Aprit 10 gadi kopš Stambulas konvencijas parakstīšanas

11. Mai, 2021

Šodien, 11. maijā aprit 10 gadi kopš tika pieņemta

Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, 

plašākai sabiedrības daļai zināma kā “Stambulas konvencija”.

Stambulas konvencija balstās uz 4 pīlāriem:

 – Prevencija

– Aizsardzība

– Kriminālvajāšana

– koordinēta, integrēta politika

Vairāk par Stambulas konvenciju var izlasīt Eiropas Padomes mājas lapā – šeit. 

Stambulas konvencijas ieviešanas nepieciešamību ir pamatojusi Labklājības ministrija. Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas vecākās referentes Viktorijas Boļšakovas sagatavotais dokuments pieejams šeit.

Stambulas konvencijas teksts latviešu valodā pieejams šeit.

Latvijas sabiedrībā diemžēl vēl arvien valda diezgan liela ignorance attiecībā uz to, ko Stambulas konvencija paredz. Tā vietā lai kristiski izlasītu un izvērtētu Konvencijas tekstu un tās mērķus, priekšroka tiek dota baznīcu vadītāju viedoklim par to, ka Konvencijas patiesie mērķi ir aizsargāt seksuālās minoritātes un uzspiest genderisma ideoloģiju. Stambulas konvencija Latvijā ir viens no tiem jautājumiem, kas sašķēlis kristīgo sabiedrību līdzīgi kā ASV prezidenta vēlēšanu rezultāti, kovid-19 krīze, vakcīnas un sabiedrības ierobežojumi. 

Labklājības ministrija, kas savulaik informēja Latvijas sabiedrību par Stambulas konvencijas ratifikācijas nepieciešamību, atdūrās pret Tieslietu ministriju, kas izvēlējās atskaņot reliģisko vadītāju un reliģiski noskaņotu ekspertu viedokli, nevis vērtēt Konvencijas tekstu atbilstoši sekulārās valsts pienākumiem un vadoties pēc Satversmes 99. panta:

Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts 

 Vai Stambulas konvencijai ir bijusi kāda jēga un ietekme? 

Lai iezīmētu Konvencijas 10-gadi, Eiropas Komisija šodien prezentē īsu dokumentālu filmu par Stambulas konvencijas īstenošanu.

Dokumentālo īsfilmu var noskatīties šeit  

COE – Istanbul Conv – Documentary – English (1).mp4 from Council of Europe OP Services on Vimeo.