Aļesjas Lavrinovičas pētījums publicēts prestižā akadēmiskā žurnālā

12. Apr, 2022

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības biedres, teoloģijas doktorantes Aļesjas Lavrinovičas zinātniskais raksts “1. Korintiešu vēstules 14:33b sintaktiskā fleksibilitāte” (The Syntactic Flexibility of 1 Corinthians 14:33b) ir ticis publicēts prestižajā Bibliskās Literatūras Žurnālā (Journal of Biblical Literature), kas tiek izdots jau kopš 1881. gada. Lepojamies ar Aļesjas panākumiem!

1. Kor. 14:33-34 2012. gada latviskajā tulkojumā vēsta “Kā tas parasts visās svēto draudzēs, sievas lai draudzēs klusē, jo viņām nav ļauts runāt, bet lai viņas paliek bauslības noteiktajā paklausībā.” Tā ir bijusi un joprojām turpina būt kontroversāla Rakstu vieta sieviešu ordinācijas teoloģskajā diskursā.

Aļesjas pētījums analizē to, kā un vai frāze “Kā tas pierasts visās svēto draudzēs” ir savienojama ar turpmāko izteikumu par sieviešu klusēšanu baznīcas kopienā. Darba secinājumi — 1. Kor. 14:33b sintaktiska analīze apstiprina 19.gs. teologu aizdomas par to, ka frāze “kā visās svēto draudzēs..” ir redaktora iestarpinājums. Saistīt 1. Kor. 14:33b ar tālāko tekstu par sievietēm draudzēs ir tikai viens no septiņiem sintaktiski iespējamajiem veidiem, kādā tekstu iespējams lasīt, un tas nav visticamākais teksta interpretācijas variants.

Ar publicēto rakstu iespējams iepazīties Bibliskās Literatūras Žurnāla 141. izdevumā (Marts, 2022) vai kontaktējoties ar autori personīgi.