Jaunumi

Sveicam 8.martā!

Sveicam 8.martā!

Sveicam katru māsu diakoni, evaņģēlisti, mācītāju un bīskapi sievietes svētkos! Jo īpaši sveicam katru sievieti, kas pašaizliedzīgi un bez titula kalpo draudzes svētdienas skolā, jauniešu grupā, mājas grupā vai ārpus draudzes un nes evaņģēliju saviem tuvajiem un tālajiem!

Luterāņu draudze kopj ievainotos Kijevā

Luterāņu draudze kopj ievainotos Kijevā

Odesa, Ukraina/Ženēva, 20.02.2014. Vieta mieram un lūgšanām – un improvizēta slimnīca. Nu jau vairākas dienas Vācu evaņģēliski luteriskā draudze Kijevā rūpējas par vardarbīgo sadursmju upuriem Neatkarības laukumā (Maidanā). Sežs Masčevskis, kas svētdien tika konsekrēts par Vācu evaņģēliskās baznīcas Ukrainā (GELCU) bīskapu, runā par otrdienas nakts notikumiem un situāciju Ukrainā.

Mācītājas Ievas Puriņas pirmais sprediķis – Jūs esat zemes sāls

Mācītājas Ievas Puriņas pirmais sprediķis – Jūs esat zemes sāls

Mateja evaņģēlijs 5:13-16 „Jūs esat zemes sāls, bet, ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā neder vairs nekam kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.”

Ievas Puriņas ordinācija

Ievas Puriņas ordinācija

Šā gada 9.februārī LELBāL diakone, Mag. Theol. Ieva Puriņa tika ordinēta par mācītāju Rīgas evaņģēliskajā draudzē.

Sievietes mācītājas ordinācija Latvijā

Sievietes mācītājas ordinācija Latvijā

2014. gada 9. februārī plkst. 13.30 Metodistu baznīcā Rīgā, Akas ielā 13, notiks Rīgas Evaņģēliskās draudzes (LELBĀL) diakones Mag. Theol. Ievas Puriņas ordinācija mācītājas amatā.

PLF dokuments “Nostāja par taisnīgumu dzimumu jautājumos”

PLF dokuments “Nostāja par taisnīgumu dzimumu jautājumos”

PLF Dzimumu taisnīguma politikas dokumenta aktualizēšanā Ekumeniskajā centrā Ženēvā PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge atzīmēja, ka vairākus gadus ieviestā sistēma, kas apliecināja sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu pārstāvību PLF, ir parādījusi, ka tikai kvotas nenodrošināja sieviešu piedalīšanos. “Dzimumu taisnīguma politika grib pievērsties tieši šai dimensijai, lai to tiešām pastiprinātu un novestu līdz noteiktam iznākumam.”

PLF ģenerālsekretārs Starptautiskajā sieviešu dienā: “Sievietes ordinētajā kalpošanā atspoguļo Dieva aicinājumu”

Pasaules Luterāņu Federācijas ģenerālsekretāra M. Junge Jaunā gada uzruna

“Dieva tuvumā man ir labi” – saka 2014. gada lozungs. Jā, patiesi, tas ir labi! Tomēr mēs zinām, cik viegli ir pazaudēt Dieva klātbūtnes sajūtu mūsu pasaulē un dzīvē, it īpaši, kad liekas, ka dzīvi pārņem lietas, kas nesaskan ar zināšanām par to, ko Dievs nes pasaulē: taisnīgumu, mieru, samierināšanos caur Jēzu Kristu.