Jaunumi

Sievietes jaunā Francijas prezidenta E. Makrona valdībā

Sievietes jaunā Francijas prezidenta E. Makrona valdībā

Emanuēls Makrons ir izveidojis daudzšķautņainu Ministru kabinetu, apvienojot vienkopus ne tikai cilvēkus, kuru politiskie viedokļi ir diametrāli pretēji (labos un kreisos), bet arī padomājis par to, lai jaunajā Ministru kabinetā tiktu vienādā skaitā pārstāvētas sievietes un vīrieši.

Tuvojas Pasaules Luterāņu federācijas 12. Asambleja!

Tuvojas Pasaules Luterāņu federācijas 12. Asambleja!

No 10. līdz 16. maijam Vindhukā, Namībijā notiks Pasaules Luterāņu Federācijas Divpadsmitā asambleja. 12. Asamblejas tēma ir “Dieva žēlastības atbrīvoti”. Asamblejā piedalīsies ap 800 dalībnieku, to skaitā apmēram 400 delegātu no 145 PLF dalībbaznīcām, kas pārstāv 98 valstis pasaulē. Asambleja ir augstākā PLF lēmējinstitūcija un satiekas ik pēc sešiem vai septiņiem gadiem. Asambleja dos pamatvirzienu PLF darbam tuvākajiem gadiem. Tajā runās par jautājumiem, kas skar baznīcas un pasaules dzīvi un liecību. Tajā izvēlēs PLF prezidentu un padomi, kas kalpos līdz nākamajai Asamblejai. Asamblejā PLF atzīmēs Reformācijas 500 gadu jubileju, un to uzņem trīs Namībijas PLF dalībbaznīcas – Namībijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, Namībijas Republikas Evaņģēliski luteriskā baznīca un Namībijas Evaņģēliski luteriskā baznīca-Vācu evaņģēliski luteriskā baznīca.

Iedrošinājums ordinētām sievietēm

Iedrošinājums ordinētām sievietēm

1992. gada 4. aprīlī Marija Jepsena tika ievēlēta par bīskapi pēc sava priekšteča Pētera Krušes un iecelta amatā tā paša gada 30. augustā.

“No tiem pirmiem cilvēkiem Ādama un Ievas” – manuskripta fragments

“No tiem pirmiem cilvēkiem Ādama un Ievas” – manuskripta fragments

Viens no šiem manuskriptiem ir Pētera Baidiņa raksts ar nosaukumu „No tiem pirmiem cilvekiem Ādama un Ievas”. Šajā rokrakstā tiek oriģināli izstāstīts pirmo cilvēku satikšanās ar sātanu, dzīve virs zemes un Ievas pirmā dzemdību pieredze un bērnu audzināšana. Zemāk pievienotajā fragmentā lasām šādu interesantu tekstu par bērnu audzināšanu: „un viņai [Ievai] piedzima Kains, un tad pienāca eņģelis Miķelis un iemācīja viņu bērnus audzināt…”

“Augšāmcelšanās prieks baismīgā pasaulē” (PLF prezidenta, bīskapa Dr. Muniba Junana Lieldienu uzruna)

“Augšāmcelšanās prieks baismīgā pasaulē” (PLF prezidenta, bīskapa Dr. Muniba Junana Lieldienu uzruna)

Mīļās māsas un brāļi Kristū, Pūpolsvētdienas rītā, pēc tam kad biju bijis baznīcā un jutos bērnu un draudzes dziedājuma “Ozianna” iedrošināts, es dzirdēju skumjās ziņas par mūsu māsu un brāļu slaktiņa divās baznīcās Ēģiptē. Šādas ziņas var uzņemt tikai ar asarām. Liela prieka sajūtas mūsu svētku dienā un dziļas skumjas par šādām briesmām ir neatdalāmas – tāpat kā neatdalāms ir Marijas Magdalēnas un otras Marijas lielais prieks un lielās bailes, kad viņas skrēja no tukšā kapa.

Svētīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus!

Svētīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus!

"Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām. Un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tās gāja iekšā un Tā Kunga Jēzus miesas neatrada.  Un, kad tās...

Garīga rakstura filmas Vecrīgā no 16.04.-23.04.

Garīga rakstura filmas Vecrīgā no 16.04.-23.04.

No 16. līdz 23. aprīlim Vecrīgā, „Happy Art Museum” t/c Galeria Rīga 7. stāvā notiks 19.kinoforums „Un Vārds tapa filma”. Repertuārā “Mateja evaņģēlijs”, “Lielais klusums”, „Francisks, Dieva spēlmanis” „Melānijas hronika” u.c. Ieeja par ziedojumiem.