Jaunumi

Ticībā aicināti kalpot pasaulei

Ticībā aicināti kalpot pasaulei

PLF ģenerālsekretārs Rev. Dr. Martins Junge uzrunā PLF dalībbaznīcas Eiropas pirmsasamblejā. Foto: PLF/A. Danielsons

Dieva dāvana līdzcietībai

Dieva dāvana līdzcietībai

Jaunā gada uzrunā ģenerālsekretārs Junge ielūdz baznīcas meklēt iedvesmu Reformācijas svinībās

“Saņem mūs pašus kā dāvanu Sev” (Rudītes Losānes pārdomas par Ziemassvētku laiku)

“Saņem mūs pašus kā dāvanu Sev” (Rudītes Losānes pārdomas par Ziemassvētku laiku)

Jā, patiesi nav cita ceļa pie Dieva kā nolaisties, bet varbūt arī pacelties līdz bērnības vientiesībai un skaidrībai. Un, lai mums šī atgriešanās bērnībā nepaliktu vienīgi nostalģiskās izjūtās, ar kurām sastapties tikai reizi gadā, un lai ceļš uz Debesu valstību šajā brīdī, kad mēs sevī atkal sajūtam bērnu, būtu atvērts un pieejams, pats Dievs Ziemsvētkos atgādina, ka Viņš arī pie mums nāk kā bērns, lai satiktos ar šo mazo bērnu, kas mājo mūsos.

Dievs, kas iejaucas vēsturē

Dievs, kas iejaucas vēsturē

Jēzus piedzimšana ir Dieva atklāsmes pilnības ielaušanās cilvēces vēstures procesos. Šī ir ielaušanās visburtiskākajā veidā. Tieši to Dievs ir īstenojis. Viņš ir iejaucies vēsturē. Viņš ir atnācis pie savas radības, un, kas vēl izaicinošāk, Viņš ir tapis par miesu!

Evaņģēliste Rudīte Losāne: Latvijā luterāņu baznīcā kalpojošie vīrieši baidās no sievietēm līderēm (audio)

Evaņģēliste Rudīte Losāne: Latvijā luterāņu baznīcā kalpojošie vīrieši baidās no sievietēm līderēm (audio)

Vasaras sākumā Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas (LELB) Sinodes jeb augstākās lēmējinstitūcijas dalībnieki nolēma aizliegt sievietēm kļūt par mācītājām. Pusgadu pēc šī lēmuma Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības priekšsēdētāja Rudīte Losāne atzīst, ka Latvijā baznīcā kalpojošie vīrieši baidās no sievietēm līderēm.” /Latvijas Sabiedriskie mediji/

Ir pienācis Adventes laiks

Ir pienācis Adventes laiks

Gluži tāpat kā Izraēla tauta, gaidot savas tautas glābēju, lūdza: "Baruch haba bešem Adonai", mēs sakām -  "Svētīts, kas nāk Kunga vārdā!" Gaidīšana paredz ticēt, ka tumsā atspīdēs gaisma, Dievs atnāks pie savas radības, ieradīsies tveramā veidolā,...

Ziemaļvācijas bīskaps Jānim Vanagam – mūsu attiecības pēc jūsu lēmuma (par sieviešu ordināciju) nevar tālāk pastāvēt bez izmaiņām

Ziemaļvācijas bīskaps Jānim Vanagam – mūsu attiecības pēc jūsu lēmuma (par sieviešu ordināciju) nevar tālāk pastāvēt bez izmaiņām

Šā gada 13. septembrī Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Gerhards Ulrihs ir atsūtījis vēstuli Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapam Jānim Vanagam, norādot uz to, ka vasarā notikušās LELB Sinodes lēmums aizliegt sieviešu ordinēšanu nav palicis neievērots Vācijas baznīcā un plašākajā luterticīgo pasaulē. Vēstulē neizpaliek arī finansiālas dabas diskusijas, proti, par finansiāla atbalsta pārtraukšanu Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Konsistorijai, ko Ziemeļvācijas baznīca bija sniegusi LELB vairāku gadu garumā.