Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība izsludina pētījumu konkursu

21. Mar, 2021

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība izsludina konkursu uz konkurētspējīgu pētījumu (referātu) izstrādi par dzimumu līdztiesības jautājumiem, kas atbilstu vienai no zemāk aprakstītajām tēmām. 

Pētījumu tēmas fokusējas uz sievietes vietu, lomu baznīcā un sabiedrībā, un pieļauj metožu dažādību attiecīgās tēmas padziļinātā izklāstā. Pētījumu konkursa uzvarētāji iegūs finanšu atlīdzību (brutto) EUR 350,- vai EUR 500,- apmērā.

Pētījumu tēmas:

1. Stambulas konvencija: ratificējušo valstu pieredze. Kas Latvijā mainītos konvencijas ratificēšanas rezultātā?

2. Sieviešu ieguldījums Viduslaiku misticismā. 

3. Garīgais amats luteriskajā tradīcijā un tā izpratnes dažādība. Sieviete mācītāja.

4. Sociālie tīkli un meiteņu, jaunu sieviešu pašvērtība, psiholoģiskā, garīgā veselība.

5. Sieviete Latvijas baznīcās: reliģijas psiholoģijas atziņas un analīzes.

6. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vadības aksiomas – ja atļausim sievietes mācītājas, tad sekos geju laulības – analīze. 

7. Dzimumu līdztiesības jautājums Latvijas masu medijos pēdējo 10 gadu laikā. Socioloģisks vērtējums.

8.  Sievietes diakones Pāvila dibinātajās draudzēs un agrīnajā kristietībā.

9. Feminisma “trešais vilnis” pasaulē un Latvijā.

N.B. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs piedāvāt citu aktuālu tēmu, pamatojot savu izvēli ar tēmas aktualitāti, kā arī definējot metodes, kas tiks izmantotas konkrētā jautājuma analīzē.

Pētījuma iesniegšanas valodas: angļu un latviešu.

Pētījuma apjomam ir jābūt ne mazākam par 5 000 un ne lielākam par 8 000 vārdu, ieskaitot atsauces un piezīmes.

Konkursa termiņi:

2021. gada 9. maijs – pētījuma kopsavilkuma iesniegšana (250 – 300 vārdu apjomā, sūtot kopsavilkumu uz sievietes.teologes@gmail.com

2021. gada 18. jūlijs – pētījuma iesniegšana (sievietes.teologes@gmail.com

Lūdzam kandidātus iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.

           Konkursa nolikuma pielikums Nr. 1 par konkursa komisiju un vērtēšanu

Konkursa nolikuma pielikums Nr. 2 – vērtēšanas veidlapa  (papildināts 10.05.2021.)

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedrošinām jūs sazināties ar LLSTA, rakstot uz e-pastu sievietes.teologes@gmail.com 

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība