Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
sestdiena, 26. 09, 2020
Jaunumi / PLF ziņas
 

2014

<--  1 2 ...  --> 

Luterāņu un katoļu dialoga jubileja ir laiks, kad izteikt cerību
01.12.2014

Romas katoļu un luterāņu starptautiskā dialoga 50 gadu svinēšana 2017. gadā ir veids, kā atklāti pieminēt konfliktus, kas Eiropā sākās pēc Reformācijas, un paust cerību dziļākai vienotībai starp abiem dialoga partneriem. Kristīgo vienotību veicināšanas pontifikālās padomes (PCPCU) prezidents Kurts kardināls Kohs izteica šos ierosinājumus, kad uzrunāja PLF Eiropas dalībbaznīcas to reģionālajā sanāksmē Romā no 27. līdz 29. oktobrim.

Lasīt vairāk ...


Jauno mediju impulsi Eiropas luterāņu baznīcās, un citu realitāte – karš
30.11.2014

"Ieklausīties, kalpot, pilnvarot – būt baznīcai mainīgajā Eiropā" bija lozungs PLF Eiropas reģionālajai konferencei, kas notika no 27. līdz 29. oktobrim Romā, Itālijā. PLF Eiropas reģiona trīs viceprezidenti līdzdalīja savas pārdomas par dažiem izaicinājumiem, ar ko saskaras kristiešu un luterāņu liecinieki savos kontekstos un par jaunajiem impulsiem, kas varētu palīdzēt baznīcām būvēt attiecības, kas pilnvaro tās kalpot savās kopienās.

Lasīt vairāk ...


Eiropas luterāņi pauž solidaritāti ar Itālijas baznīcu – "Uzņemot svešinieku"
30.11.2014

Pasaules Luterāņu Federācijas Eiropas dalībbaznīcu vadītāji izteica savu solidaritāti ar Itālijas Evaņģēliski luterisko baznīcu (ELCI) tās apņēmībā strādāt ar imigrantiem un bēgļiem, un darboties ekumeniskajā iesaistē valstī. Ikgadējā PLF Eiropas reģionālajā konferencē, ko rīkoja ELCI no 27. līdz 29. oktobrim, 21 valsts 30 dalībbaznīcu 55 dalībnieki izteica augstu novērtējumu ELCI liecībai, kas "atgādina mums par nepieciešamību celt tiltu pār plaisu starp ekumenisko dialogu un praktisko diakonijas darbu".

Lasīt vairāk ...


PLF nodrošina izglītību Dienvidsudānas bērniem
27.11.2014

20. novembrī valstis visā pasaulē svinēja Vispasaules bērnu dienu. Savā humanitārajā darbā Pasaules Luterāņu Federācija liek sevišķu uzsvaru uz izglītību.

Lasīt vairāk ...


Nav attaisnojuma vardarbībai pret sievietēm! 16 aktivitāšu dienas pret dzimumā balstītu vardarbību
27.11.2014

Pasaules Luterāņu Federācija un Pasaules baznīcu padome ir pievienojušās starptautiskajai “Nav attaisnojuma vardarbībai pret sievietēm” kampaņai, ko organizē Pasaules Jauno sieviešu kristīgā asociācija (YWCA) un kas norisināsies no 25. novembra līdz Cilvēktiesību dienai 10. decembrī.

Lasīt vairāk ...


Satikties, piedalīties un ieguldīt luterāņu Reformācijā
27.11.2014

Pasaules Luterāņu Federācijas ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge ielūdz luteriskās kopienas baznīcas “pievienoties, satikties, piedalīties un ieguldīt” trīs gadu PLF globālo un vietējo iniciatīvu procesā, lai atzīmētu Reformācijas 500 gadu jubileju 2017. gadā.

Lasīt vairāk ...


Zviedrijas baznīcas arhibīskapes pirmās 100 dienas amatā
04.10.2014

Šā gada jūnijā Upsalā Antje Jakelena kļuva par pirmo sievieti arhibīskapi Zviedrijas baznīcā. Vācu izcelsmes Lundas bīskape Jakelena Dienvidzviedrijā tika ievēlēta amatā pagājušajā oktobrī ar 55,9% balsu vairākumu pirmajā kārtā, izvēloties sekotāju arhibīskapam Andersam H. Veijridam, kas atstāja amatu. Jakelena ir PLF Padomes locekle, kalpo tās Teoloģijas un ekumenisko attiecību komitejā. Zviedrijas baznīca ir lielākā PLF dalībbaznīca ar vairāk nekā 6,5 miljoniem locekļu. Intervijā "Lutheran World Information" Jakelena stāsta par savām pirmajām 100 dienām amatā.

