Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 13. 08, 2020
Jaunumi / PLF ziņas
 

Aug apziņa par sieviešu lomu Baznīcās
18.04.2013


PLF Āzijas baznīcu sievietes vadītājas nosprauž virzienu iekļaujošai dalībai.
Bankoka, Taizeme, 18.04.2013.

Viena no senākajām un labāk pazīstamajām Indonēzijas kristiešu protestantu baznīcas (GKPI) Medanā grupām ir baznīcas sieviešu koris, kurš „svētdienās vienmēr ir baznīcā, lai tur vai kas”, teica Tetty Aritonang nesenajā PLF sieviešu reģionālajā sanāksmē Bankokā, Taizemē. Viņa pasvītroja grupas ieguldījumu baznīcas dzīvē, bet vienlaikus arī nosodīja vispārējo izpratnes trūkumu par iekļaujošo dalību starp daudzām sievietēm, vīriešiem un jauniešiem, kas šodien aktīvi kalpo baznīcā.

GKPI sieviešu nodaļas koordinatore piedalījās arī PLF reģionālajā sanāksmē „Sievietes baznīcā un sabiedrībā” (WICAS), kas notika pirms Āzijas baznīcu vadības konferences (ACLC), un ko uzņēma Taizemes evaņģēliski luteriskā baznīca no 10. līdz 15. aprīlim.

WICAS sanāksmē reģionālie koordinatori apsprieda sieviešu darba galvenās prioritātes viņu attiecīgajās baznīcās, ieskicēja plānus Reformācijas 500. jubilejas svinībām 2017. gadā un papildināja PLF dzimumu politikas projektu, kurš tiks iesniegts š. g. jūnijā PLF Padomes sēdē. Ziņojumi no trim apakšgrupām, kas koordinē PLF Āzijas baznīcu darbu, parādīja, ka pieaug izpratne par sievietes lomu baznīcā un sabiedrībā, un paveras telpa dialogam par dzimumu jautājumiem.

Iesniedzot Āzijas sieviešu darba ziņojumu ACLC 15. aprīlī, Ranjitha Borgoary no Indijas un Kiyoe Narita no Japānas uzstāja, ka sieviešu darbs reģionā būtu jāsaprot kā baznīcas pamatdarbs, nevis kaut kas to papildinošs vai tam paralēls.

Viņas apstiprināja, ka baznīcām būtu jāmotivē un jādod iespējas sievietēm studēt teoloģiju, tādējādi veicinot sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un ordinētā kalpošanā.

Aizstāvot savu viedokli, viņas uzsvēra, ka saistībā ar migrācijas realitāti, būtu jāskata, kā tā tieši ietekmē sievietes. Tāpat ir svarīgi neizlaist no acīm tās kultūras prakses, kas veicina sieviešu diskrimināciju baznīcā un sabiedrībā.

WICAS tīkls plāno konferenci 2014. gadā sievietēm un vīriešiem, lai kopā pētītu, kā PLF dzimumu taisnīguma politika var tikt izmantota Āzijas kontekstā, un kādas turpmākās darbības būtu jāveic vadībā, aizstāvībā un sieviešu teoloģijā.

Mary Hrangliani no Mjanmas Evaņģēliski luteriskās baznīcas atzina, ka WICAS sanāksme ir parādījusi, cik svarīga ir iespēja sievietēm studēt teoloģiju, lai kļūtu par līderēm. „Bet ir arī svarīgi, lai baznīcas dotu vietu sievietēm ar teoloģisku izglītību, lai viņas varētu kalpot savam aicinājumam”, viņa teica.

Vardarbība pret sievietēm
Indijas delegāte Dora Hemalatha aicināja baznīcas pilnvarot sievietes, lai izbeigtu institucionālu, kulturālu un starppersonu vardarbību un zvērības pret sievietēm. „Es gribu uzrunāt visus, sakot – pietiek ar kulturālo diskrimināciju, kas pieļauj izvarošanu. Sievietes ir mātes, māsas, sievas un meitas. Pret viņām jāizturas kā pret neatkarīgām un cienījamām cilvēcīgām būtnēm”, viņa noslēdza.

Aritonang pauda optimismu par GKPI uz pārmaiņām orientēto darbību, sakot, ka WICAS tikšanās ir devusi ļoti nepieciešamo atbalstu plānojot attiecības veicinošas programmas, kas pilnvaros gan sievietes, gan vīriešus līdzvērtīgai dalībai un vadībai baznīcā.
      Atpakaļ