Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
pirmdiena, 21. 09, 2020
Diskusiju vietne
 
Atpakaļ

Kad klusēšana nav "zelts" - vardarbība, baznīca un Bībele“Katrs trešais, kas svētdienas rītā sēž jūsu draudzes beņķī, ir vai ir bijis vardarbības upuris savā ģimenē vai zina kādu, kas cieš no vardarbības. Bet neskatoties uz to, ka vardarbība ģimenē ir viens no lielākajiem grēkiem, mēs nekad par to nerunājam draudzēs. Tie, kas cieš no vardarbības vai ir cietuši no vardarbības, dzird daudz par piedošanu un Kristus pestīšanas ciešanām. Viņi [galvenokārt meitenes, sievietes] arī dzird Rakstus, ar kuriem tiek paredzēts mācīt vīriešu autoritāti un sieviešu pakļautību. Viņas atgriežas mājās, viltus cerību pilnas par to, ka, esot uzticīgai un pakļāvīgai, tās var mainīt savu pāridarītāju sirdis. Un tad daudzi no [šiem upuriem] mirst -no sava vīra, drauga, bijušā vai esošā partnera rokas. Saskaņā ar Tieslietu biroja datiem [ASV], katru dienu Amerikas Savienotajās Valstīs vairāk kā trīs sievietes un vienu vīrieti noslepkavo viņu intīmais partneris. Intīmo attiecību partneru slepkavības sastāda vidēji 30 % no sieviešu slepkavībām un 5% no vīriešu slepkavībām. Pat, ja cilvēki nemirst, tie šaubās par to, vai Dievs viņus mīl, un [domā], kāpēc došanās mājās tik ļoti sāp.
Mūsu draudzēs pastāv izplatīts un bīstams klusums par vardarbību ģimenē. Varbūt tāpēc, ka mēs gribam būt pozitīvi un pacilājoši, vai arī tādēļ, ka vēlamies atbalstīt un saglabāt laulības sakramentu un veidot stipras ģimenes, mēs uzskatām, ka spēcīga reliģiskā pārliecība un prakse novērsīs vardarbību ģimenē. Bieži vien, mēs nevēlamies pakļaut jauniešus stāstiem par vardarbību un krāpšanu, lai viņus pasargātu. Bet, tāpat kā gadījumā, kad Amnons izolēja Tamāru, aizsūtot prom kalpus, lai viņš varētu viņu izvarot (2 Sam 13:1-22); un gluži tāpat kā anonīmā konkubīne, kura tika paņemta no sava tēva [mājām un] aizsardzības un tika piedāvāta kā sporta veids vīriešiem, kas izvaroja viņu Betlēmes ielās (Judg. 19:1-30), tā arī kristīgās sievietes ikdienas tiek pamestas no to cilvēku puses, kuriem vajadzētu tās aizsargāt.
[Tas viņam atbildēja: "Mēs nākam no Bētlemes Jūdā un ejam uz tālākiem Efraima kalnu novadiem, jo no turienes es esmu. Es biju nogājis uz Bētlemi Jūdā un tagad eju uz Tā Kunga namu, bet te nav neviena, kas būtu ar mieru mani uzņemt savā namā. Tomēr salmi un barība mums ir mūsu ēzeļiem, un man un kalponei, un šim puisim, kas pavada tavu kalpu, ir arī maize un vīns; mums itin nekā netrūkst." Tad vecais vīrs sacīja: "Miers lai ir ar tevi! Un, ja tev kā trūkst, tad tā lai ir mana bēda! Tikai nepārnakšņo uz šī atklātā laukuma!" Un viņš to veda savā namā un deva ēzeļiem barību; un, kad tie bija savas kājas nomazgājuši, tad tie ēda un dzēra. Kamēr tie savu sirdi atspirdzināja, pilsētas vīri, netikli ļaudis, ielenca namu, dauzījās pie durvīm un sauca veco vīru, kas bija nama īpašnieks, teikdami: "Izdod mums to vīru, kas ir ienācis tavā namā, mēs viņu iepazīsim!" Bet vecais vīrs, nama īpašnieks, izgāja pie tiem ārā un sacīja: "Ne tā, mani brāļi. Nedariet tik ļauni; pēc tam kad šis vīrs ir ienācis manā namā, nedariet tādu kauna darbu. Redzi, man ir meita, kas vēl ir jaunava, un arī viņa blakussieva, tās es jums izvedīšu, un jūs varat viņas piesmiet un rīkoties ar tām, kā vien tas jūsu prātam labi patīk, bet šim vīram nedariet nekādu apkaunojumu." Bet tie ļaudis negribēja viņam klausīt; tad tas vīrs sagrāba savu blakussievu un izvilka to ar varu pie viņiem ārā; un viņi to ņēma un piesmēja to visu nakti līdz rītam, un, tikai gaismai austot, viņi to atlaida. Tad šī sieva nāca, kad rīts bija ausis, nokrita zemē pie tā vīra nama durvīm, kur iekšā atradās viņas kungs, un palika tur guļot līdz lielai gaismai. Kad no rīta cēlās viņas kungs un atvēra nama durvis, lai izietu ārā un dotos ceļā, tad redzi, pie pašām nama durvīm zemē gulēja viņa blakussieva, ar abām rokām pieķērusies slieksnim. Un viņš tai sacīja: "Piecelies, mēs gribam doties ceļā!" Bet viņa neatbildēja. Tad viņš to uzcēla uz sava ēzeļa un devās ceļā uz savu dzīves vietu. Kad viņš nonāca savā namā, tad viņš ņēma nazi un savu blakussievu un sagrieza to ar visiem kauliem divpadsmit gabalos un izsūtīja tos pa visiem Israēla novadiem. Tad ikviens, kas to redzēja, sacīja: "Tas nav noticis un tāda lieta nav pieredzēta kopš tiem laikiem, kad Israēla bērni iznāca no Ēģiptes zemes, līdz pat mūsu dienām. Tad ņemiet to vērā, apspriedieties un sakait vārdu." Soģu grāmatas 19.nod.]

Šīs sievietes tiek pamestas klusumā, neziņā un jo īpaši pamestas no reliģisko vadītāju puses, kā arī draugiem, kas negrib dzirdēt un pat apjēgt, ka sieviete, kas sēž [baznīcā] tikai dažu metru attālumā no viņiem, baidās doties mājup.
Klusēšana nav "zelts”, kad runa ir par vardarbību ģimenē. Tur ir visas iespējamās barjeras – barjeras, kas saistās ar dzīves privātumu, sistēmiskā noliegšana, ignorēšanas barjeras, kā arī Dieva Vārda ļaunprātīga izmantošana - kas pastāv vietējās draudzēs. Cietušais no vardarbības izjūt kaunu un nespēju kontrolēt [situāciju]. Vardarbības cikls darbojas bīstamajā noliegšanā, kas uzskata, ka jebkurš "uzlabojums" pārkāpēja rīcībā ir kā solis uz priekšu, nezinot to faktu, ka nožēla un vārmāka ļoti bieži nav savienojamas lietas, bet ir tikai cits, arvien pieaugoša briesmu cikla, posms.
Profesionāļi, kas sniedz padomdošanu un pajumti no vardarbības cietušajiem, kā arī sievietes, kas atrodas reabilitācijā [pēc vardarbības] zina, ka tas ir pierādīts fakts.
Tie, kuri studē Rakstu kopumu, atzīst, ka piedošanā ir jābūt taisnīguma elementam, kas tai ir pievienots klāt, kā arī saitei uz to cilvēku atbildību, kas ir Dieva valstības pilsoņi, lai veicinātu taisnīgumu, žēlastību un drošību visiem. Tā ir baznīca, kurai būtu jāprasa piedošana par tām sievietēm un vīriešiem, kuri tika sūtīti atpakaļ destruktīvajās, vardarbīgajās un nāvējošajās attiecības. Baznīca ir bijusi klusētāja pārāk ilgu laiku.”

Rev. Anne O. Weatherholt ir Episkopāla mācītāja un kalpo kā rekotre Merilendas Sv. Marka Episkopālajā Baznīcā. Viņa kopā ar savu vīru kalpo par kapelāniem Merilendas Valsts policijā.

http://equalitydepot.com/abuse.aspx
http://www.cbeinternational.org/?q=content/abuse


Rakstu ievietoja: Alesja
     Komentēt ->
Alesjai
Datums: 2011-10-31

Dīvains raksts pat pie nekristiesiem....


Datums: 2011-11-09


Kāpēc 'pat pie' nekristiešiem?

Jājautā, vai 'pat pie nekristiešiem' ietver kaunēšanos no tā, kas tiek darīts 'kristietības' aizsegā - vardarbība ģimenē,
alkoholisms
un sievu atlaišana gadījumos, kas nav paredzēti Jaunajā Derībā?

Kurā sānā 'šādam "kristietības" ābolam' var iekosties, lai nenorītu tārpu?


Datums: 2012-01-19

Pfff, cik dumja mājaslapa. Bībelē teikts, ka sieviete nevar būt skolotāja... Pavisam noteikti un strikti.

Sieviešu vardarbība
Datums: 2012-03-06

Kenijas vīriešu tiesību aizstāvju grupa aicina sešas dienas boikotēt mājās gatavotās maltītes, lai norādīti uz pieaugošo vardarbību pret vīriešiem ģimenēs, vēsta raidsabiedrība BBC.

Organizācija “Attīstība vīriešiem” aicina vīriešus atteikties no sievu gatavotās maltītes un pusdienot ārpus mājām kopā ar citiem vīriešiem, lai dalītos savā pieredzē par emocionālo un fizisko vardarbību ģimenē.

Organizācijas aktīvisti uzskata, ka Kenijas valdība vardarbību pret vīriešiem neuztver nopietni, tādā veidā pat veicinot to.

“Attīstība vīriešiem” vadītājs Ndiritu Njoka izteica cerību, ka visas nācijas mēroga streiks palīdzēs apturēt vīriešu sišanu un emocionālo vardarbību no sievu puses.

