Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
otrdiena, 24. novembris, 2020
Jaunumi
 
   
114704

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas maina nosaukumu!
02.11.2020


Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas (LELBāL), kuras nosaukums savulaik ir bijis arī "Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca trimdā", ir mainījusi savu nosaukumu. LELBāL noturēja sinodālu balsošanu no 2020. gada 16. līdz 28. septembrim, kā rezultātā baznīcas nosaukums tagad būs Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca pasaulē (LELBP).

 

Paziņojums no arhibīskapes Laumas Zušēvicas sakarā ar Baznīcas nosaukuma maiņu:

 

Sveicu Jūs Reformācijas svētku dienā - 2020. gada 31. oktobrī ar ziņām, ka notikusi vēsturiska pārmaiņa. Sinodālā balsojumā LELBāL nolēma mainīt savu nosaukumu, lai tas patiesāk atspoguļotu mūsu darbību. Gadiem jau esam ne tikai ārpus Latvijas vai diasporā, bet arī Latvijā! Jau 2010. gadā tika dibināta mūsu Rīgas evaņģēliskā draudze un darbojās Rīgas Reformātu-Brāļu draudze. Pamazām atvērās vienas durvis, otras, un ar mums kopā pulcējās tie, kuri pie mums atrada savas garīgās mājas. Atsaucoties aicinājumam, 2016. gadā Rīgā notika LELBāL Latvijas iecirkņa dibināšanas dievkalpojums. Mārtiņš Luters ticēja, ka Baznīca nedrīkst nonākt stagnācijā, tai jābūt kustīgai un gatavai pārveidoties jaunos apstākļos, vajadzībās.  

Otrā pasaules kara un bezdievīgu komunisma briesmu dēļ trimdā ārpus Latvijas nonāca daļa no Latvijas ev. lut. Baznīcas. 1944. gadā Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas archibīskaps Teodors Grīnbergs bija spiests atstāt dzimteni. Savas vadītās Baznīcas darbu viņš turpināja, līdz ar daļu Latvijas tautas nonākot Vācijas bēgļu nometnēs. Arī toreiz vēsturiskie un ģeogrāfiskie apstākļi spieda vairākas reizes mainīt Baznīcas nosaukumu, lai tas atspoguļotu reālo situāciju, ka daļa no pirms kara vienotās LELB tagad atradās ārpus Latvijas. Pa gadiem bijām gan LELB Trimdā, gan LELBāL. Nonākot pasaules četros kontinentos, latviešu bēgļi dibināja draudzes, cēla dievnamus, veica Kristus misijas darbu un neaizmirsa savu pienākumu aizlūgt par dzimtenē dzīvojošajiem brāļiem un māsām. Lūgšanas pārvērtās darbos, kurus Dievs svētīja! 

Kopā ar citām Baznīcām sadarbosimies, lai pasaulē vairotos Kristus miers, taisnība, patiesība un mīlestība Dieva dotā, vienmēr radošā un pārradošā Gara spēkā!  
Angļu valodā būsim: Latvian Evangelical Lutheran Church Worldwide (LELCW); 
vācu valodā: Lettische Evangelisch Lutherische Kirche Weltweit (LELKW); 
krieviski: Латвийская Eвангелически Лютеранская Церковь в Мире (ЛEЛЦМ).  
Lūdzam ar mums labāk iepazīsties, apmeklējot mūsu mājas lapu: www.lelbpasaule.lv

Mainot mūsu nosaukumu, neesam zaudējuši savu iepriekšējo identitāti, bet esam apliecinājuši, kas mēs jau esam un ceram vēl būt! Viss savā laikā! Reiz nedrošā, baiļu pilnā laikā - 1947. gada Reformācijas svētkos, mācītājs Dr. Kārlis Bilzens latviešu bēgļus iedrošināja: “Pasaule izjūt fizisku un garīgu tukšumu, tuksneša stāvokli. Bet, Jēzus arī tagad savā debesu realitātē iet cauri pasaulei.” Un vēl šajā pandēmijas, nemiera pilnajā, smagajā laikā, Viņš iet cauri pasaulei un mēs - Viņa pēdās! Paļausimies! 

Jums izlūdzamies Reformācijas svētku prieku, ticības spēku, cerību un Dieva svētību! Vienosimies lūgšanās un cits citam palīdzēsim dzīvot un kalpot Dievam par godu! Dosimies pretī gaišai nākotnei ar prieku un pateicību par to, kas bijis, ir, un kas vēl būs!  

Archibīskape Lauma Zušēvica
LELBPasaulē Virsvalde

 

 
 
      Atpakaļ