Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
otrdiena, 03. 08, 2021
Jaunumi
 

2014

<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 

Likt ekonomikai veicināt mieru. Starptautiskā sanāksme Antverpenē "Cilvēki un reliģijas"
22.09.2014

"Būtiskā atšķirība aug, plaisas paplašinās, pat starp sabiedrībām ar tradicionāli spēcīgām socio-ekonomiskām saitēm. Netaisnība bagātības sadales veidā pieaug," uzsvēra Pasaules Luterāņu Federācijas ģenerālsekretārs Martins Junge. "Ja prātos un sirdīs nav vietas citādam, t. i., iekļaujošam, cieņpilnam, ilgtspējīgam un solidāram individuālam un kolektīvam dzīves projektam, acīmredzot tur nebūs vietas nepieciešamo pārmaiņu iesaistē," teica Junge.

Lasīt vairāk ...


Vairāk nekā 5000 kristiešu no Centrāl- un Austrumeiropas Vroclavā
22.09.2014

Vroclava, Polija/Ženēva, 11.07.2014. PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge Vroclavā kristiešu sanākšanā no Centrāl- un Austrumeiropas 12 valstīm noslēguma dievkalpojumā aicināja uz atbildīgu brīvības lietošanu. 6. jūlijā sprediķojot Marijas Magdalēnas katedrālē, Junge mudināja draudzes nebaidīties no izaicinājumiem, kas nāk ar brīvību 25 gadus pēc dzelzs aizkara krišanas. "Ir laiks turēties pie brīvības un turpināt virzīties uz priekšu, nevis atpakaļ," viņš secināja.

Lasīt vairāk ...


PLF Hermenētikas konference Čikāgā
14.09.2014

No šā gada 4. līdz 10.septembrim Luterāņu Teoloģijas skolā (Lutheran School of Theology) Čikāgā, ASV, norisinājās Pasaules Luterāņu Federācijas trešā starptautiskā hermenētikas konference. Minētajā konferencē piedalījās četrdesmit četri bibliskie teologi. Konferences tēma bija Mateja evaņģēlija lasīšana.

Lasīt vairāk ...


Malaizija: Paplašinot dzimumu lomu izpratni
09.09.2014

„Taisnīguma izpratne ir kontekstuāla. Dažādajās sabiedrībās tas var nozīmēt dažādās lietas. Un tomēr mums, luterāņiem, tas nozīmē, ka mēs ticam taisnīgajam Dievam, kurš radījis sievietes un vīriešus par vienlīdzīgiem, un tādēļ mēs varam piekrist Dzimumu taisnīguma politikas pamatvērtībām,” intervijā pavēstīja mācītāja Au Sze Ngui no Malaizijas.

Lasīt vairāk ...


PLF līdzjūtība Rietumāfrikas valstīm, kas cietušas no Ebolas epidēmijas
09.09.2014

Vēstulē, ko Pasaules Luterāņu Federācijas ģenerālsekretārs Martins Junge veltīja draudzēm Rietumāfrikā, viņš izteica dziļu atzinību par medicīnas darbinieku, draudžu kopienu un brīvprātīgo ļaužu "uzupurējošo apņemšanos ", lai apturētu Ebolas izplatīšanos Libērijā, Gvinejā un Sjerraleonē.

Lasīt vairāk ...


Jauno reformētāju tīkls plāno sadarbību ar Tezē kopienu
03.09.2014

PLF Globālais jauniešu reformētāju tīkls meklē veidus, kā sadarboties ar Tezē ekumenisko kopienu. Vizītē Tezē Jauno reformētāju tīkla vadības grupa ielūdza Tezē brāļus un jaunos brīvprātīgos piedalīties Jauno reformētāju konferencē 2015. gadā no 22. augusta līdz 4. septembrim Vitenbergā, Vācijā. Konference apvienos Jauno reformatoru delegātus no visām 144 PLF dalībbaznīcām.

Lasīt vairāk ...


PLF padome pieņem paziņojumu par uzvedību svētvietās. Aicina izrādīt cieņu garīgi nozīmīgām vietām.
02.09.2014

PLF padome savā 2014. gada sanāksmē apstiprināja "Universālo uzvedības kodeksu svētvietās". Šis dokuments, ko izstrādāja, konsultējoties ar reliģiskajiem vadītājiem un daudzu pasaules ticību ekspertiem, sniedz desmit nosacījumus par svētvietu iekopšanu, saglabāšanu, pieejamību un konfliktu novēršanu tajās visā pasaulē.

Lasīt vairāk ...


Anglikāņu Baznīca ir nobalsojusi par sievietēm bīskapēm!
14.07.2014

Pirmdien, 2014.gada 14.jūlijā, Anglikāņu Baznīcas Ģenerālā sinode ar diezgan vērienīgu balsu pārsvaru "par" ir nobalsojusi par tiesībām sievietēm tikt ordinētām bīskapu amatos angliāņu baznīcā. Sieviešu ordinēšana mācītāju amatos anglikāņu baznīcā notika 20 gadus atpakaļ

Lasīt vairāk ...


Aļesja Lavrinoviča piedalīsies augstākā starptautiskā līmeņa Bībeles pētnieku konferencē
26.06.2014

No šā gada 6. līdz 10. jūlijam LU Teoloģijas fakultātes absolvente un pašreizējā Luvēnas universitātes studente Aļesja Lavrinoviča piedalīsies augstākā starptautiskā līmeņa Bībeles pētnieku konferencē Vīnē, Austrijā – Bībeles literatūras savienības starptautiskajā saietā. Starptautiskajā konferencē Aļesja uzstāsies teksta kritikas speciālistu darba grupā ar savu pētījumu par Pāvila 1. vēstules korintiešiem 14. nodaļas 34. un 35. panta izpēti, vizuāli demonstrējot seno rokrakstu liecību par to, ka 33. panta redakcija senajos grieķu un latīņu rokrakstos, kas vairākumā manuskriptu atrodas pirms perikopes "par sievietēm" un citos manuskriptos atrodas pirms 36. panta (aizbīdot sieviešu apklusināšanas pantus uz nodaļas beigām)

Lasīt vairāk ...


Pirmā sieviete arhibīskape Zviedrijas Luterāņu baznīcā!
25.06.2014

Svētdien, 15.jūnijā, Zviedrijā tika konsekrēta pirmā sieviete arhibīskape! Antje Jackelén (58 gadi) iepriekšējā gada rudenī vēlēšanās ieguva 56% balsu. Konsekrēšanā Uppsalas doma baznīcā piedalījās Zviedrijas karaliskā ģimene pilnā sastāvā, kā arī dažādi Zviedrijas politiķi un arhibīskapi no dažādajām pasaules valstīm.

Lasīt vairāk ...


Rīkoties saskaņā ar Vasarsvētku realitāti
08.06.2014

Vasarsvētku dienā Gars nolaidās pār mācekļiem uguns mēļu veidā. Gars nonāca, jo Jēzus apsolījums par Garu, saskaņā ar Vecās Derības praviešu teikto, savienojās ar mācekļu ticību un gribu. Svētais Gars, nonākdams, nepadarīja mācekļus par eksluzīvistu klubiņu, kura dalībnieku profils bija akmenī kalts – vidēja vecuma ebrejs, vīrietis, runā ebreju un aramiešu valodās. Pats notikums – evaņģēlija vēsts pasludināšana citās valodās, lai ikviens cittautietis ikvienā vecumā un neatkarīgi no rases un dzimuma dzirdētu labo vēsti par mīlošu Dievu, kas piedod grēkus – spēcīgi parāda, kādam mērķim Svētais Gars bija nācis

Lasīt vairāk ...


PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā, Eiropas konference
29.05.2014

Mācītāja Ieva Puriņa stāsta par Eiropas konferenci Meisenē: Meisenē, Vācijā no 12. līdz 16. maijam piedalījos Sievietes baznīcā un sabiedrībā (Women in Church and Society - "WICAS") konferencē kopā ar 35 sievietēm no Eiropas.

Lasīt vairāk ...


PLF Ģenerālsekretārs Junge: Kristus krusts sauc pēc atbalsta
23.05.2014

No šā gada 31. marta līdz 4. aprīlim notikušo Somijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (ELCF) konsultāciju tēma ar partneriem bija "Lai nāk Tava valstība". Konsultācijas saveda kopā vairāk nekā 35 Somijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas partnerbaznīcas, ekumeniskās organizācijas un misijas biedrības, lai konsultētos par partnerību un misiju globalizētā kontekstā

Lasīt vairāk ...


PLF ģenerālsekretārs Junge apliecina saistības attiecībā uz dzimumu taisnīgumu
22.05.2014

PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge pasvītroja baznīcu kopienas uzticību dzimumu taisnīgumam un sieviešu atbalstam, tiekoties ar ANO ģenerālsekretāra vietnieci un ANO Sieviešu programmas izpilddirektori Fumzili Mlambo-Ngcuku.

Lasīt vairāk ...


Pasaules Luterāņu Federācija uzrunā ANO dzimumu taisnīguma Sieviešu statusa komisiju
22.05.2014

Sievietes baznīcā un sabiedrībā piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas platformā Ženēva, 10.04.2014. "Darbam, kas veicina sieviešu un vīriešu līdzvērtīgu piedalīšanos iekļaujošā kopībā, jābūt dziļi iesakņotam sabiedrībā, kas novērtē katra cilvēka dāvanas," teica Marija Kristīna Rendona, PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) programmas asistente. "WICAS Aizstāvības centieni uzturēt un aizsargāt sieviešu tiesības ir pamatoti šinī ticībā un gandrīz 20 gadus ir bijis iemesls mūsu dalībai Sieviešu statusa komisijas (CSW) ikgadējās tikšanās Ņujorkā."

