Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 02. jūlijs, 2020
Jaunumi / Citas baznīcas
 

Ekumēniskie dokumenti
23.10.2013


Pasaules Baznīcu padome, kas apvieno dažādas kristīgās konfesijas (pareizticīgo, veckatoļu, protestantu – anglikāņu, luterāņu, vairākas baptistu, metodistu un pentakostāļu; kopumā 157 konfesijas), 1982. gadā ekumēnisko sarunu rezultātā nonāca pie kopējas kristību, dievgalda un garīgā amata izpratnes un vienojās par to savstarpēju atzīšanu, ko definēja tā saucamajā Limas dokumentā. Tajā definētā amata izpratne ir arī Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības amata izpratnes pamatā. Limas dokumenta amata izpratnei pagājušā gadsimta 90-to gadu sākumā pievienojās arī Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) arhibīskapa K. Gailīša vadībā  un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL).

Ar pilnu Limas dokumenta tekstu latviešu valodā var iepazīties šeit ...

Vairāk par Pasaules Baznīcu padomi lasāms šeit: http://www.oikoumene.org/

1992. gadā sarunu rezultātā starp Anglijas un Īrijas anglikāņu baznīcām un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu luterāņu baznīcām Somijas pilsētā PORVO tika sastādīts kopīgs paziņojums "Vienoti misijā un kalpošanā". Arī tajā pausta kopējā izpratne par garīgo amatu. Arhibīskapa J. Vanaga vadībā LELB izlēma šim dokumentam nepievienoties.

Ar pilnu paziņojuma "Vienoti misijā un kalpošanā" tekstu latviešu valodā var iepazīties šeit.

Pasaules Luterāņu federācija, kuras sastāvā ir gan LELB, gan LELBĀL, vairākkārt uzsvērusi savu atbalstu sieviešu ordinācijai un tās teoloģisko pamatojumu paudusi dokumentos: 2007. gadā pieņemtajā Lundas dokumentā, sadaļā "Par ordinēto sieviešu un vīriešu kalpošanu" (Ordained Ministry of Women and Men) (http://www.lutheranworld.org/LWF_Documents/LWF_The_Lund_Statement_2007.pdf), dokumentā "Ongoing Reformation", tā tulkojumu latviešu valodā var izlasīt šeit ...
      Atpakaļ