Jaunumi

Vācu sieviešu teoloģu vizīte Latvijā

Vācu sieviešu teoloģu vizīte Latvijā

No 29. septembra līdz 3. oktobrim Latvijā viesojās Vācijas sieviešu teoloģu apvienības pārstāves, kuras bija ieradušās draudzības vizītē pie LLSTA biedrēm. 2. oktobrī notika arī kopīga konference.

Dr. theol. Dace Balode iegūst LU balvu “Mēneša pētnieks”

Dr. theol. Dace Balode iegūst LU balvu “Mēneša pētnieks”

“Kad Agnese Pone 40. gadu beigās nokļuva Vācijā, Fuldas draudzes (Bavārijā) priekšnieks lūdza T. Grīnbergu atļaut viņai kalpot šajā draudzē. Atļauja tika dota. Par vikāri viņa kļuva 1952. gadā. Tās nebija pilntiesīgas mācītāja amata tiesības, taču draudžu locekļi nereti vienalga viņu sauca par mācītāju, jo vārds “vikārs” viņiem neko nenozīmēja.”

Sieviešu tiesību iekļaušana ANO darba kārtībā (Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas)

Sieviešu tiesību iekļaušana ANO darba kārtībā (Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas)

Fotogrāfijā: Džiliana Aballe (Pasaules baznīcu padome), Kristīne Lēve (ANO Sieviešu Ženēvas koordinācijas birojs) un Kristīne Mangale (Luterāņu pasaules kopienas birojs) Ženēvā piedalās diskusijā par paredzēto sieviešu cilvēktiesību aizstāvēšanas apmācību organizācijām, kas balstītas ticībā (TBO). Foto: PLF/Džordžs Arende

Baznīcas esamība – jautājums par būtiskumu laicīgajā sabiedrībā

Baznīcas esamība – jautājums par būtiskumu laicīgajā sabiedrībā

Henrika Stubkjāra (56) saruna ar Pasaules Luterāņu informācijas centru par izaicinājumiem, ko baznīca sastop, atrodoties sekularizētajā sabiedrībā, un par jaunām platformām baznīcas diakonijas darbā. Fotogrāfijā: Henriks Stubkjārs ir Vilborgas diecēzes bīskaps Dānijā. PLF Padomē viņš pārstāv ziemeļu reģionu. Foto: LWF/Albin Hillert