Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 22. oktobris, 2020
Par mums / Notikumi
 

LELB un LELBāL Sadarbības padomes sēdes Dienas kārtībā SO jautājumi
Apskatīt komentārus (0)


11.04.2012


LELB – LELBĀL Sadarbības padomes sēdes Rīgā 2012.gada 17.februārī lēmumi un atziņas

Piedalījās no LELB: Arhb. J.Vanags, bīskapi E.Alpe, P.Brūvers, emer. G.Dimants, prāv. A.Krauliņš, H.Andersone.

No LELBĀL: Archb.E.E.Rozītis, prāv.L.Zušēvica, Dr.J.Cilnis, prāv.I.Graufelde, prāv.Dr.A.Abakuks, prāv.K.Bērziņš

1. Ņemot verā to, ka daudzi LELB vai LELBĀL draudžu locekļi uz laiku maina savu dzīves vietu un vēlas pilntiesīgi piedalīties vietējā draudzē, nezaudējot saiknes ar līdzšinējo draudzi, LELB un LELBĀL nav iebildumu pret to, ka viņu locekļi vienlaicīgi pieder kādai LELB un LELBĀL draudzei.

2. LELB un LELBĀL nolemj, sagatavot kopēju savu vēsturisku raksturojumu apmēram 4 līdz 6 lapaspušu apmērā, vispirms latviešu valodā, reizē ar nodomu, to vēlāk nedaudz pārveidojot (lai paskaidrotu, kas vispār ir latvieši un Latvija) tulkot vācu un angļu valodās.

Šim nolūkam nākošās LELB un LELBĀL vadības sedēs abas puses lems par šīs puses atbildīgo darba darītāju un tā vietnieku, kopā tā tad 2 + 2 personām. Šo darbinieku nozīmēšana paredzēta vēlams 1 mēneša laikā. Cerams, ka darbs būtu padarīts līdz 2012. g.1. oktobrim.

3. Ņemot vērā svētīgo māsu draudžu lomu, LELB un LELBĀL vienojas par to, ka katra nozīmēs vienu personu, kas šo darbu pārzin un rosina.

4. LELB un LELBĀL pozitīvi vērtē un apsver iespējas kopīgi rīkot 2013. gadā Vispasaules latviešu luterāņu draudžu dienas. Vēlams, tās paredzēt iespējami tuvu Latvijas dziesmu svētkiem, kā laika ziņā (visdrīzāk pirms tam), tā vietas ziņā. Būtu jācenšas saimniekot tā, lai varētu pamatoti cerēt uz izlīdzinātu budžetu. 

5. LELB un LELBĀL piekrīt veicināt mācītāju apmaiņu, apmērā uz 3 mēnešu posmiem. Pārrunājot jautājumu, ka puse LELBĀL garīdznieku ir sievietes un viņas būtu iekļaujamas, LELB pārstāvji atzina, ka tas ir iespējams draudzēs, kur kalpo mācītājas sievietes. Pārējos gadījumos, ar draudzes mācītāja un iecirkņa prāvesta piekrišanu.

6. LELB ietvaros, gatavojoties 2013. gada Sinodei, atsāksies diskusijas par sieviešu ordināciju. LELBĀL pārstāvji lūdz un LELB pārstāvji piekrīt šajā diskusijā piemērotā veidā iesaistīt arī LELBĀL.

7. LELB un LELBĀL konstatē, ka elektroniskie saziņas līdzekļi guvuši un gūst arvien lielāku nozīmi, bet iespiestiem laikrakstiem abās Baznīcās ir nopietnas grūtības. Tā kā uzdevumi, iespējas un grūtības ir salīdzināmas, nolemj meklēt praktisku sadarbību un savstarpēju atbalstu, kaut vai ar padomiem un norādēm (links).

8. LELB un LELBĀL apsveiktu, ja Pasaules Luterāņu Federācijas kārtēji izsūtītās informācijas tiktu kaut daļēji tulkotas latviešu valodā un būtu tādā veidā elektroniski pieejamas. 

9. Pārrunājot LELBA Sinodes 2011. g. oktobrī Indianapolē rezolūciju, lai sarunas tiktu uzsāktas par LELB un LELBĀL apvienošanos, LELB un LELBĀL vispirms centīsies apzināt priekšdarbus, kas reiz veikti LELB un LELBĀL Koordinācijas komisijā un kas daļēji lasāmi Baznīcas Gadagrāmatās, kā arī agrāko Sadarbības padomes darba rezultātus. “Apvienošanās” ir reizē mērķis, bet reizē arī virziens un ceļš ar konkrētiem posmiem un izpausmēm.

10. LELB arhibīskaps Jānis Vanags vaicā, vai LELBĀL un LELBA piekrīt “Copyright” došanai, pārņemot dziesmas no mūsu kopējās Dziesmu grāmatas LELB iecerētai LELB Dziesmu grāmatai.

11. Attiecībā uz misijas darbu Indijā LELB un LELBĀL konstatē, ka šis Annas Irbes uzsāktais darbs pēc Otrā Pasaules Kara turpināts no LELBĀL, izveidojot Latvijas Ev. Lut. Baznīcu Indijā (Stīveni, Klīves) un to ilgstoši atbalstot (pēdējā posmā māc. Dr. Tālis Šmits). Turpinot šo darbu nākotnē kopēji rūpīgi jāapsver finansiālās un personālās iespējas, vietējos kulturāli stipri atšķirīgos apstākļus un sadarbības iespējas ar indiešu PLF piederīgo Baznīcu Tamil Nadu. 

Šie lēmumi un atziņas LELB apstiprinātas 2012. gada 7. martā

Pārpublicēts no http://www.lelba.org/node/75

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA