Jaunumi

Pirmā angļu sieviete mācītāja un viņas atstātais mantojums

Pirmā angļu sieviete mācītāja un viņas atstātais mantojums

1965.gads. Benetas jaunkundze ir vidū.

Pirmā angļu sieviete mācītāja un viņas atstātais mantojums
12.07.2015

“Baznīcas nevēlēšanās izturēties pret sievieti un vīrieti līdzvērtīgi sūta bēdīgu liecību divdesmitā gadsimta nekristiešu sabiedrībai, vai tā būtu komunistu sabiedrība Ķīnā vai arī sekulārā sabiedrība Rietumos” – Džoisa Beneta.

Kopiena dažādībā

Kopiena dažādībā

PLF Padome ar pateicību pieņēma pētījuma dokumentu “Luterāņu kopienas pašizpratne” un vienojās par procesu, kā palīdzēt dalībbaznīcām to apgūt, gatavojoties 2017. gada asamblejai.

PLF Padome ieceļ jaunus direktorus Misijas un attīstības un Pasaules kalpošanas departamentiem

PLF Padome ieceļ jaunus direktorus Misijas un attīstības un Pasaules kalpošanas departamentiem

PLF Padome ir iecēlusi Mariju Immonenu par jauno Pasaules kalpošanas departamenta (DWS) direktori un Rev. Dr. Fidoanu Mvombeki par Misijas un attīstības departamenta (DMD) direktoru. Immonena, kas bija pagaidu Pasaules kalpošanas direktore kopš 2014. gada septembra, kļūst par pirmo sievieti vadītāju PLF starptautiskā atzara humanitārajai palīdzībai un attīstībai. Padome viņu apstiprināja uz sākotnējo piecu gadu termiņu 19. jūnija sesijā.

Ticībā balstītās organizācijas izdod paziņojumu Cilvēktiesību padomē: „Kopīgs redzējums, kā sargāt meiteņu un sieviešu cieņu”

Ticībā balstītās organizācijas izdod paziņojumu Cilvēktiesību padomē: „Kopīgs redzējums, kā sargāt meiteņu un sieviešu cieņu”

Ticībā balstītās organizācijas ir izdevušas kopīgu paziņojumu, lai veicinātu sieviešu tiesības un apsūdzētu uz dzimumu balstītu vardarbību ANO Cilvēktiesību padomes 29. sesijā. Kopīgā pasākumā PLF un “Islāma palīdzība pasaulē” (“Islamic Relief Worldwide” – “IRW”) organizēja paneļdiskusiju, lai apspriestu, kā ticīgo kopienas var aizstāvēt sievietes un meitenes.

Iedvesmots dzīves ceļš

Iedvesmots dzīves ceļš

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Milvoku draudzes locekle Maija Strēlniece, lasot mācītāja Edgara Ķiploka grāmatu “ Nāc man līdz!” par savas draudzes mācītāju arhibīskapi Laumu Zušēvicu atklājusi interesantus faktus. Par tiem lasiet M.Strēlnieces rakstā “Iedvesmots dzīves ceļš”.