Kenijā vairumu maltīšu gatavo sievietes. Saskaņā ar vietējām kultūras tradīcijām ir svarīgi, lai vīrieši ēstu mājās, izrādot savu atzinību sievietei, informē BBC.

Organizāciju “Attīstība vīriešiem” izveidoja, lai iedrošinātu vīriešus runāt par vardarbību ģimenēs.

Aktīvisti uzskata, ka problēma pieaug līdz ar Kenijas sieviešu ekonomiskās neatkarības palielināšanos, lielā mērā pateicoties valdības iniciatīvām sieviešu stāvokļa uzlabošanā.

“Attīstība vīriešiem” pagājušajā gadā veica pētījumu Centrālajā un Nairobi provincē, secinot, ka 460 tūkstoši vīriešu tajās ir bijuši pakļauti dažāda veida vardarbībai.

Vardarbiba pret viriesiem
Datums: 2012-07-15

Ja 2009.gadā no vardarbības ģimenē cieta 4% vīriešu, 2010.gadā - 5%, tad pagājušajā gadā tie bija 6% vīriešu.

Lai gan sievietes no vardarbības ģimenē cieš daudz biežāk - pērn tie bijuši 44% sieviešu, pēc palīdzības pie mediķiem proporcionāli biežāk vēršas no vardarbības cietušie vīrieši.

Pagājušā gada laikā visvairāk pēc palīdzības pēc vardarbības ģimenē vērsušies vīrieši vecuma no 30 līdz 59 gadiem. Salīdzinoši mazāk vardarbības gadījumu skaits ģimenē bijis vīriešiem vecumā no 60 līdz 85 un vairāk gadiem, kā arī zēniem un jauniešiem vecumā no 0 līdz 29 gadiem. Ministrijas apkopotā informācija liecina, ka pērn reģistrēti divi gadījumi, kad ģimenē notikusi vardarbība pret zēniem līdz četru gadu vecumam.

Kopumā pagājušajā gadā no vardarbības ģimenē ir cietuši 119 vīrieši. Kā norāda ministrija, visbiežāk vardarbīgi pret ģimenes locekļiem izturas laulātie draugi un vecāki vai citi radinieki. Tomēr ziņojumā teikts, ka no vardarbības ģimenē cietušo skaits, visticamāk, ir lielāks, jo pastāv arī slēptās vardarbības gadījumi, par kuriem cietušais kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas atklāt apstākļus, kādos trauma ir gūta

Sieviesu vardarbiba
Datums: 2012-12-27

Sestdien, 22. decembrī, plkst.11 Valsts policija saņēma informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka Liepājā, Brīvības ielā, 1973. gadā dzimusi sieviete, iespējams, ar nazi sadūrusi savu dzīvesbiedru, portālu Diena.lv informēja Valsts policijas pārstāve Jolanta Knīse.

Cietušais, kurš dzimis 1966. gadā, nogādāts Liepājas Reģionālajā slimnīcā.

Policija
Datums: 2013-07-09

Pēc dzimšanas dienas ballītes civilsieva nodur vīru.

Vakar no Brantkalna ielas uz slimnīcu tika nogādāts kāds 1977.gadā dzimis vīrietis, kuram bija durtas brūces vēderā un mugurā, taču diemžēl mediķiem vīrieti neizdevās glābt un vairākas stundas pēc nogādāšanas slimnīcā vīrietis no gūtajiem ievainojumiem mira.
Par smagu miesas bojājumu, kuru rezultātā iestājusies nāve, nodarīšanu mūsu Teikas iecirkņa darbinieki aizturēja bojā gājušā civilsievu, kas dzimusi 1988. gadā un agrāk nonākusi redzeslokā par pārkāpumiem saistībā ar narkotiskajām vielām.
Izmeklēšanas laikā policisti pāra dzīvesvietā atrada lietiskos pierādījumus un noskaidroja, ka dienu iepriekš bojā gājušajam bijusi dzimšanas diena, taču konflikts, kura laikā sieviete varētu būt sadūrusi savu dzīvesbiedru izcēlies vakar pēcpusdienā.

Sieviesu vardarbiba
Datums: 2015-04-16

Ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki sastapās ar sievieti, kura atradās divu promiļu reibumā. Turpat policisti konstatēja arī 1972.gadā dzimuša vīrieša līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm – durtām brūcēm kaklā un ķermenī.

Skaidrojot notikušā apstākļus, policisti uzzināja, ka starp sievieti un vīrieti bija izcēlies konflikts, tādēļ viņa dzīvesbiedru sadūrusi.

Šobrīd ir uzsākts kriminālprocess par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Sievietei par šādu noziegumu var draudēt brīvības atņemšana uz laiku līdz piecpadsmit gadiem.

Luterānis
Datums: 2016-06-03

Apsveicu Jūs ar LELB Sinodes lēmumu, tagad varēsiet darīt Dievam ko noderīgāku un slēgt šo antikristīgo lapu.Atpakaļ

Komentēt:

vārds:

[b]text[/b] text; [i]text[/i] text [url]http://testlink.lv[/url] http://testlink.lv; [img]http://testlink.lv/bilde.jpg[/img]


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA