Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
piektdiena, 10. jūlijs, 2020
Jaunumi / PLF ziņas
 

Eiropas luterāņi apsola atbalstu diakoniskai kalpošanai par spīti samazinātiem resursiem
01.05.2013


Eiropas luterāņu vadītāji apņēmās turpināt aizstāvēt savus vietējos un globālos kaimiņus, lai gan viņi brīdināja par diakonijas kalpošanas pieaugošo pieprasījumu, kontinentā samazinoties resursiem.

PLF Eiropas baznīcu vadības tikšanās, kas notika Čehijā, Ostravā no 10. līdz 15. maijam, gala dokumentā 80 vadītāji no 38 baznīcām atzīmēja, ka par spīti spēcīgajai tradīcijai, ka baznīcas nodrošina sociālo kalpošanu (diakonia), šis darbs saskaras ar nopietniem izaicinājumiem. "Pieaugošie parādi, pieaugošie bezdarba rādītāji, sevišķi jauniešu vidū, un sarūkošie kopienas resursi ir radījuši lielāku pieprasījumu pēc sociāliem un diakonijas pakalpojumiem," atzina baznīcu vadītāji savā vēstījumā "Ar degsmi par baznīcu un par pasauli".

"Lai gan Eiropa varētu šķist viens vienots sociālpolitisks un ekonomisks reģions, tomēr parādās ekonomiskas plaisas starp bagātiem un nabagiem, sevišķi runājot par migrējošo darbaspēku un marginalizētajiem iedzīvotājiem," viņi atzīmēja.

Finansējuma trūkums ir licis baznīcām atteikties no profesionāliem sociālajiem darbiniekiem un paļauties uz brīvprātīgajiem, atzīmēja luterāņu vadītāji sanāksmē, ko kopīgi uzņēma Čehu brāļu evaņģēliskā baznīca un Silēzijas Augsburgas konfesijas evaņģēliskā baznīca.

Tomēr viņi atzina, ka bibliskais un teoloģiskais fokuss uz cilvēkiem kā radītiem pēc Dieva līdzības (Imago Dei) izaicina viņus pārvērtēt savu diakonijas darbu no atjaunotas perspektīvas.

Diskusijās dalībnieki dalījās diakonisko centienu daudzveidībā, ko baznīcas Eiropā uzņemas: draudze Amsterdamā, Nīderlandē atver savas durvis kaimiņiem kopābūšanai un sadraudzībai; Bādenbādenē, Vācijā un Budapeštā, Ungārijā baznīcas mākslinieki pārdod savus darbus, lai iegūtu naudu, par ko nabadzīgajiem pirkt zāles un pārtiku. Tika minēti citi piemēri no Rīgas, Latvijas, kur diakonijas programma nodrošina 2000 maltīšu nedēļā; Romā, Itālijā baznīcas atver savas durvis nabagiem; Francijā baznīcas locekļi piedalās kā brīvprātīgie valsts vadītās labdarības organizācijās; Zviedrijā baznīcas durvis tiek atvērtas bezdarbniekiem.

"Mēs ticam, ka PLF Eiropas reģionā diakonijai būtu jāietver aktīva loma, koordinējot pasaules kaimiņu aizstāvību," teica Centrālo rietumu, Centrālo austrumu un Ziemeļu reģionus pārstāvošie baznīcu vadītāji.

Trīs reģioni vienojās stiprināt savu sadarbības līmeni, organizējot ikgadēju pan-Eiropas tikšanos par tēmām, kas ir saistošas gan Eiropas, gan globālās luterāņu baznīcu kopienas kontekstā.
      Atpakaļ