Jaunumi

Dr. theol. Dace Balode iegūst LU balvu “Mēneša pētnieks”

Dr. theol. Dace Balode iegūst LU balvu “Mēneša pētnieks”

“Kad Agnese Pone 40. gadu beigās nokļuva Vācijā, Fuldas draudzes (Bavārijā) priekšnieks lūdza T. Grīnbergu atļaut viņai kalpot šajā draudzē. Atļauja tika dota. Par vikāri viņa kļuva 1952. gadā. Tās nebija pilntiesīgas mācītāja amata tiesības, taču draudžu locekļi nereti vienalga viņu sauca par mācītāju, jo vārds “vikārs” viņiem neko nenozīmēja.”

Sieviešu tiesību iekļaušana ANO darba kārtībā (Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas)

Sieviešu tiesību iekļaušana ANO darba kārtībā (Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas)

Fotogrāfijā: Džiliana Aballe (Pasaules baznīcu padome), Kristīne Lēve (ANO Sieviešu Ženēvas koordinācijas birojs) un Kristīne Mangale (Luterāņu pasaules kopienas birojs) Ženēvā piedalās diskusijā par paredzēto sieviešu cilvēktiesību aizstāvēšanas apmācību organizācijām, kas balstītas ticībā (TBO). Foto: PLF/Džordžs Arende

Baznīcas esamība – jautājums par būtiskumu laicīgajā sabiedrībā

Baznīcas esamība – jautājums par būtiskumu laicīgajā sabiedrībā

Henrika Stubkjāra (56) saruna ar Pasaules Luterāņu informācijas centru par izaicinājumiem, ko baznīca sastop, atrodoties sekularizētajā sabiedrībā, un par jaunām platformām baznīcas diakonijas darbā. Fotogrāfijā: Henriks Stubkjārs ir Vilborgas diecēzes bīskaps Dānijā. PLF Padomē viņš pārstāv ziemeļu reģionu. Foto: LWF/Albin Hillert

Pasaules Luterāņu Federācijas Padome, 1. daļa

Pasaules Luterāņu Federācijas Padome, 1. daļa

No 27. jūnija līdz 2. jūlijam Ženēvā norisinājās Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) Padomes sanāksme. Fotogrāfijā: Šerila Fīlipa no Evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā vada liturģiju PLF Padomes atklāšanas dievkalpojumā. Foto: LWF/Albin Hillert