Lasīt vairāk ...


Norisinājās starptautiskā darba grupa par Luterāņu kopienas pašizpratni
22.05.2014

Ženēva, 28.03.2014. Luterāņu kopienas pašizpratnes darba grupa noturēja savu pirmo tikšanos no 18. līdz 21. martam Ekumeniskajā institūtā Bosejā, netālu no Ženēvas, Šveicē. Grupa tika izveidota, sekojot PLF Padomes lēmumam 2013. gadā Ženēvā, lai padziļinātu dalībbaznīcu izpratni par to, ko nozīmē būt baznīcu kopienā. Kā norādīts ziņojumā darba grupai, 2013. gadā PLF Padome nolēma, ka ir nepieciešama mūsdienu diskusija par PLF kā kopienas izpausmi, lai atbildētu uz jaunām kontekstuālām realitātēm.

Lasīt vairāk ...


Pasaules Luterāņu Federācijas kopienas attiecību vitalitātes izpausme
20.05.2014

PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge, piedaloties Nigērijas luterāņu Kristus baznīcas bīskapam Dr. Musam P. Filibusam, tikās ar Etiopijas Mekane Jēzus Evaņģēliski luteriskās baznīcas (EECMY) izpildpadomi Adisabebā, Etiopijā. Vizīte EECMY ir otrā no trim pēc PLF padomes lēmuma 2013. gada jūnijā. Padome lūdza PLF kopienas biroju piedāvāt vidutājības procesu trim PLF dalībbaznīcām, kuras ir ietekmējis pārrāvums ģimenes, laulību un seksualitātes jautājumu dēļ. "Mēs zinām no ikdienas dzīves: ģimenes locekļu nesaprašanās kontekstā plašāka ģimenes loka loma un attiecības ir ārkārtīgi svarīgas," teica Rev. Junge. "Mūsu vidutājības vizīte EECMY ir PLF kopienas attiecību vitalitātes izpausme. Tās savā raksturā ir gādīgas un atsaucīgas, kā arī atbalstošas un pārveidojošas."

Lasīt vairāk ...


Pasaules Luterāņu Federācijas kopiena aug!
20.05.2014

Pārskati uzrāda 72 miljonus locekļu Ženēva, 25.03.2014. PLF dalībbaznīcas aug, rāda PLF Kopienas biroja apkopotā statistika. Pēc datiem, 142 PLF dalībbaznīcās, 10 atzītajās draudzēs un 2 atzītajās padomēs 2014. gada februārī kopā ir 72 268 329 locekļi, dodot 2,1% pieaugumu salīdzinājumā ar 2011. gada februāri, kad iepriekšējo reizi tika apkopota statistika. Kopējais dalībbaznīcu skaits tagad ir 142 (140 locekles un 2 asociētās baznīcas) sakarā ar apvienošanos Vācijā un Igaunijā. PLF baznīcu locekļu skaits pieaug uz Āfrikas un Āzijas reģionu rēķina. Āfrikā pārskati uzrāda pieaugumu par 3% jeb 600 000 cilvēku. Āzijā, pēc statistikas, ir 1,7 miljonu luterāņu pieaugums PLF dalībbaznīcās kopš 2011. gada. Dalībbaznīcas Latīņamerikas un Karību jūras, Eiropas un Ziemeļamerikas reģionos turpina piedzīvot lēnu locekļu skaita samazinājumu, visjūtamāk Ziemeļamerikā (7,8%) un Eiropā (1,6%), bet Latīņamerikas un Karību jūras reģionā dalība ir kritusies par 0,3%, kas kopumā ir apmēram 2300 cilvēku.

Lasīt vairāk ...


Čīles luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti mācītāju!
20.05.2014

Čīles luterāņu baznīca (ILCH) ir ordinējusi mācītāju Hannu Šrammu kā savu pirmo sievieti mācītāju, kas nozīmē vēsturisku pavērsienu – visas Pasaules Luterāņu Federācijas baznīcas Latīņamerikas un Karību jūras reģionā (LAC) tagad pieņem sievietes mācītājas.

Lasīt vairāk ...


"Kādas mātes dēls", Rudītes Losānes eseja Mātes dienai
11.05.2014

"Godini, savu tēvu un māti, lai tu ilgi dzīvotu tai zemē, ko tas Kungs tev dod.” (2. Mozus 20:4) Grūti civilizācijas vēsturē atrast kādu kultūru vai reliģiju, kurā necienītu vecākus. Arī latviskā dievatziņa ietver šo skaidro un saprotamo morāles normu. Bet vēl nesenā pagātnē mūsu zemē valdīja tāda valsts iekārta, kuras politika tika balstīta dubultmorālē. Arī attiecībā uz ģimeni.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 
Arhīvs
2021 (38)   
2020 (57)   
2019 (62)   
2018 (74)   
2017 (58)   
2016 (29)   
2015 (72)   
2014 (61)   
2013 (33)