienvidsudānas zemākajās daļās. 2012. gadā no jūnija līdz septembrim neparasti spēcīgi lieti tikai Jonglei pavalstī vien ietekmēja ap 220 000 cilvēku, iznīcinot labību, mājas un pamatinfrastruktūru, ieskaitot ceļus. Pateicoties vietējo iedzīvotāju un PLF sadarbībai 2011. un 2012. gadā, bija iespējams salabot 1980. gadā celto dambi, kas aizsargā 34 km2 platību un mazina smagu lietusgāžu ietekmi, kā arī rada alternatīvas iztikas iespējas kā, piemēram, zvejošanu.

Jonglei Twic East un Duk novados ap 33 000 tur atgriezušos cilvēku šobrīd saņem PLF atbalstu maza apjoma lopkopībai vai zvejniecībai.

Nepāla. Nepālā, kur PLF valsts programma kopš 1991. gada atbalsta bēgļus no Butānas, PLF sadarbības ar vietējām kopienām un bēgļiem galvenie mērķi ir nodrošināt drošu dzeramo ūdeni, sanitāriju, higiēnu un radīt iespējas nopelnīt iztiku.

Lai gan Butānas bēgļu skaits no 110 tūkstošiem 2006. gadā ir sarucis līdz aptuveni 54 tūkstošiem 2012. gada decembrī, sakarā ar daudzu pārcelšanos uz trešajām valstīm, piekļuve ūdenim un iztikas atbalsts ir saglabājušies kā galvenās prioritātes. PLF nesen Austrumnepālas Beldangi bēgļu nometnē ir izbūvējusi nostiprinātu betona ūdens krātuvi ar kopējo ietilpību 100 000 litru.

Kopš 2010. gada PLF Nepālā ir sniegusi atbalstu arī vairāk kā 13 300 Tibetas bēgļiem un pāri par 2000 uzņemošās kopienas locekļiem dažādās vietās valstī. Atbalsts abām kopienām ietver uzlabotu apūdeņošanas sistēmu būvniecību, lai uzlabotu iztikas iespējas.
      Atpakaļ