Jaunumi

PLF Ģenerālsekretārs Junge: Kristus krusts sauc pēc atbalsta

PLF Ģenerālsekretārs Junge: Kristus krusts sauc pēc atbalsta

No šā gada 31. marta līdz 4. aprīlim notikušo Somijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (ELCF) konsultāciju tēma ar partneriem bija “Lai nāk Tava valstība”. Konsultācijas saveda kopā vairāk nekā 35 Somijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas partnerbaznīcas, ekumeniskās organizācijas un misijas biedrības, lai konsultētos par partnerību un misiju globalizētā kontekstā

Norisinājās starptautiskā darba grupa par Luterāņu kopienas pašizpratni

Norisinājās starptautiskā darba grupa par Luterāņu kopienas pašizpratni

Ženēva, 28.03.2014. Luterāņu kopienas pašizpratnes darba grupa noturēja savu pirmo tikšanos no 18. līdz 21. martam Ekumeniskajā institūtā Bosejā, netālu no Ženēvas, Šveicē. Grupa tika izveidota, sekojot PLF Padomes lēmumam 2013. gadā Ženēvā, lai padziļinātu dalībbaznīcu izpratni par to, ko nozīmē būt baznīcu kopienā. Kā norādīts ziņojumā darba grupai, 2013. gadā PLF Padome nolēma, ka ir nepieciešama mūsdienu diskusija par PLF kā kopienas izpausmi, lai atbildētu uz jaunām kontekstuālām realitātēm.

Pasaules Luterāņu Federācija uzrunā ANO dzimumu taisnīguma Sieviešu statusa komisiju

Pasaules Luterāņu Federācija uzrunā ANO dzimumu taisnīguma Sieviešu statusa komisiju

Sievietes baznīcā un sabiedrībā piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas platformā Ženēva, 10.04.2014. “Darbam, kas veicina sieviešu un vīriešu līdzvērtīgu piedalīšanos iekļaujošā kopībā, jābūt dziļi iesakņotam sabiedrībā, kas novērtē katra cilvēka dāvanas,” teica Marija Kristīna Rendona, PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) programmas asistente. “WICAS Aizstāvības centieni uzturēt un aizsargāt sieviešu tiesības ir pamatoti šinī ticībā un gandrīz 20 gadus ir bijis iemesls mūsu dalībai Sieviešu statusa komisijas (CSW) ikgadējās tikšanās Ņujorkā.”

Čīles luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti mācītāju!

Čīles luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti mācītāju!

Čīles luterāņu baznīca (ILCH) ir ordinējusi mācītāju Hannu Šrammu kā savu pirmo sievieti mācītāju, kas nozīmē vēsturisku pavērsienu – visas Pasaules Luterāņu Federācijas baznīcas Latīņamerikas un Karību jūras reģionā (LAC) tagad pieņem sievietes mācītājas.

Pasaules Luterāņu Federācijas kopiena aug!

Pasaules Luterāņu Federācijas kopiena aug!

Pārskati uzrāda 72 miljonus locekļu Ženēva, 25.03.2014. PLF dalībbaznīcas aug, rāda PLF Kopienas biroja apkopotā statistika. Pēc datiem, 142 PLF dalībbaznīcās, 10 atzītajās draudzēs un 2 atzītajās padomēs 2014. gada februārī kopā ir 72 268 329 locekļi, dodot 2,1% pieaugumu salīdzinājumā ar 2011. gada februāri, kad iepriekšējo reizi tika apkopota statistika. Kopējais dalībbaznīcu skaits tagad ir 142 (140 locekles un 2 asociētās baznīcas) sakarā ar apvienošanos Vācijā un Igaunijā. PLF baznīcu locekļu skaits pieaug uz Āfrikas un Āzijas reģionu rēķina. Āfrikā pārskati uzrāda pieaugumu par 3% jeb 600 000 cilvēku. Āzijā, pēc statistikas, ir 1,7 miljonu luterāņu pieaugums PLF dalībbaznīcās kopš 2011. gada. Dalībbaznīcas Latīņamerikas un Karību jūras, Eiropas un Ziemeļamerikas reģionos turpina piedzīvot lēnu locekļu skaita samazinājumu, visjūtamāk Ziemeļamerikā (7,8%) un Eiropā (1,6%), bet Latīņamerikas un Karību jūras reģionā dalība ir kritusies par 0,3%, kas kopumā ir apmēram 2300 cilvēku.

Pasaules Luterāņu Federācijas kopienas attiecību vitalitātes izpausme

Pasaules Luterāņu Federācijas kopienas attiecību vitalitātes izpausme

PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge, piedaloties Nigērijas luterāņu Kristus baznīcas bīskapam Dr. Musam P. Filibusam, tikās ar Etiopijas Mekane Jēzus Evaņģēliski luteriskās baznīcas (EECMY) izpildpadomi Adisabebā, Etiopijā. Vizīte EECMY ir otrā no trim pēc PLF padomes lēmuma 2013. gada jūnijā. Padome lūdza PLF kopienas biroju piedāvāt vidutājības procesu trim PLF dalībbaznīcām, kuras ir ietekmējis pārrāvums ģimenes, laulību un seksualitātes jautājumu dēļ. “Mēs zinām no ikdienas dzīves: ģimenes locekļu nesaprašanās kontekstā plašāka ģimenes loka loma un attiecības ir ārkārtīgi svarīgas,” teica Rev. Junge. “Mūsu vidutājības vizīte EECMY ir PLF kopienas attiecību vitalitātes izpausme. Tās savā raksturā ir gādīgas un atsaucīgas, kā arī atbalstošas un pārveidojošas.”

“Kādas mātes dēls”, Rudītes Losānes eseja Mātes dienai

“Kādas mātes dēls”, Rudītes Losānes eseja Mātes dienai

“Godini, savu tēvu un māti, lai tu ilgi dzīvotu tai zemē, ko tas Kungs tev dod.” (2. Mozus 20:4) Grūti civilizācijas vēsturē atrast kādu kultūru vai reliģiju, kurā necienītu vecākus. Arī latviskā dievatziņa ietver šo skaidro un saprotamo morāles normu. Bet vēl nesenā pagātnē mūsu zemē valdīja tāda valsts iekārta, kuras politika tika balstīta dubultmorālē. Arī attiecībā uz ģimeni.

“Brīvības ceļš no Palmu svētdienas līdz Kristus uzvarai” Rudīte Losāne

“Brīvības ceļš no Palmu svētdienas līdz Kristus uzvarai” Rudīte Losāne

Šodien, kad pasaule sāk atkopties no ekonomiskās krīzes un šķita, ka teju, teju varēsim ievilkt dziļāk elpu un dzīvot labāk, esam kļuvuši par upuri jaunam, iespējams vēl sarežģītākam pārbaudījumam – pasaules politiskai krīzei. Viena kāja tikko kā no muklāja izvilkta, kad jau otra tajā ieslīgusi. Var jau visu dzīvi dubļus brist, uzticēties tautas dziesmas pravietojumam: “savu laiku dubļus bridu, savu laiku pušķojos”, un cerēt, ka viss nokārtosies cikliskā laika un notikumu ritējumā.