Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 23. 09, 2021
Jaunumi
 

2016

<--  1 2 ...  --> 

“Saņem mūs pašus kā dāvanu Sev” (Rudītes Losānes pārdomas par Ziemassvētku laiku)
23.12.2016

Jā, patiesi nav cita ceļa pie Dieva kā nolaisties, bet varbūt arī pacelties līdz bērnības vientiesībai un skaidrībai. Un, lai mums šī atgriešanās bērnībā nepaliktu vienīgi nostalģiskās izjūtās, ar kurām sastapties tikai reizi gadā, un lai ceļš uz Debesu valstību šajā brīdī, kad mēs sevī atkal sajūtam bērnu, būtu atvērts un pieejams, pats Dievs Ziemsvētkos atgādina, ka Viņš arī pie mums nāk kā bērns, lai satiktos ar šo mazo bērnu, kas mājo mūsos.

Lasīt vairāk ...


Evaņģēliste Rudīte Losāne: Latvijā luterāņu baznīcā kalpojošie vīrieši baidās no sievietēm līderēm (audio)
23.12.2016

Vasaras sākumā Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas (LELB) Sinodes jeb augstākās lēmējinstitūcijas dalībnieki nolēma aizliegt sievietēm kļūt par mācītājām. Pusgadu pēc šī lēmuma Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības priekšsēdētāja Rudīte Losāne atzīst, ka Latvijā baznīcā kalpojošie vīrieši baidās no sievietēm līderēm." /Latvijas Sabiedriskie mediji/

Lasīt vairāk ...


Ir pienācis Adventes laiks
26.11.2016

Lasīt vairāk ...


Sieviešu ordinācija dažādās pasaules valstīs - laika līnija
04.10.2016

Piedāvājam Jums iepazīties ar sieviešu ordināciju dažādajās luterāņu baznīcās pasaulē.

Lasīt vairāk ...


Ziemaļvācijas bīskaps Jānim Vanagam - mūsu attiecības pēc jūsu lēmuma (par sieviešu ordināciju) nevar tālāk pastāvēt bez izmaiņām
30.09.2016

Šā gada 13. septembrī Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Gerhards Ulrihs ir atsūtījis vēstuli Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapam Jānim Vanagam, norādot uz to, ka vasarā notikušās LELB Sinodes lēmums aizliegt sieviešu ordinēšanu nav palicis neievērots Vācijas baznīcā un plašākajā luterticīgo pasaulē. Vēstulē neizpaliek arī finansiālas dabas diskusijas, proti, par finansiāla atbalsta pārtraukšanu Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Konsistorijai, ko Ziemeļvācijas baznīca bija sniegusi LELB vairāku gadu garumā.

Lasīt vairāk ...


Rīgā notika starptautiska konference „Tradīcijas mijiedarbība un inovācija postmodernā kontekstā”
06.09.2016

Apvienība „Eiropas sievietes teoloģijas pētniecībā” no šā gada 30.augusta līdz 2.septembrim Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātē rīkoja starptautisku konferenci. Konferenci Rīgā organizēja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Daugavpils Universitāti

Lasīt vairāk ...


Mācītāja Jāna nekad mierā nav sēdējusi (intervijas fragments no laikraksta "Diena")
21.07.2016

Svelmainā jūnija dienā intervija ar mācītāju Jānu Jērumu-Grīnbergu norunāta Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīcā. Jāna dzimusi Lielbritānijā, kalpojusi Lielbritānijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, no 2009. līdz 2013. gadam bija baznīcas bīskape. Pēc aiziešanas pensijā kopš 2014. gada rudens viņa pārcēlusies uz dzīvi Latvijā un saka: "Beidzot esmu mājās."

Lasīt vairāk ...


Mācītājas Ilzes Larsen stāsts. Kad Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem
21.07.2016

Kad iesāku studijas Teoloģijas Fakultātē pie Latvijas Universitātes, Arhibīskaps vēl bija nelaiķis Kārlis Gailītis. Gribēju mācīties par savu ticību, par šo Jēzu, kam biju sākusi ticēt. Zināju arī, ka vēlos kalpot baznīcā, bet – kā? Tas man toreiz vēl nebija skaidrs. Pamazām nācu pie atziņas, ka Dievs mani aicina būt par draudzes mācītāju. Tomēr man bija pietiekami “bezkaunības” apšaubīt šo Dieva balsi. Es klausījos, ko LELB augstākā vadība saka par sievietes lomu baznīcā, jo kā jau padomju laikos audzinātam bērnam – paklausība autoritātei piezagās ļoti ātri.

Lasīt vairāk ...


PLF ģenerālsekretāra paziņojums par Latvijas sinodes (03.06.2016.) lēmumu
07.06.2016

PLF rūp sekas, ko sinodes lēmums radīs LELB divpusējām un daudzpusējām attiecībām, ņemot vērā to, ka piecās secīgās asamblejās PLF dalībbaznīcas noteica savu kopējo mērķi iekļaut sievietes ordinētā kalpošanā.

Lasīt vairāk ...


Rīgā notika pirmā LELBāL Sinode!
01.06.2016

Šā gada 31. maijā Rīgā notika Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Sinode un Sinodei veltītais svinīgais dievkalpojums.

Lasīt vairāk ...


VAI BĪBELE IR PRET SIEVIEŠU ORDINĀCIJU? Indulis Paičs
30.05.2016

Rīgas Lutera draudzes mācītājs Indulis Paičs izvērtē bibliskās rakstu vietas PAR un PRET sieviešu ordināciju. "Uzskatīt, ka vīriešu dzimums ļauj labāk reprezentēt Kristu, pamatojas patvaļīgā dzimuma (drīzāk –dzimtes) izcelšanā pār citām īpašībām. Varbūt tad Kristu pilnvērtīgi var reprezentēt tikai ebreju tautības, aramiešu valodā runājošs cilvēks?"

Lasīt vairāk ...


"Tev nebūs tā Kunga sava Dieva Vārdu nelietīgi velti valkāt," LELBĀL bīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis atgādina Jānim Vanagam
25.05.2016

„Tev nebūs tā Kunga sava Dieva Vārdu nelietīgi velti valkāt, jo tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.“ 1. bauslis, 2. Mozus grāmata 20:7

Lasīt vairāk ...


Karla Ferdinanda Vilhelma Valtera (1811–1887) Vasarsvētku sprediķis (fragments)
14.05.2016

Tātad bēdas mums cilvēkiem, ja nebūtu citas Pashā atklāsmes! Bet slava Dievam mūžībā! Vecās Derības bauslības Pashā ir aizvietota ar jauno, evaņģēlija Pashā, un tas ir noticis šodien.

Lasīt vairāk ...


Liepājas konferences “Sieviešu ordinācija – par un pret” rezolūcija
13.05.2016

2016. gada 6. maijā Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Krusta ev. lut. draudzes rīkota konference “Sieviešu ordinācija – par un pret”. Konferencē piedalījās pārstāvji no LELB, LELBāL, Apvienotās Metodistu baznīcas, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības (LLSTA), Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes, mācītāji, evaņģēlisti, Krusta draudzes locekļi. Konferences mērķis bija savest kopā cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem par sieviešu ordināciju, rosināt domu apmaiņu un pārdomāt iespējas, kā turpināt dialogu par šo tēmu.

Lasīt vairāk ...


Konference Liepājā: “Sieviešu ordinācija – par un pret”
04.05.2016

Konferences mērķis ir savest kopā cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem par sieviešu ordināciju, rosināt domapmaiņu un pārdomāt iespējas, kā turpināt dialogu par šo tēmu. Aicināti: LELB pārstāvji, LELBāL pārstāvji, LLISTA, LU Teoloģijas fakultāte, Lutera akadēmija, mācītāji, evaņģēlisti, draudžu locekļi. Konference notiks 6. maijā, no plkst. 11.00 – 16.00 Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā.

Lasīt vairāk ...


LLSTA kopā ar LELBĀL pārstāvjiem tikās ar Pasaules Luterāņu federācijas delegāciju
02.05.2016

Trešdien, 27. aprīlī, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības pārstāves kopā ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas pārstāvjiem tikās ar Pasaules Luterāņu federācijas delegāciju. Tikšanās iemesls – sieviešu ordinācijas jautājums Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Lasīt vairāk ...


Kalpjot bēgļiem tolaik un tagad [stāsts par latviešiem]
24.04.2016

Fotogrāfijā pa kreisi - vēlēti diakoni un oficieri Britu zonas Augustdorfā, Rietumvācijā. Foto: PLF arhīvfoto

Lasīt vairāk ...


18. maijā notiks diskusija par dokumentu "Nostāja par taisnīgumu dzimumu jautājumos"
24.04.2016

Diskusija norisināsies Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekanāta zālē.

Lasīt vairāk ...


Jauni "PAR sieviešu ordināciju" ieraksti blogā sieviesuordinacija.com
16.04.2016

Mājas lapa sieviesuordinacija.com ir tikusi papildināta ar jauniem sieviešu ordinācijas LELB atbalstītāju viedokļiem

Lasīt vairāk ...


Grāmatu “Barnabas vēstule” un “Pētera evaņģēlijs. Pētera apokalipse” prezentācija 2016. gada 8. aprīlī
07.04.2016

2016. gada 8. aprīlī 16.00 Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē (Kalpaka bulvārī 4, 2. stāvā) Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte, Latvijas Universitātes Bibliotēka un Latvijas Bībeles biedrība rīko grāmatu “Barnabas vēstule” un “Pētera evaņģēlijs. Pētera apokalipse” atvēršanu. Tie ir no sengrieķu valodas tulkoti pirmo gadsimtu kristiešu teksti.

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Arhīvs
2021 (40)   
2020 (57)   
2019 (62)   
2018 (74)   
2017 (58)   
2016 (29)   
2015 (72)   
2014 (61)   
2013 (33)