Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 13. 08, 2020
Jaunumi / PLF ziņas
 

Fokuss uz Latīņamerikas notikumiem - reģionālais tīkls vizualizē "sieviešu stāstu" pienesumu 2017. gada Reformācijas svinībām
17.07.2013


Sao Leopoldo/Ženēva, 17.07.2013.

 
      Sieviešu ieguldījums 2017. gada Reformācijas 500 gadu svinībās un sieviešu loma, veidojot Latīņamerikas reģiona luterāņu baznīcas, bija pamattēmas sieviešu teoloģu sanāksmei Brazīlijas dienvidu pilsētā Sao Leopoldo.

      Tiekoties PLF Latīņamerikas un Karību salu (LAC) Sieviešu un dzimumu līdztiesības tīkla ietvaros, 25 sievietes teoloģes no deviņām PLF dalībbaznīcām LAC uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi reģiona baznīcu vēsturē iekļaut "sieviešu stāstus" un pieredzes.

      Savest kopā sievietes teoloģes un darīt redzamas viņu pārdomas ir daļa no PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) reģionālās koordinācijas darba plāna. Līdzīgi kā sieva Lūkas evaņģēlijā iededza gaismu, meklējot pazudušo monētu, tā WICAS 24. – 27. jūnija tikšanās izgaismoja daudzus stāstus par sievietēm, kas bijušas nozīmīgas Latīņamerikas baznīcu dzīvē.

      Ivoni Rihter Reimer, brazīliešu Bībeles pētniece, palīdzēja teoloģēm vizualizēt Bībeles aizmirstās sievietes, daloties ar instrumentiem, kas atklāj viņu darbu un svarīgumu. Viņas pārsprieda sieviešu dalību 16. gs. baznīcas reformācijā un LAC potenciālos plānus darbam ar nesen pieņemto PLF Dzimumu līdztiesības politiku.

PLF padome pieņēma Dzimumu līdztiesības politiku savā jūnija sanāksmē. Gala dokuments būs pieejams septembrī.

Būtisks instruments baznīcas darbam
      Elizabete Arciniegas Sančesa, WICAS Andu reģiona koordinatore un PLF Pasaules kalpošanas komitejas locekle izteica savu cerību, ka PLF politika kalpos kā būtisks instruments baznīcas misijai un kalpošanai.

"Ziņa, ka PLF dalībbaznīcu kopiena ir apstiprinājusi šo politiku, sniedz pierādījumu dzimumu taisnīguma svarīgumam un motivē mūs iekļaut šo jautājumu darbā, ko mēs attīstām mūsu baznīcu dažādās kalpošanās."

Viņa uzsvēra nepieciešamību audzināt PLF politikas dokumenta kopīgu izpratni, ņemot vērā pasaules luterāņu kopienas atšķirīgos kontekstus.

      Atsaucoties uz PLF publikāciju "Tā tas nebūs starp jums! Ticības pārdomas par dzimumu un varu" Arciniegas aprakstīja metodi, ar kādu šis dokuments tika apspriests Kolumbijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kā "brīnišķīgu pieredzi", kas deva telpu gan sievietēm, gan vīriešiem no draudzēm un citām pamatslāņa organizācijām kopā pārdomāt dzimumu attiecības.

      Tā kā vārds "dzimums" vēl arvien provocē zināmas neskaidrības un reizēm ir nevietā lietots, mēs savā baznīcā apspriedām tēmu „attiecības starp vīriešiem un sievietēm”, viņa paskaidroja. Šī pieeja palīdzēja dalībniekiem izteikt un pārdomāt konkrētu nevienlīdzības pieredzi varas attiecībās. "Tas deva dzīvību, miesu un ikdienas pieredzi dokumentā apspriestajiem jautājumiem," viņa piebilda.

      Arciniegas teica, ka viņa cer, ka LAC sieviešu teoloģu tikšanās paliks telpa, kurā pārdomāt dzimumu taisnīgumu un radīt kopīgu stratēģiju PLF dokumentu izmantošanai reģiona baznīcās.

      "Šī telpa palīdz veidot savstarpēju uzticību un motivāciju mūsu ceļā, kā arī stratēģiju kopīgai dzimumu taisnīguma aizstāvībai," viņa uzsvēra.

Dzīvojot baznīcu kopienā
      Rev. Rosangela Stange, kas strādā Brazīlijas Luterāņu konfesijas evaņģēliskās baznīcas dzimumu koordinācijas birojā, teica, ka šī tikšanās dod iespēju LAC sieviešu un dzimumu taisnīguma tīklam kļūt redzamākam reģionālajās baznīcās.

      Process, ko mēs izstrādājām, atceroties feministiskās hermeneitikas principus un izmantojot dzimumu taisnīguma instrumentus, bija pamatā tam, lai veidotu kopīgus teoloģiskus instrumentus, lai atklātu un stāstītu mūsu baznīcu sieviešu stāstus," Stange teica.

      "Grupa izgāja cauri procesam, kas padziļināja mūsu izpratni par to, ko nozīmē būt un dzīvot baznīcu kopienā."

      Sanāksme vienojās par vairākām kopīgām tēmām, ar kurām strādāt reģionā, atļaujot stratēģiju, kas derētu dažādiem kontekstiem. Iniciatīva veicinās izgaismot sieviešu stāstus un pieredzi baznīcās un pievērst uzmanību „viņas stāstiem”*, atzīmējot Reformācijas ceļojuma 500 gadus.

PLF WICAS sekretāra Dr. Elaine Neuenfeldt pasvītroja, ka organizēta un spēcīga sieviešu teoloģu grupa LAC dzimumu taisnīguma tīklā ir priviliģēta telpa, kur būvēt stratēģiju, kā īstenot dzīvē PLF Dzimumu taisnīguma politiku reģionā un publiskot sieviešu teoloģu darbu.

      Neuenfeldt atzīmēja grupas novērojumu, ka Latīņamerikas reģionā sarūk sieviešu skaits ar maģistra vai doktora grādu teoloģijā. "Ir skaidra vajadzība veidot stratēģiju un apvienot pūles, lai motivētu vairāk sieviešu pievērsties augstākajām teoloģijas studijām, un iekļaut dzimumu un feministu teoloģiju teoloģijas studiju programmā," viņa piebilda.


* ”Viņas stāsti” (no angļu val. "herstories”. „History” – vēsture, „his story” – viņa, vīrieša stāsts. – Tulk. piez.).
      Atpakaļ