Starptautiskā sieviešu diena: PLF vēlreiz apliecina apņemšanos ievērot dzimumu līdztiesību

10. Apr, 2021

Iespēja izcelt sieviešu vadību baznīcā un sabiedrībā, izaicinājumi un panākumi

Pasaulē, kur Covid-19 dēļ draud apstāties sieviešu izglītība, Sieviešu diena, kas notiek 8. martā, iezīmē brīdi, lai “pārdomātu un atzīmētu sieviešu sasniegumus”. Tā ir arī iespēja Pasaules luterāņu federācijai (PLF) “apsvērt, cik tālu mēs esam tikuši, cenšoties panākt dzimumu taisnīgumu un iekļaušanu” un “šķēršļus, kas mums vēl jāpārvar”, sacīja PLF ģenerālsekretārs māc. Dr. Martin Junge.

Pasaules mēroga tēma 2021. gadā ir “Sievietes līderes: vienlīdzīga nākotne COVID-19 pasaulē”.

Junge vēlreiz apstiprināja, ka pasaules kopiena ir apņēmusies panākt, lai sieviešu līdzdalība ordinētā kalpošanā un vadībā būtu vienlīdzīga, kā arī panākt dzimumu līdztiesību baznīcā un darbavietā, tomēr atzīmēja nepieciešamību mainīt domāšanas veidu un uzvedību. “Mums jāturpina izaicināt nevienlīdzība, dzimumu stereotipi un maldi par sievietēm vadošos amatos, tagad vairāk nekā jebkad,” viņš teica. Kamēr sievietes “tagad ir redzamas līderpozīcijās gan baznīcā, gan sabiedrībā,” viņš piebilda, “daudzas no viņām joprojām saskaras ar šķēršļiem un pretestību.”

Mērķi ceļā uz vienlīdzību

Atgādinot par dažiem atskaites punktiem ceļā uz integrāciju un vienlīdzību, PLF dzimumu līdztiesības padomniece Sikhonzile Ndlovu uzsver, cik svarīga ir 2013. gadā pieņemtā PLF dzimumu līdztiesības politika, kas ir pieejama vismaz 23 valodās. Viņa norāda, ka vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu šīs politikas pilnīgu īstenošanu visās dalībvalstu baznīcās un Pasaules Kalpošanas valstu programmās.

Kā globāla kopība mēs esam kopā cerībā, apņēmušies panākt vienlīdzīgu nākotni visiem. PLF pārstāvedzimumu līdztiesības jautājumos Sikhonzile Ndlovu

“Man ir prieks redzēt baznīcas, PLF sieviešu tīklus visā pasaulē, kā arī vairākas PLF valstu programmas, kas veido savus materiālus un rīko pasākumus, lai atzīmētu šo dienu,” saka Ndlovu. “Mēs joprojām saskaramies ar daudzām problēmām, jo īpaši attiecībā uz COVID-19 pandēmiju, kas ir devusi progresu dažos kontekstos,” viņa saka, “bet kā globāla kopiena mēs turamies kopā cerībā, apņemoties panākt vienlīdzīgu nākotni visiem.”

Vienlīdzīgas nākotnes sasniegšana

PLF atzīmē dienu ar pateicības dievkalpojumu,  aizlūdzot par visām  sievietēm vadībā. Dievkalpojuma kārtība, ko PLF sagatavojusi sadarbībā ar Pasaules Baznīcu padomi, ir nosūtīta arī dalībvalstu baznīcām, lai tās varētu to izmantot visu nedēļu. Te atrodamas pārdomas par Dieva gudrību, vajadzību pēc paaudžu sadarbības un pašreizējo darbu, lai panāktu taisnīgumu un izlīgumu pasaulē.

Vebināra laikā 8. martā piecas sievietes no PLF pagātnes, tagadnes un nākotnes runās par izaicinājumiem un panākumiem, vienlaikus izpētot dažus konkrētus veidus, kā baznīca var atbalstīt nākamo sieviešu paaudzi vadošos amatos.

Martā PLF sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos parādīsies sievietes, kuras ir devušas ieguldījumu šķēršļu likvidēšanā un sieviešu pilnvarošanā savā baznīcā un sabiedrībā. No pionierēm, kas piedalījās PLF agrīnajās asamblejās, līdz mūsdienu vadītājām, kuras  turpina cīnīties ar diskrimināciju darbavietā, pārraides iedvesmos visus šodien strādājošos, lai nodrošinātu “pienācīgu vietu, Dieva paredzētu vietu sievietēm kristīgās baznīcas mācībā”. (māsa Anna Ebert, viena no četrām sievietēm, kas piedalījās pirmajā asamblejā Lundā 1947. gadā)

ANO Sieviešu statusa komisija

Šā gada Starptautiskā sieviešu diena arī ievada Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu statusa komisijas 65. sesiju, kas notiks tiešsaistē no 15. līdz 26. martam. Šā gada pasākumā, kurā apvienojušās valdības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, tostarp daudzas uz reliģiskas grupas, galvenā uzmanība tiks pievērsta sieviešu pilnīgai un efektīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā sabiedriskajā dzīvē.

PLF piedalīsies divu nedēļu pasākumā ar vairāk nekā septiņdesmit dalībnieku delegāciju, kas piešķirs būtisku balsi sievietēm dalībvalstu baznīcās un Pasaules Kalpošanas valstu programmās dažādās pasaules daļās. Pasaules Kopienas Luterāņu biroja vadībā dalībnieki pārrunās jautājumus ar valdības delegācijām un piedalīsies daudzos sabiedriskos pasākumos sadarbībā ar ekumeniskajiem un starpkonfesiju partneriem.

Starp akcentiem būs divi paralēli pasākumi: “Varenas sievietes: uz labāku nākotni”, ko organizēs PLF un Evanģēliskā luterāņu baznīca Amerikā, un vēl viens pasākums “Ticības cīņa: sievietes, kas risina konfliktus un krīzes”, ko organizē PLF sadarbībā ar Pasaules Baznīcu padomi un organizāciju Religions for Peace .

ŽENĒVA, Šveice

5.03.2021.

Avots: Pasaules Luterāņu Federācijas ziņas 

Foto: PLF/A. Danielsson