Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
svētdiena, 07. jūnijs, 2020
Jaunumi / PLF ziņas
 

Jauns ieskats psalmu nozīmē
26.03.2013


Teologi pulcējas uz otro PLF hermeneitikas apspriedi.
Eizenaha, Vācija/Ženēva, 26.03.2013.

Sapulcējoties teologiem no 20 valstīm, lai iegūtu jaunu izpratni par psalmu nozīmi 21. gadsimtā, tika atgādināts par seno Bībeles tekstu atbilstību šodienas vardarbīgajām situācijām.

PLF Teoloģijas un publiskās liecināšanas (DTPW) departaments kopā ar Jēnas Universitāti uzņēma apspriedi, kas no 21. līdz 27. martam norisinājās Eizenahā, Vācijā – „Dziedot Kunga dziesmas: Psalmu mūsdienu interpretācija luteriskajā perspektīvā.”

35 teologi, kas piedalījās sanāksmē, māca dažādās universitātēs un pārstāv luterāņu un citas baznīcas. Šī ir otrā apspriede sērijā, kas pēta veidus, kā šodien lasīt Bībeli luteriskajā kopienā, un sagatavojoties Reformācijas 500. gadadienai 2017. gadā. Atklājošā hermeneitikas konference 2011. gadā koncentrējās uz Jāņa evaņģēlija transformatīvajiem lasījumiem no luterāņu perspektīvas.

Vadot rīta lūgšanu Rev. Dr. Virgil Laszlo no Ungārijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pauda cerību, ka „caur lūgšanu pilnu, akadēmiski striktu pētījumu par psalmu interpretāciju, mēs varētu iegūt kādu jaunu skatījumu uz mūsu dzīvi un ticību ne tikai kā individuāli kristieši, bet arī kā baznīcas kopiena.”

Rev. Dr. Monica Melanchthon, Austrālijas Pārkvilas Teoloģijas un kalpošanas centra profesore, uzsvēra, ka psalmos atrodamais taisnīgums steidzami ir jāizceļ priekšplānā. Sēru psalmi runā par protestu, atriebību, dusmām un par saukšanu pēc taisnības, ko izraisa sāpju, netaisnības, ciešanu, pamestības un atgrūšanas pieredzes, saka indiešu teoloģe.

Dr.Melanchthon iepazīstināja ar 140. psalmu, kurš sākas ar vārdiem „Atbrīvo mani, Kungs, no ļaundariem, pasargā mani no vardarbīgajiem”, kā saucienu pēc taisnības un cerības dziesmu, kas ir aktuāla arī šodien kontekstā ar nesenajām sieviešu izvarošanām Indijā, viņa teica.

Ciešanas pasaulē
Dr. Craig R. Koester, Sv.Pāvila Lutera semināra Minesotā, ASV, profesors norādīja, ka psalmi parāda, kā Dieva spēks atklājas situācijās, kurās, šķiet, Dieva nav klāt – kā nabadzība, netaisnība, slimības un konflikti, sekularizācija un vienaldzība.

22. psalms, kurš sākas ar vārdiem „Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu esi mani atstājis,” palīdz izprast Jāņa evaņģēliju, Dr.Koesters piebilda. „Jāņa evaņģēlija sākumpunkta vissvarīgākā lieta ir Jēzus ciešanu realitāte un brutalitāte. Kā, redzot Viņa ciešanu realitāti un brutalitāti, kāds var liecināt par Dievs klātesamību un aktivitāti pasaulē? Jānis mēģina atklāt, ka Dievs ir gan klātesošs, gan aktīvs.”

Brazīliešu teologs Rev. Dr. Vitor Westhelle, Čikāgas luterāņu teoloģijas augstskolas, ASV, pasniedzējs teica, ka jautājums ir par šī pasaules ciešanu pētījuma [psalmos] būtiskumu. „Luteram pasaules ciešanas būtībā ir Kristus ciešanas,” teica Westhelle.

Lutera pieeja psalmu interpretācijai bija uzstāt uz to burtiskās formas interpretāciju, tos attiecinot uz Kristu un uzsvērt to atdzīvinošo garu, teica Rev. Dr. Hans-Peter Grosshans, Vācijas Minsteres Universitātes profesors, un turpināja: Luteram „dzīvi dodošais spēks ir tekstu gars, kas ir dievišķs gars.” Tādējādi, viņš secināja, „viss lasīšanas, klausīšanās un saprašanas process ir Bībeles tekstu pierādījums to dzīvēs, kas tos mēģina saprast.”

Dr. Annie Hentschel no Frankfurtes Gētes Universitātes pievērsās tam, kā Ebreju vēstules rakstītājs izmantojis psalmus, lai parādītu kā Vecās Derības teksti var runāt jaunā veidā, ja tos interpretē Jēzus nāves un augšāmcelšanās kontekstā.

Kamēr Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr no Frīdriha Šillera Universitātes Jēnā atgādināja dalībniekiem, ka nav viena vienīgā veida, kā lasīt tādus Bībeles tekstus kā psalmi, Romas katoļu teologs Dr. Frank-Lothar Hossfeld no Bonnas Universitātes ieteica protestantu teologiem nestrādāt bez ekumēnisko kolēģu gudrības.

Interpretācija un prakse
Dalībnieki no Āfrikas, Āzijas, Klusā okeāna reģiona, Eiropas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas piedalījās plenārsēdē un mazo grupu diskusijās, neformālās tikšanās, dievkalpojumos un svētceļojumā uz Vartburgas pili, kur Luters savas trimdas laikā 1521. gadā tulkojis Jauno Derību.

Rev. Dr. Kenneth Mtata, PLF DTPW Luterāņu teoloģijas un prakses mācību sekretārs un hermeneitikas procesa koordinators, saka: „Psalmu prezentācijas aktualizēja dažus jautājumus par attiecībām starp liturģisko praksi un biblisko interpretāciju.”

„Ir interesanti aplūkot šo jautājumu, jo tas var mums palīdzēt virzīties no teoloģiskas interpretācijas uz praksi,” saka Mtata, „mums nepietiek tikai ar situācijas aprakstīšanu, mums ir jāattīsta kādi interpretācijas avoti.”

Konferences apkopotie raksti tiks publicēti vēlāk 2013. gada laikā. 2011. gada hermeneitikas apspriedes prezentācijas ir pieejamas publikācijā „Tev ir mūžīgās Dzīves vārdi”, kas izdota PLF Dokumentācijas sērijā. Vairāk informācijas pie Iris Benesch.
      Atpakaļ