Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
svētdiena, 16. maijs, 2021
Jaunumi
 

2015

<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 

Katoļu konfesijas māsas vēstule Franciskam – izskaud baznīcas diskrimināciju pret sievietēm!
21.09.2015

Katoļu konfesijas māsa Terēza Keina nolēmusi uzrakstīt vēstuli pāvestam Franciskam par to, lai Katoļu baznīca vienreiz izbeidz dzimumu nevienlīdzības skandālu. Šī ir Terēzas Keinas otrā vēstule otrajam pāvestam. 1979. gadā viņa (ieņemdama Reliģisko sieviešu līderības konferences prezidentes amatu) lūdza tā laika pāvestam Jānim Pāvilam II viņa vizītes laikā ASV atvērt visas baznīcas kalpošanas sievietēm.

Lasīt vairāk ...


Konference „Sieviešu ordinācija 21. gadsimta kontekstā”
20.09.2015

Šā gada 12. septembrī Rīgas Ev. lut. Lutera draudzē notika sieviešu ordinācijas Latvijā 40 gadu jubilejai veltīta konference. Konferences viesi bija ieradušies no dažādām pasaules valstīm, kurās sieviešu ordinācija ir atļauta jau vairākus gadu desmitus.

Lasīt vairāk ...


Sieviešu ordinācijai 40 gadu jubilejas un LLSTA 20 gadu jubilejas dievkalpojuma sprediķis
19.09.2015

LELBĀL arhibīskapes Laumas Zušēvicas 12. septembra sprediķis Torņkalna Lutera baznīcā. Sprediķis veltīts sieviešu ordinācijas jubilejai un Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības 20.gadadienai.

Lasīt vairāk ...


Mūžībā aizgājusi evaņģēliste, dzejniece, māksliniece, skolotāja Ilze Grote
18.09.2015

2015.gada 11.septembrī, pēc ilgstošas cīņas ar slimību, mūžības ceļā aizgājusi evaņģēliste Ilze Grote /18.05.1965. – 11.09.2015./

Lasīt vairāk ...


SIEVIEŠU ORDINĀCIJAI LATVIJĀ 40. GADADIENA
29.08.2015

12. septembrī Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība Torņakalna baznīcā rīko pasākumus, kas veltīti sieviešu ordinācijas Latvijā četrdesmitai gadadienai un Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības divdesmit pastāvēšanas un darba gadiem.

Lasīt vairāk ...


Grāmatas “Cilvēks kā vīrietis un sieviete” pirmās nodaļas apskats. (“Man as Male and Female”, Paul K. Jewett)
25.08.2015

Burtiska Jaunās Derības lasīšana un piemērošana nav iespējama tā iemesla dēļ, ka tādā gadījumā mums vajadzētu atstāt vairākas agrīnai kultūrai un sabiedrībai raksturīgās lietas, un viena no šīm tipskajām arhaiskai sabiedrībai raksturīgajām lietām ir verdzības institūts. Tādējādi kristīgai draudzei šodien vajadzētu kanonizēt nevis tā laika sabiedrībai raksturīgās kultūras piemērošanu mūsdienām, bet gan Jaunās Derības mūžīgās atziņas par to, kādas attiecības starp sievieti un vīrieti veidojas Kristus izpirkšanas gaismā (nevis grēkā krišanas gaismā)

Lasīt vairāk ...


Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studentu pētījumi (papildināts)
02.08.2015

Lasīt vairāk ...


LELBāL arhibīskapes Laumas Zušēvicas vēstule māc. Aidu Prēdeli pavadot mūžībā (pārpublicēta)
01.08.2015

Mīļai sērojošai draudzei, noslēdzot 13. nodaļu savā pirmā vēstulē Korintiešiem, apustulis Pāvils raksta: „Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet tad – vaigu vaigā; tagad es atzīstu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība; šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.“ Māc. emer. Aida Prēdele tika ordinēta laikā, kad ticības, cerības un kristīgās mīlestības garā atdzima māsas un brāļi Latvijā līdz ar savu Baznīcu un tautu.

