Notiks konference “No konflikta līdz komunikācijai – ekumenisms mūsdienu Austrumeiropā”

23. Aug, 2022

ENGLISH INFO BELOW

6. oktobrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvārī 28) notiks Latvijas luterāņu sieviešu teoloģu apvienības organizētā starptautiskā konference “No konflikta līdz komunikācijai – ekumenisms mūsdienu Austrumeiropā”. Piesakies dalībai konferencē, aizpildot anketu!

Konferences programma (pēdējo reizi atjaunināta 28. septembrī):

Ceturtdiena, 6. oktobris

10:30–11:00 Reģistrēšanās, kafija

11:00–11:20 Atklāšana
Piedalās: Ieva Zeiferte, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības priekšsēdētāja
Prof. Valdis Tēraudkalns, Latvijas universitātes Teoloģijas fakultāte
Mācītāja Krista D. Huncingere, Evaņģēliskās Luterāņu Baznīcas Ziemeļvācijā Misijas un ekumenisma centrs (Nordkirche) 
Moderatore: Rt Revd Jāna Jēruma-Grīnberga 

11:20–11:40 Rādītāji Eiropas ekumēniskajā svētceļojumā: Edinburga | Tallina | Ženēva | Roma | Porvo (Rt Revd Jāna Jēruma-Grīnberga)

11:40–11:50 Jautājumi

11:50–12:20 “Rietumeiropas un Austrumeiropas attiecības 21. gadsimtā” (Aivars Sinka, Daugavas Vanagu Centrālā valde vadītājs)

12:20–12:30 Jautājumi

12:30–13:20 Pusdienlaiks

13:30–13:50 “Kā pagānisma tradīcija sadzīvo ar tradicionālo kristietību Lietuvā?” (Gintaras Sungaila, Vytautas Magnus University) 

13:50–14:00 Jautājumi

14:00–14:20 “Baznīcas atbilde sociālu pārmaiņu priekšā: kā konteksta izmaiņām seko ekumenisma centieni” (Agnes Pangyanszky, Ungārija)

14:20–14:30 Jautājumi

14:30–15:00 Kafijas pauze

15:00–15:20 “Pasaules Luterāņu federācijas vīzija un izaicinājumi darbā ar ekumenismu” (Pasaules Luterāņu federācijas pārstāvis – tiks precizēts)

15:20–15:30 Jautājumi

15:30–16.00 “No konflikta uz komunikāciju – ekumenisms mūsdienu Austrumeiropā” referentu un auditorijas diskusija, ko moderēs Rt Revd Jāna Jēruma-Grīnberga)


The international conference “From Conflict to Communication – Ecumenism in Eastern Europe today” organized by the Association of Lutheran Women Theologians in Latvia will take place on October 6 at the European Union House (Aspazijas bulvaris 28). Register for the conference by submitting this form!

The conference schedule (last updated on September 28):

Thursday, October 6

10:30–11:00 Registration and coffee

11:00–11:20 Opening of the Conference

Speakers:

Ieva Zeiferte, Chair of the Association of Latvian Lutheran Women Theologians
Prof. Valdis Tēraudkalns, University of Latvia
Pastor Christa D. Hunzinger, The Center for Mission and Ecumenism of the Evangelical Lutheran Church in Northern Germany (Nordkirche) 
Moderator: Rt Revd Jana Jeruma-Grinberga 

11:20–11:40 Signposts on the European ecumenical pilgrimage: Edinburgh | Tallinn | Geneva | Rome | Porvoo (Rt Revd Jana Jeruma-Grinberga )

11:40–11:50 Questions

11:50–12:20 “The Relationship between Western and Eastern Europe in the 21st Century” (Aivars Sinka, Leader of Daugavas Vanagu Centrālā valde)

12:20–12:30 Questions

12:30–13:20 Lunch 

13:30–13:50 “How does the tradition of paganism coexist with traditional Christianity in Lithuania?” (Gintaras Sungaila, Vytautas Magnus University)

13:50–14:00 Questions

14:00–14:20  “Churches’ response to societal changes – how ecumenical efforts follow contextual challenges” (Agnes Pangyanszky, Hungary)

14:20–14:30 Questions

14:30–15:00 Coffee break

15:00–15:20 (to be updated)

15:20–15:30 Questions, comments

15:30–16.00  “From Conflict to Communication – Ecumenism in Eastern Europe today” Discussions with the participation of lecturers and others, moderated by Rt Revd Jana Jeruma-Grinberga