Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
trešdiena, 04. 08, 2021
Bībele / Citi avoti
 

Ārpuskanoniskie avoti

Tekla

Kandida

Mariamne

Pāvila darbi (Acts of Paul)

Pētera darbi (Acts of Peter)

Filipa darbi (Acts of Philip)