Lasīt vairāk ...


Likt ekonomikai veicināt mieru. Starptautiskā sanāksme Antverpenē "Cilvēki un reliģijas"
22.09.2014

"Būtiskā atšķirība aug, plaisas paplašinās, pat starp sabiedrībām ar tradicionāli spēcīgām socio-ekonomiskām saitēm. Netaisnība bagātības sadales veidā pieaug," uzsvēra Pasaules Luterāņu Federācijas ģenerālsekretārs Martins Junge. "Ja prātos un sirdīs nav vietas citādam, t. i., iekļaujošam, cieņpilnam, ilgtspējīgam un solidāram individuālam un kolektīvam dzīves projektam, acīmredzot tur nebūs vietas nepieciešamo pārmaiņu iesaistē," teica Junge.

Lasīt vairāk ...


Vairāk nekā 5000 kristiešu no Centrāl- un Austrumeiropas Vroclavā
22.09.2014

Vroclava, Polija/Ženēva, 11.07.2014. PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge Vroclavā kristiešu sanākšanā no Centrāl- un Austrumeiropas 12 valstīm noslēguma dievkalpojumā aicināja uz atbildīgu brīvības lietošanu. 6. jūlijā sprediķojot Marijas Magdalēnas katedrālē, Junge mudināja draudzes nebaidīties no izaicinājumiem, kas nāk ar brīvību 25 gadus pēc dzelzs aizkara krišanas. "Ir laiks turēties pie brīvības un turpināt virzīties uz priekšu, nevis atpakaļ," viņš secināja.

Lasīt vairāk ...


PLF Hermenētikas konference Čikāgā
14.09.2014

No šā gada 4. līdz 10.septembrim Luterāņu Teoloģijas skolā (Lutheran School of Theology) Čikāgā, ASV, norisinājās Pasaules Luterāņu Federācijas trešā starptautiskā hermenētikas konference. Minētajā konferencē piedalījās četrdesmit četri bibliskie teologi. Konferences tēma bija Mateja evaņģēlija lasīšana.

Lasīt vairāk ...


Malaizija: Paplašinot dzimumu lomu izpratni
09.09.2014

„Taisnīguma izpratne ir kontekstuāla. Dažādajās sabiedrībās tas var nozīmēt dažādās lietas. Un tomēr mums, luterāņiem, tas nozīmē, ka mēs ticam taisnīgajam Dievam, kurš radījis sievietes un vīriešus par vienlīdzīgiem, un tādēļ mēs varam piekrist Dzimumu taisnīguma politikas pamatvērtībām,” intervijā pavēstīja mācītāja Au Sze Ngui no Malaizijas.

Lasīt vairāk ...


Jauno reformētāju tīkls plāno sadarbību ar Tezē kopienu
03.09.2014

PLF Globālais jauniešu reformētāju tīkls meklē veidus, kā sadarboties ar Tezē ekumenisko kopienu. Vizītē Tezē Jauno reformētāju tīkla vadības grupa ielūdza Tezē brāļus un jaunos brīvprātīgos piedalīties Jauno reformētāju konferencē 2015. gadā no 22. augusta līdz 4. septembrim Vitenbergā, Vācijā. Konference apvienos Jauno reformatoru delegātus no visām 144 PLF dalībbaznīcām.

Lasīt vairāk ...


PLF padome pieņem paziņojumu par uzvedību svētvietās. Aicina izrādīt cieņu garīgi nozīmīgām vietām.
02.09.2014

PLF padome savā 2014. gada sanāksmē apstiprināja "Universālo uzvedības kodeksu svētvietās". Šis dokuments, ko izstrādāja, konsultējoties ar reliģiskajiem vadītājiem un daudzu pasaules ticību ekspertiem, sniedz desmit nosacījumus par svētvietu iekopšanu, saglabāšanu, pieejamību un konfliktu novēršanu tajās visā pasaulē.

Lasīt vairāk ...


PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā, Eiropas konference
29.05.2014

Mācītāja Ieva Puriņa stāsta par Eiropas konferenci Meisenē: Meisenē, Vācijā no 12. līdz 16. maijam piedalījos Sievietes baznīcā un sabiedrībā (Women in Church and Society - "WICAS") konferencē kopā ar 35 sievietēm no Eiropas.

Lasīt vairāk ...


PLF Ģenerālsekretārs Junge: Kristus krusts sauc pēc atbalsta
23.05.2014

No šā gada 31. marta līdz 4. aprīlim notikušo Somijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (ELCF) konsultāciju tēma ar partneriem bija "Lai nāk Tava valstība". Konsultācijas saveda kopā vairāk nekā 35 Somijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas partnerbaznīcas, ekumeniskās organizācijas un misijas biedrības, lai konsultētos par partnerību un misiju globalizētā kontekstā

Lasīt vairāk ...


PLF ģenerālsekretārs Junge apliecina saistības attiecībā uz dzimumu taisnīgumu
22.05.2014

PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge pasvītroja baznīcu kopienas uzticību dzimumu taisnīgumam un sieviešu atbalstam, tiekoties ar ANO ģenerālsekretāra vietnieci un ANO Sieviešu programmas izpilddirektori Fumzili Mlambo-Ngcuku.

Lasīt vairāk ...


Pasaules Luterāņu Federācija uzrunā ANO dzimumu taisnīguma Sieviešu statusa komisiju
22.05.2014

Sievietes baznīcā un sabiedrībā piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas platformā Ženēva, 10.04.2014. "Darbam, kas veicina sieviešu un vīriešu līdzvērtīgu piedalīšanos iekļaujošā kopībā, jābūt dziļi iesakņotam sabiedrībā, kas novērtē katra cilvēka dāvanas," teica Marija Kristīna Rendona, PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) programmas asistente. "WICAS Aizstāvības centieni uzturēt un aizsargāt sieviešu tiesības ir pamatoti šinī ticībā un gandrīz 20 gadus ir bijis iemesls mūsu dalībai Sieviešu statusa komisijas (CSW) ikgadējās tikšanās Ņujorkā."

Lasīt vairāk ...


Norisinājās starptautiskā darba grupa par Luterāņu kopienas pašizpratni
22.05.2014

Ženēva, 28.03.2014. Luterāņu kopienas pašizpratnes darba grupa noturēja savu pirmo tikšanos no 18. līdz 21. martam Ekumeniskajā institūtā Bosejā, netālu no Ženēvas, Šveicē. Grupa tika izveidota, sekojot PLF Padomes lēmumam 2013. gadā Ženēvā, lai padziļinātu dalībbaznīcu izpratni par to, ko nozīmē būt baznīcu kopienā. Kā norādīts ziņojumā darba grupai, 2013. gadā PLF Padome nolēma, ka ir nepieciešama mūsdienu diskusija par PLF kā kopienas izpausmi, lai atbildētu uz jaunām kontekstuālām realitātēm.

Lasīt vairāk ...


Pasaules Luterāņu Federācijas ģenerālsekretāra M. Junge Jaunā gada uzruna
15.01.2014

"Dieva tuvumā man ir labi" – saka 2014. gada lozungs. Jā, patiesi, tas ir labi! Tomēr mēs zinām, cik viegli ir pazaudēt Dieva klātbūtnes sajūtu mūsu pasaulē un dzīvē, it īpaši, kad liekas, ka dzīvi pārņem lietas, kas nesaskan ar zināšanām par to, ko Dievs nes pasaulē: taisnīgumu, mieru, samierināšanos caur Jēzu Kristu.

Lasīt vairāk ...


PLF dokuments "Nostāja par taisnīgumu dzimumu jautājumos"
15.01.2014

PLF Dzimumu taisnīguma politikas dokumenta aktualizēšanā Ekumeniskajā centrā Ženēvā PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge atzīmēja, ka vairākus gadus ieviestā sistēma, kas apliecināja sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu pārstāvību PLF, ir parādījusi, ka tikai kvotas nenodrošināja sieviešu piedalīšanos. "Dzimumu taisnīguma politika grib pievērsties tieši šai dimensijai, lai to tiešām pastiprinātu un novestu līdz noteiktam iznākumam."

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Arhīvs
2020 (21)   
2019 (39)   
2018 (27)   
2017 (17)   
2016 (6)   
2015 (13)   
2014 (22)   
2013 (25)