Pasaules Luterāņu Federācija ANO Cilvēktiesību padomē aicina pastiprināt pūles cīņā ar vardarbību pret sievietēm

2. Jūl, 2021

Ženēva, Šveice, 01.07.2021.

Ticīgo kopienas piedāvā būtisku atbalstu no vardarbības cietušajiem

Savā paziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomē Pasaules Luterāņu Federācija (PLF) ir aicinājusi pastiprināt pūles, lai cīnītos pret vardarbību pret sievietēm.

Uzstājoties šā gada 28. jūnijā, PLF Taisnīguma dzimumu jautājumos aizstāvības oficiere Sikhonzile Ndlovu uzsvēra ticīgo kopienu un ticībā balstītu organizāciju lomu, kuras darbojas ar mērķi radīt izpratni, aktīvi iesaistīties aizstāvības pasākumos un sniegt atbalstu cietušajām.

“Vardarbība pret sievietēm nešķiro rasi, reliģiju, etnisko izcelsmi, vecumu, seksuālo orientāciju vai sociālo klasi,” Pasaules Luterāņu informācijas centram pavēstīja Ndlovu. “Pasaules Luterāņu Federācija, kā uz ticību balstītā kristiešu organizācija, ir gatava strādāt ar ekumēniskajiem partneriem un sekulārām organizācijām, lai pastiprinātu pūles un izbeigtu šo sērgu.”


Paziņojums par vardarbību pret sievietēm

Pasaules Luterāņu Federācja ir patiesi noraizējusies par satraucoša apmēra vardarbību pret sievietēm visā pasaulē.

1 no 3 sievietēm savas dzībves laikā piedzīvo fizisku vai seksuālu vardarbību. Pusaudžu vecuma meitenes piedzīvo lielāku risku, jo 1 no 10 jeb ap. 120 miljoni meiteņu piedzīvo “piespiedu dzimumattiecības vai cita veida piespiedu seksuālās darbības” kādā savas dzīves brīdī. No šīm, vismaz 15 miljoni ir tikušas izvarotas.

Šīs sievietes kā tiesību subjekti visa pasaulē cieš no ilglaicīgām vardarbības (VAW – violence against women) sekām, tostarp fiziskām un emocionālām sāpēm, trauma, nevēlamu grūtniecību, kā arī nāvi.

Lai cīnītos pret vardarbību pret sievietēm un veicinātu cilvēktiesības visiem, ticīgo kopienām un uz ticību balstītām organizācijām ir jāieņem centrālā loma. Tās var piedāvāt vitālu ieguldījumu izpratnes radīšanai, kolektīvās aizstāvības pūļu izveidei un īstenošanai, lai atbalstītu cietušās.

Tādēļ mēs aicinām [ANO Cilvēktiesību] padomi:

Dubultot savas pūles cīņā ar vardarbību pret sievietēm.

Iesaistīt reliģiskus dalībniekus, lai izbeigtu vardarbību pret sievietēm, ievērojot viņu kapacitāti un iespēju aizsniegt cietušās.

Nodrošināt, lai dalībvalstis sauc pārkāpējus pie atbildības un īsteno politiku un tiesību aktu piemērošanu, lai izbeigtu vardarbību pret sievietēm.

Un mēs aicinām [ANO] dalībvalstis:

Pilnā mērā sadarboties ar Apvienoto Nāciju cilvēktiesību struktūrām un pilnvarām, lai veicinātu sieviešu cilvēktiesību aizsardzību un lai izbeigtu vardarbību pret sievietēm.

Pieņemt uz cietušo interesēm balstītas pieejas, tostarp atbilstošus veselības pakalpojumu un psiholoģiska un ekonomiska rakstura atbalstu cietušajām.https://player.vimeo.com/video/562798810?color=7493C7

Fotogrāfijas apraksts: Mākslas kampaņa starptautiskajā dienā pret vardarbību ģimenē, kas norisinājās Bonnā, Vācijā. Foto: Mika Baumeister via Unsplash 

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas