Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 02. jūlijs, 2020
Jaunumi / Citas baznīcas
 

Sieviešu ordinācija - aktuāla arī Adentistu baznīcā Latvijā un pasaulē
Apskatīt komentārus (0)


01.02.2013


Saskaņā ar Kolumbijas ūnijas paziņojumu, kuru tā izplatīja nākamajā dienā, ūnijas vadība vairs nenoraidīs savienību lūgumus iesvētīt mācītāju darbā sievietes, un viņu aicinājums pilna laika kalpošanai tiks atzīts tāpat kā vīriešu aicinājums.

„Tas nav viegls laiks mūsu Baznīcai, bet tas ir laiks Baznīcai,” pēc balsojuma sacīja Kolumbijas ūnijas prezidents Deivs Veiglijs. „Mēs esam daļa no Vispasaules Baznīcas, un mēs esam vienoti Septītās dienas adventistu Baznīcas misijā.”

Kaislības pirms balsojuma
Vēl pirms deputāti balsoja par šo lēmumu, Ziemeļamerikas divīzijas prezidents Dens Džeksons brīdināja: „Tas, ko mēs šodien darām, ietekmēs ne tikai personiski mūs vai ūniju, bet Baznīcu visā pasaulē. Es gribu sacīt, ka mums ir atbildība vispirms Dieva priekšā.”
Arī Vispasaules Adventistu Baznīcas vadītājs Teds Vilsons, zinot par sasaukto kongresu un tā dienaskārtību, izplatīja aicinājumu ūnijas deputātiem. Viņš mudināja nepieņemt šādu lēmumu, bet gaidīt 2014.gadu, kad izveidotā komiteja, kas padziļināti pēta šo jautājumu, nāks klajā ar savu atzinumu. „Es uzrunāju jūs, jo to liek darīt mana sirdsapziņa. Es uzrunāju jūs, jo raizējos par Baznīcas vienotību.”
Savukārt Vispasaules Baznīcas viceprezidents Lovels Kūpers izteica šaubas, vai atsevišķa ūnija ir tiesīga pieņemt šādu lēmumu. Viņaprāt, tas nav saskaņā ar Adventistu Baznīcas praksi.

Balsojums
Uzklausījuši prezentāciju par to, kā jautājums par sieviešu ordināciju ir diskutēts Adventistu Baznīcas vēstures gaitā, deputāti uzsāka debates. Drīz vien pie mikrofoniem izveidojās trīs garas rindas. Vairums pauda pārliecību, ka visi, kurus Svētais Gars skaidri ir aicinājis kalpošanai, ir iesvētāmi neatkarīgi no dzimuma, lai gan daži arī iebilda. Viens no retajiem, kurš uzstājās pret, bija Mauntinvjū savienības prezidents Lerijs Bogess: „Nepārprotiet mani, es arī jūs mīlu, lai gan nepiekrītu jums. Ja mēs sakām, ka esam Kristus miesa, mums jārīkojas vienoti. Tas, ko mēs šodien darām, nevairos mūsu draudzei jaunus draudzes locekļu tūkstošus.”

Pēc balsojuma Česapīkas savienības prezidents Riks Remmers komentēja: „Es augsti vērtēju garīgo noskaņojumu šodien un sajutu mīlestību un lojalitāti Baznīcai.”
„Es esmu tik lepna piedalīties šajā vēsturiskajā dienā Kolumbijas ūnijā,” sacīja Debora Hila. „Mēs balsojām pareizi, un mēs smagi strādāsim, lai vienotu ne tikai mūsu ūniju, bet vēl ciešāk sadarbosimies ar Ģenerālkonferenci.”

