Jaunumi

Vācija izdod pastmarku par godu reformācijas sievietēm!

Vācija izdod pastmarku par godu reformācijas sievietēm!

Kopš šā gada oktobra Vācijas pastā nopērkama Sūzanas Stefanicenes veidota pastmarka par godu sievietēm reformācijā. Pastmarka tika prezentēta plašākai sabiedrībai Tirgus Baznīcā Hanoverē, Vācijā.

Zimbabve: sievietes un vīrieši strādā kopā dzimumu līdztiesības jomā

Zimbabve: sievietes un vīrieši strādā kopā dzimumu līdztiesības jomā

“Tas nav tikai jautājums par sievietēm, drīzāk tas ir jautājums par vīriešiem un sievietēm, kas strādā kopā, lai attiecības būtu līdzvērtīgas, un gan vīrieši, gan sievietes varētu dzīvot ar pilnu savu potenciālu un cieņu, ko Dievs viņiem ir devis”. Attēlā māc. Elitha Moyo, Gender Justice koordinatore ZELB. Mācītāja Moyo teic: “Mums ir jānovērtē vienam otru neatkarīgi no dzimuma.” Foto: LWF/Albin Hillert

PLF aicina steidzami rīkoties sieviešu tiesību jomā

PLF aicina steidzami rīkoties sieviešu tiesību jomā

Attēlā: Chanset, etniska khmu meitene ziemeļu Laosā, skolas formas tērpā, grāmatām un citiem priekšmetiem, ko PLF nodrošina kā daļu no programmas, lai meitenēm nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai. Foto: PLF/P. Simayvanh

Kristīgas organizācijas pasaulē, kas apvieno 2,8 miljardu cilvēku, pieprasa bēgļu cilvēktiesības Eiropā

Kristīgas organizācijas pasaulē, kas apvieno 2,8 miljardu cilvēku, pieprasa bēgļu cilvēktiesības Eiropā

Junge: “viens no pirmajiem PLF uzdevumiem, līdzīgi kā Eiropas Savienībai, bija reaģēt uz Eiropas bēgļu vajadzībām pēc Otrā pasaules kara. Mūsu dalībbaznīcas visā pasaulē stāvēja solidaritātē ar miljoniem Eiropas iekšienē pārvietotām personām. PLF humanitārā darba centrā ir daudzpusēja sadarbība, žēlsirdība un kalpošana pārvietotajām personām visā pasaulē. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka bēgļi pazaudē daudz, kas tie bēg, bet tie nekad nepazaudē savas cilvēktiesības.”

Šodien, 11. oktobrī, ir Starptautiskā meiteņu diena

Šodien, 11. oktobrī, ir Starptautiskā meiteņu diena

Foto: 13 gadus veca Mairamū Zra un viņas ģimene strādā savā laukā, sējot zemesriekstus netālu no Minavao nometnes Kamerūnā, kurā uzturas bēgļi no Nigērijas. Ģimene veido daļu no uzņemošās kopienas apkārt bēgļu nomentei, kurā dzīvo ap 58 000 bēgļu no Nigērijas Ziemeļaustrumiem. Foto: LWF/Albin Hillert