Lasīt vairāk ...


Svētruna mācītājas Aidas Prēdeles izvadīšanas dievkalpojumā Sv. Trīsvienības baznīcā Sarkandaugavā 2015.gada 28.jūlijā (Rudīte Losāne)
29.07.2015

"Pacēlis acis uz saviem mācekļiem, Jēzus sacīja: “Laimīgi jūs nabagie, jo jums pieder Dieva valstība! Laimīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs tapsiet paēdināti! Laimīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties! Laimīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīdīs un atstums no sevis, un ķengās jūs un jūsu vārdu atmetīs kā ļaunu Cilvēka Dēla dēļ. Priecājieties tajā dienā un dejiet! Jo redzi - jūsu alga ir liela debesīs."

Lasīt vairāk ...


Par sieviešu ordināciju Septītās dienas adventistu baznīcā. Saruna ar Septītās dienas adventistu Baltijas Konferenču ūnijas sekretāru māc.Gunti Bukalderu.
28.07.2015

Paldies par to, ka esat piekritis intervijai. Iemesls tai ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Satversmes grozījumu apspriešana. Satversmē ir paredzēts nostiprināt principu, ka ordināciju var lūgt ikviens vīriešu kārtas piederīgais atbilstoši LELB kārtībai, tādējādi jau Satversmē paredzot, ka sievietei tiek liegta kalpošana mācītājas amatā. Vēlējos ar jums parunāt par sieviešu ordinācijas jautājumu Septītās dienas adventistu draudzē, jo īpaši nesen notikušās Ģenerālkonferences kontekstā. Vispirms gribētu parunāt par situāciju Latvijā.

Lasīt vairāk ...


Rudīte Losāne: Neatzītā atzītā (mācītāju Aidu Prēdeli pieminot)
23.07.2015

Ir cilvēki, kuri nevar palikt neievēroti šajā dzīvē. Viņus var nepieminēt aiz nevaļas, aiz nevēlēšanās, vai vienkārši tādēļ, ka citi ir daudz svarīgāki. Kaut viņu darbi ir bijuši lieli, viņus var piemirst godināt tikai tādēļ, ka viņi paši neliek par sevi manīt. Mēs varam aizmirst pateikties par visu to labo, ko viņi darījuši, viņiem vēl dzīviem esot, jo bieži vien pašu darbi šķiet svarīgāki. Varam pat apzināti ignorēt viņus kaut kāda iemesla dēļ, kas varbūt ir bijis tīri merkantīls un personisks, vai tādēļ, ka kādam ignorēšana šķitusi idejiski pamatota. Viņus var nepieminēt, bet viņus nevar nepamanīt. Bieži vien nāves brīdis ir tas, kurā mēs atkal no jauna ieraugām šos savus līdzcilvēkus kā apsūbējušus dārgakmeņus, kas noslīkuši mūsu rūpju un vienaldzības jūrā. Tāds cilvēks bija mācītāja Aida Prēdele.

Lasīt vairāk ...


Mūžībā aizgājusi mācītāja, Latviešu Luterāņu Sieviešu Teoloģu apvienības biedre, žurnāliste un bijusī Saeimas deputāte Aida Prēdele 23.07.2015

Ar skumjām paziņojam, ka šī gada 19. jūlijā Dievs savā mierā paņēmis mūsu māsu, Latvijas Luterāņu Sieviešu Teoloģu apvienības biedri, mācītāju Aidu Prēdeli (29.11.1950. -19.07.2015.). A. Prēdeles izvadīšana notiks, otrdien, 28.jūlijā. Piemiņas dievkalpojums Rīgas Sv. Trīsvienības baznīcā Sarkandaugavā sāksies plkst.12.00. To vadīs LELB arhibīskaps Jānis Vanags. 14.00 mācītāju A. Prēdeli guldīs II. Meža kapos. Garīdznieki tiek aicināti ierasties amata tērpos 11.45 Sv. Trīsvienības baznīcas sakristejā. LLSTA valde.

 

Pirmā angļu sieviete mācītāja un viņas atstātais mantojums
12.07.2015

"Baznīcas nevēlēšanās izturēties pret sievieti un vīrieti līdzvērtīgi sūta bēdīgu liecību divdesmitā gadsimta nekristiešu sabiedrībai, vai tā būtu komunistu sabiedrība Ķīnā vai arī sekulārā sabiedrība Rietumos" - Džoisa Beneta.

Lasīt vairāk ...


Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībai - 20! Jubilejas svinības 2015.gada 12.septembrī
11.07.2015

Par godu jubilejai 2015. gada 12. septembrī Rīgas Lutera draudzē notiks svētku dievkalpojums un konference "Sieviešu ordinācija 21. gadsimta kontekstā". 2015. gada 23. augustā aprit arī 40 gadi, kopš Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā pirmo reizi tika ordinētas sievietes.

Lasīt vairāk ...


Kopiena dažādībā
30.06.2015

PLF Padome ar pateicību pieņēma pētījuma dokumentu "Luterāņu kopienas pašizpratne" un vienojās par procesu, kā palīdzēt dalībbaznīcām to apgūt, gatavojoties 2017. gada asamblejai.

Lasīt vairāk ...


Francisks lūdz piedošanu itāliešu protestantiem
27.06.2015

Viduslaikos katoļu baznīca viņus vajāja tāpat kā raganas un burvjus: tagad pāvests Francisks oficiāli ir atvainojies valdiešu kopienai.

Lasīt vairāk ...


Ticībā balstītās organizācijas izdod paziņojumu Cilvēktiesību padomē: „Kopīgs redzējums, kā sargāt meiteņu un sieviešu cieņu”
25.06.2015

Ticībā balstītās organizācijas ir izdevušas kopīgu paziņojumu, lai veicinātu sieviešu tiesības un apsūdzētu uz dzimumu balstītu vardarbību ANO Cilvēktiesību padomes 29. sesijā. Kopīgā pasākumā PLF un “Islāma palīdzība pasaulē” (“Islamic Relief Worldwide” – “IRW”) organizēja paneļdiskusiju, lai apspriestu, kā ticīgo kopienas var aizstāvēt sievietes un meitenes.

Lasīt vairāk ...


Spēcīgāka iesaiste dara Luterāņu kopienu sajūtamu - ģenerālsekretāra Junga ziņojums Padomei
25.06.2015

Pasaules luterāņu federācijai ir jāturpina augt savā dinamiskajā iesaistē, kas ir devusi iespēju luterāņiem kalpot miljoniem cilvēku visā pasaulē un padziļināt attiecības, kas padara kopienu reālu, mudināja PLF ģenerālsekretārs Rev. Dr. Martins Junge.

Lasīt vairāk ...


PLF prezidents bīskaps Junans 2015. gada Padomei: „Mums vajag piedzīvot to cerību, kas novelk manu patmīlību.”
25.06.2015

Luterāņi aicināti paust „stabilu mērenību”, lai pretotos ekstrēmismam un dotu cerību. PLF prezidents bīskaps Junans 2015. gada Padomei: „Mums vajag piedzīvot to cerību, kas novelk manu patmīlību.”

Lasīt vairāk ...


PLF Padome ieceļ jaunus direktorus Misijas un attīstības un Pasaules kalpošanas departamentiem
25.06.2015

PLF Padome ir iecēlusi Mariju Immonenu par jauno Pasaules kalpošanas departamenta (DWS) direktori un Rev. Dr. Fidoanu Mvombeki par Misijas un attīstības departamenta (DMD) direktoru. Immonena, kas bija pagaidu Pasaules kalpošanas direktore kopš 2014. gada septembra, kļūst par pirmo sievieti vadītāju PLF starptautiskā atzara humanitārajai palīdzībai un attīstībai. Padome viņu apstiprināja uz sākotnējo piecu gadu termiņu 19. jūnija sesijā.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 
Arhīvs
2021 (25)   
2020 (57)   
2019 (62)   
2018 (74)   
2017 (58)   
2016 (29)   
2015 (72)   
2014 (61)   
2013 (33)