Jaunumi

Kopīga atmiņa un liecība

Kopīga atmiņa un liecība

“Lutera lielie apavi” ir piemiņas vietas nosaukums Vormsā, kur godina reformatoru Mārtiņu Luteru. Foto: Foto Eichfelder

Kubas luterāņi ievēl pirmo sievieti bīskapi

Kubas luterāņi ievēl pirmo sievieti bīskapi

Līdz 2010. gadam LSKAEB aicināja profesorus no Sanluisas Misūri Konkordijas semināra un Argentīnas luterāņu semināra, taču ievērojot to, ka Kubas baznīcai bija prakse ordinēt sievietes Vārda un Sakramenta kalpošanā, LSKAEB pārtrauca savas attiecības ar Misūri Sinodi 2010. gadā. Iepretim Kubas baznīcai, kas pārtrauca sadarbību ar Misūri Sinodi, jo tai bija prakse ordinēt sievietes garīgajā amatā, Latvijas Evaņģēliski Luteriskā baznīca (LELB), kura 2001. gadā nodibināja sadraudzības attiecības ar Misūri Sinodi (kas māca pret sieviešu ordināciju), pārtrauca pašmāju sieviešu ordinācijas praksi, lai iekļautos Misūri Sinodes teoloģiskajā virzienā. Foto: IEU-SL