Jaunumi

Draudzīga un atklāta diskusija par sieviešu ordināciju

Draudzīga un atklāta diskusija par sieviešu ordināciju

Ceturtdien, 14.novembrī, Lutera Tindeila baznīcā (Londonā) notika gadskārtējā konference, kur piedalījās Luterāņu baznīcas Lielbritānijā (LBL) un Evanģēliski-luteriskās Anglijas baznīcas (ELAB) mācītāji un mācītājas. Jāna Jēruma-Grīnberga sniedza priekšlasījumu par sieviešu ordināciju, kas arī ievadīja abu baznīcu pārstāvju diskusijas par šo tematu.

VIDEO [ang] “Elizabete Eimija Ītone ir ievēlēta un baznīcas aicināta, lai tiktu ievesta prezidējošā bīskapa amatā.”

5. oktobrī ar bīskapa Marka Hansona sveiciena vārdiem un visu ELCA, skanot mežragiem, procesija ar svecēm un krustu izgāja pretim pa centrālo eju, lai pie kapelas durvīm sagaidītu bīskapi Elizabeti Ītoni. Virs galvām virpuļoja sarkanas karogu lentes. Dziedātāji dziedāja. Ikviens pasludināja: “Kristus ir licis drošu pamatu.” ELCA Ziemeļaustrumu Ohaijo sinodes viceprezidents Rodnijs Sprangs un sekretārs Džons Slīzmens teica: “Mēs vedam jūsu priekšā mācītāju Elizabeti Ītoni, kas ir uzticīgi kalpojusi starp mums kā mūsu bīskape, vadošā mācītāja un māsa Kristū… Mēs viņu sūtām tālāk kalpot kā prezidējošo bīskapi Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Amerikā.” /Norma Kuka Everista/

“Protams!” Norma Kuka Everista par sieviešu ordināciju

“Protams!” Norma Kuka Everista par sieviešu ordināciju

Mans mācītājs reiz teica iesvētību mācībā, kad es kā jauniete biju luterāņu baznīcā: “Protams, sievietes nevar būt mācītājas,” piebilstot klusinātā balsī, “viņas dzemdē bērnus.” Bet tas pats mācītājs palīdzēja man tikt koledžā. Mazāk nekā desmit gadus pēc pirmā “protams”, studējot Konkordijas seminārā Sentluisā kā viena no divām sievietēm starp 800 vīriešiem, es dzirdēju no sava homilētikas profesora: “Protams, tu nevari sprediķot, tu esi sieviete. Tavs uzdevums būs – iedvesmojoša uzruna.”

PLF ģenerālsekretārs par Zviedrijas jaunievēlēto arhibīskapi Antje Jackelen

PLF ģenerālsekretārs par Zviedrijas jaunievēlēto arhibīskapi Antje Jackelen

Pasaules Luterāņu Federācija ir apsveikusi Lundas bīskapi Dr. Antje Jackelen sakarā ar viņas ievēlēšanu par nākamo Zviedrijas baznīcas arhibīskapi. Savā vēstulē Jackelen PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge pauda prieku, ka Zviedrijas baznīca ir izvēlējusies vadītāju, kas savam jaunajam uzdevumam pievienos “sakņošanos globālajā baznīcā” un izpratni “par globālās luterāņu kopienas bagātību un dažādību”. Junge teica: “Jūsu teoloģiskās izpratnes, pastorālās aprūpes un uztveres spējas, un principiālās vadības dāvanas tiks krietni izmantotas šajā jaunajā jūsu kalpošanas jomā.”

Eiropas baznīcas grib būt par cerības balsi!

Eiropas baznīcas grib būt par cerības balsi!

Apspriede Helsinkos, kas tika sasaukta, lai turpinātu darbu ar PLF tēmām un jautājumiem, saveda kopā padomes locekļus un padomniekus, nacionālo komiteju pārstāvjus, ekumeniskos darbiniekus un PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) reģionālo koordinatoru tīklu.

Tūkstošiem sieviešu piedalās Madagaskaras nacionālās baznīcas sanāksmē

Tūkstošiem sieviešu piedalās Madagaskaras nacionālās baznīcas sanāksmē

Augusta beigās piecpadsmit tūkstoši sieviešu piedalījās Malagasijas Luterāņu baznīcas (FLM) 14. nacionālajā sieviešu sanāksmē centrālās augstienes pilsētā Antisarabē, uz kurieni dažas bija braukušas trīs dienas ar autobusu, lai kopā slavētu Dievu un mācītos. Sanāksmes tēma bija “taisnais dzīvos no ticības” (Rm 1:17). Nacionālās sanāksmes laikā sievietes teoloģes kopā pārdomāja vairākus kritiskus jautājumus un pauda savu stingro apņēmību celt gan visus iekļaujošu baznīcu, gan pārpilnību Dieva ļaudīm.

„Pilnīgi nejauša” pārrakstīšanās kļūda

„Pilnīgi nejauša” pārrakstīšanās kļūda

24. septembrī žurnāla “America” redakcija savā mājas lapā ievietoja sekojošu komentāru: – Sakarā ar pieļauto kļūdu agrākajā intervijas versijā, nebija izlasāms šāds teikums: „Ir svarīgi paplašināt iespējas lielākai sieviešu klātbūtnei baznīcā”.