Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
sestdiena, 19. 09, 2020
Jaunumi / Citas baznīcas
 

Hronoloģiskais saraksts
21.10.201017.gs.

Kvēkeri uzsvēra  Sv. Gara klātesamību katra cilvēka dvēselē neatkarīgi no dzimuma, tādējādi viņi dabiski nonāca pie sieviešu kalpošanas akcepta. Kvēkeru viena no līdzdibinātājām bija sieviete Margaret Fell. Šajā vidē radās vairākas sievietes sludinātājas un teoloģes, kas rakstīja doktrinālus rakstus, kas bija pamats tālākām teoloģiskām debatēm. http://www.quakerinfo.com/sincere.shtml

1815.

Jaunanglijas Brīvajā baptistu kopienā (Free Will Baptist denomination) tika ordinēta Clarissa Danforth.

1853.

Kongregacionālistu baznīca Congregationalist Church ordinēja pirmo sievieti Antoinette Brown Blackwell.

1861.

Veslejanas Metodistu savienība (ASV) ordinēja  Mary A. Will.

1863.

Universālistu denominācija ordinēja Olympia Brown. 1961. gadā unitāristi un universālisti apvienojās, un viņiem bija sieviešu mācītāju vairākums.

1865.

Pestīšanas armija ordinēja abu dzimumu virsniekus, taču sievietei tika aizliegts precēties ar zemākas pakāpes virsnieku vīrieti.

1880.

Metodistu Protestantu baznīca (Methodist Protestant Church) ordinēja Anna Howard Shaw.

1911.

Menonītu baznīcā pirmā sieviete Ann Allebach tika ordinēta First Mennonite Church of Philadelphia.

1922.

Jūdu reformātu kustības Centrālā Rabbi konference Amerikā pieņēma paziņojumu, ka "Sievietēm nevar tikt liegta privilēģija kļūt par rabbi”, taču ievešanai amatā jānotiek vairākas desmitgades vēlāk.

1927.

Vācijas Evaņģēliskā baznīca (Evangelical Church in Germany) akceptēja  Pfarrhelferinnen (mācītāja asistenti). 20. gs. 30. gados sievietēm tika piešķirts vikāres statuss.

1929.

Veckatoļu Maraviešu baznīcā Polijā tika ordinēta Izabela Wiłucka.

1929.

Holandes Luterāņu baznīcā tika ordinēta pirmā sieviete, balstoties uz 1926. gada Sinodes diskusijām un balsojumu.

1935.

Reformēto jūdu kopienā Berlīnē tika ordinēta pirmā rabbi sieviete Regina Jonas.

1947.

Hussītu Baznīca Čehijā sāka sieviešu ordināciju.

1948.

Dānijas Evaņģēliski luteriskā baznīca sāka ordinēt sievietes.

1949.

Veckatoļu Baznīca ASV sāka ordinēt sievietes.

1951.

Slovākijas Luteriskā baznīca sāka ordinēt sievietes.

1956.

Metodistu Baznīcā pilnas garīdzniecības tiesības un lemt tiesības konferencē saņēma pirmā sieviete Maud K. Jensen.

1958.

Vācijas Evaņģēliski luteriskā baznīca Lībekā  bija pirmā baznīca Vācijā, kas ordinēja mācītājas amatā sievieti Elisabeth Haseloff.

1960.

Zviedrijas Evaņģēliski luteriskā baznīca sāka ordinēt sievietes.

1961.

Norvēģijas Luteriskā baznīca sāka ordinēt sievietes.

1964.

Beļģijas Luteriskā baznīca sāka ordinēt sievietes.

1967.

Holandes Reformātu Tautas baznīca lēma par sieviešu ordināciju visos amtos, bet ar nosacījumu sievietēm laulību gadījumā doties emeratūrā.

1967.

Igaunijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ordinēja pirmo sievieti Laine Villenthal.

1969.

Holandas Reformātu baznīcas Sinode nobalsoja par sieviešu ordināciju visos amatos: draudzes vecākā, diakone un mācītāja, bet ar nosūtījumu kalpot par kapelānēm slimnīcās un pansionātos, nevis vadīt draudzi.

1970.

Luterāņu Baznīca Amerikā (ELCA) ordinēja pirmo sievieti Elizabeth Platz.

1971.

Anglikāņu draudze Honkongā ordinēja priesteres Joyce Bennett un Jane Hwang.

1972.

Reformētais jūdaisms sāka praktizēt sieviešu ordināciju, pirmā ordinētā - Sally Priesand.

1972.

Jūdu Rekonstrukcionistu kustībā Sandy Eisenberg Sasso kļuva par pirmo ordinēto rabbi.

1974.

LELBĀL ordinēja  pirmo latviešu sievieti teoloģi trimdā Agnesi Poni.

1975.

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern uzsāka sieviešu ordināciju.

1975.

LELB arhibīskaps J. Matulis mācītājas amatā ordinēja  trīs pirmās latviešu sievietes Latvijā diakones Helēnu Valpēteri, Bertu Strožu un Vairu Bitēnu.

1976.

Kanādas Anglikāņu baznīca un Kanādas Luterāņu baznīca ordinēja sievietes, Pamela McGee - pirmā ordinētā luterāne Kanādā.

1977.

Episkopālā Baznīca ordinēja Jacqueline Means.

1979.

Reformātu baznīca Amerikā sāka sieviešu ordināciju mācītājas amatā, līdz tam (no 1972. gada) tas notika tikai diakonu un vecajo amatā.

1983.

Anglikāņu baznīca Ugandā ordinēja trīs pirmās sievietes.

1988.

Somijas Evaņģēliski luteriskā baznīca sāka ordinēt sievietes.

1988.

Episkopāļu Baznīca ievēlēja Barbaru Haris par bīskapi.

1990.

Anglikāņu baznīca Īrijā ordinēja sievieti.

1991.

Pēdējā no EKD baznīcām Vācijā - Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe - uzsāka sieviešu ordināciju.

1992.

 Ziemeļelbas Luteriskā baznīca (Vācijā) ievēlēja Mariju Jepsenu par pirmo luteriskās baznīcas bīskapi pasaulē.

1994.

Anglijas Baznīca ordinēja pirmo sievieti, pamatojoties uz 1992. gada lēmumu.

2000.

Skotijas Baptistu ūnija atļāva draudzēm izlemt aicināt sievieti par mācītāju vai nē.

2001.

Etiopijas evaņģēliskā baznīca Āfrikā ordinē pirmo sievieti

2006.

Episkopāļu baznīca ievēlēja Katharine Jefferts Schori par prezidējošo bīskapi primāti.

2009.

Evaņģēliskā baznīca Vācijā (EKD) ievēlēja Margot Käßmann par pirmo bīskapi primāti.

2010.

Somijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ievēlēja Irju Askolu par bīskapi.

2011.

Dienvid Adharas Luteriskā baznīca Indijā (The South Andhra Lutheran Church (SALC)) uzsākusi ordinēt sievietes.  Vairāk par to šeit.

 

 

Avoti: http://www.religioustolerance.org/femclrg13.htm un citi avoti.
      Atpakaļ