Baznīcas vadības aicinājums
Tikmēr Ģenerālkonferences vadība pēc vairākām dienām izplatīja aicinājumu, kurš saucas „Aicinājums vienotībai Kristū”. Tajā vadība skubina citas ūnijas izvairīties no vienpusējiem lēmumiem par sieviešu ordināciju. To parakstījuši arī 13 divīziju prezidenti.
„Kolumbijas ūnijas rīcība nav saskaņā ar Ģenerālkonferences Rīcības politiku,” teikts aicinājumā, „kas paredz kolektīvu lēmumu pieņemšanu un nosaka procedūras un attiecības, kādas ir pieņemamas visām organizācijām. Šādas lēmums pilnībā ignorē 1990.gadā un 1995.gadā Ģenerālkonferences sesijā nolemto par ordināciju.”
Ģenerākonferences vadība aicinājumā arī brīdina par iespējamām balsojuma sekām. „Kolumbijas ūnijas rīcība rada nopietnus draudus Vispasaules Septītās dienas adventistu Baznīcas vienotībai, un tādēļ Gada sanāksmē, kas notiks oktobrī, Ģenerālkonferences Izpildkomiteja rūpīgi izvērtēs situāciju un lems par to, kā reaģēt uz notikušo,” teikts paziņojumā.

Noslēgumā Baznīcas vadība aicina nesteigties ar tālākiem lēmumiem. „Ģenerālkonferences vadība un divīziju prezidenti atkārtoti aicina visas ūnijas, organizācijas un katru personīgi, tajā skaitā Kolumbijas ūniju, atturēties no neatkarīgas un vienpusīgas rīcības un nepieņemt nekādus tālākus lēmumus par ordināciju, bet ieguldīt savu enerģiju un radošumu vēl sekmīgākā un enerģiskākā dialogā esošās kārtības ietvaros par to, kā Baznīca var atzīt un atbalstīt ikkatra ticīgā Gara dāvanas.”

Daži fakti:

  • Ķīnā apmēram divas trešdaļas no 6000 adventistu mācītājiem ir sievietes. Vairums no viņām nav iesvētītas jeb ordinētas. Tomēr 20 sievietes ir ordinētas. Pašā Ķīnā par to ir dažādi viedokļi. Komunistiskajā Ķīnā situācija ir savdabīga. Adventistu Baznīcai nav formālas organizācijas, kā tas ir citviet pasaulē – tur nav ūnijas un savienības. Vispasaules Baznīca apgalvo, ka tā neatzīst Ķīnā veikto sieviešu ordināciju.

  • Vēl 19.gadsimtā -1881.gadā – Ģenerālkonferences sesijā notika diskusijas par sieviešu ordināciju. Toreiz tika sagatavots lēmums, kurš skanēja tā: „Apstiprinām, ka sievietes, kurām ir nepieciešamā kvalifikācija, un ja ir tāda nepieciešamība, drīkst tikt ordinētas kristīgās kalpošanas darbam.” Tomēr nav nekādu ziņu, ka delegāti būtu par to nobalsojuši, un nav zināms, ka šis jautājums būtu kādreiz diskutēts nākamajās Ģenerālkonferences sesijās tuvākajā gadsimtā.

  • 1990.gadā un 1995.gadā jautājums tika aktualizēts Ģenerālkonferences sesijā. Lūgumu ļaut ordinēt sievietes izteica Ziemeļamerikas divīzijas vadība un ūniju vadītāji. Tomēr delegāti to neatbalstīja.

  • Šobrīd Bībeles Izpētes institūts ir uzsācis darbu, koordinējot ordinācijas jautājuma padziļinātu izpēti. Visās 13 pasaules divīzijās izveidotas komitejas, kuras veic savus pētījumus, vēlāk tos prezentējot divīzijai un pēc tam Ģenerālkonferences komitejai. Kopīgie secinājumi tiks iesniegti Ģenerālkonferences administrācijai, kas tos prezentēs 2014.gada Gada sanāksmē. Tas ļaus šos jautājumus vajadzības gadījumā tālāk izskatīt 2015.gada Ģenerālkonferences sesijā. Vispasaules Baznīcas vadība uzskata, ka vietējās ūnijas nav tiesīgas atļaut ordinēt sievietes.

  • Sieviešu ordinācijas jautājums nav aktuāls tikai Ķīnā vai Kolumbijā un Vidusamerikā. Lūgumu atļaut ordinēt sievietes ir izteikušas daudzas draudzes Ziemeļamerikā, kā arī Rietumeiropā. Tas ir aktuāli arī Transeiropas divīzijā, kurā ietilpst Latvija.

No ziņu aģentūras ANN materiāliem apkopoja Aidis Tomsons
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA